Et nytt Stasi i Vesten?

Stasi var som kjent navnet på kommunistdiktaturet Øst-Tysklands overvåkningspoliti. SNL: «Stasi var det hemmelige politiet i  Øst-Tyskland  (DDR); undertrykkelses- og overvåkningsorganet til kommunistpartiet  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands  (SED). Stasi var operativt fra 1950 til 1990, og ble brukt til å overvåke og avskrekke opposisjonelle og regimekritikere, samt til å drive etterretning i utlandet». Wikipedia beskriver Stasi slik:  «Stasi var fremfor alt et undertrykkelses- og overvåkningsinstrument for det statsbærende kommunistpartiet,  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands  (SED), som hadde som oppgave å overvåke alle sider ved innbyggernes liv og bekjempe motstandere av regimet.»

Etter at Øst-Tyskland kollapset i 1990 er «stasi» gått inn i språket som navnet på ufine metoder som innebærer uetterrettelig og krenkende informasjonsinnsamling og trakassering. Her er to overskrifter fra norsk presse: «Overvåkning og Stasi-metoder» (Dagbladet) og «Stasi-metoder mot … ansatte» (Dagsavisen). 

Så, dersom det finnes et apparat, en organisasjon, et nettverk av personer som overvåker, kontrollerer, saboterer og trakasserer opposisjonelle, kan dette apparatet omtales som «stasi».

Har vi noe slikt i dag? Vi siterer i det følgende noen overskrifter (og vi oppgir ikke kildene, det blir for mange. Den som vil kan finne hvert enkelt tilfelle ved å benytte en søkemotor). Eksemplene er fra Norge, Sverige, USA og Storbritannia. Poenget er at alle land i Vesten gjennomgår det samme, selv om utviklingen ikke er kommet like langt i alle land.  

«Harald Klungtveit [redaktør for nettstedet filternyheter.no] overvåker Document og avisens lesere. Både Filter Nyheter og Klassekampen har kartlagt deltagerne på et offentlig møte i regi av Document.»

«Flere politikere og brukere på det sosiale mediet Twitter har denne uken henvendt seg direkte til selskaper og oppfordret dem til å fjerne annonser fra nettsiden [resett.no] …. Den siste uken har flere store selskaper droppet Resett.no. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) er blant dem som oppfordrer annonsører til å trekke annonsene sine fra nettstedet.»

Tidligere justisminister Anne Holt uttalte at «Nå må noen gjøre noe med Resett…». En tidligere justisminster sier altså at «noen må gjøre noe» med en avis hvor det finnes journalister som avdekker fakta som er pinlige for makthaverne og som stiller dem plagsomme spørsmål. Man kan bare spekulere på hva som ligger i en slik oppfordring om å «gjøre noe» ….. 

«Forlagsansatte protesterer mot å gi ut Jordan B. Petersons nye bok. Psykologiprofessor Jordan B. Peterson skapte storm i kjønnsdebatten for noen år siden. Nå mener ansatte i forlaget hans at det sårer minoritetsforfattere om boken hans gis ut.» 


«Cambridge University rescinds Jordan Peterson invitation…».

«Journalist rømte fra USA etter drapstrusler og trakassering fra venstreekstremister». 

«[Rep.] Maxine Waters encourages supporters to harass Trump administration officials». 

«Trump lawyer van der Veen says his house was attacked, he’s faced death threats».

De som blir utsatt for slike ting er de som på et eller flere områder opponerer mot venstresidens standpunkter. Vi minner om hva venstresidens politikk innebærer: den innebærer omfattende bruk av statlig tvang for å regulere produktiv virksomhet, og for å overføre midler fra de produktive til venstresidens foretrukne pressgrupper, den innebærer til og med pålegg med mht. pronomenbruk!, den innebærer ettergivenhet overfor reell kriminalitet, den innebærer en voksende mengde gratistilbud fra det offentlige, og den innebærer et voksende skatte- og avgiftsnivå for de produktive. Venstresidens motstandere er da altså de som går imot dette, dvs. de som vil at de produktive skal få beholde det de produserer, de som vil ha et fritt næringsliv, de som vil ha frihandel, de som vil at veldedighet skal skje frivillig – og de som vil fortsette å bruke «han» og «hun»! De som går imot noen av venstresidens standpunkter blir jevnlig, til og med i store nyhetsorganer, omtalt som nazister, rasister, konspirasjonsteoretikere, e.l, uten at vi kan se noe som helst saklig grunnlag for slike beskyldinger. 

(Ang. pronomenbruk: den canadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson, som vi nevnte ovenfor, ble verdensberømt etter at han nektet å følge pålegg om pronomenbruk. Wikipedia: «Han fikk stor medieoppmerksomhet etter at han høsten 2016 kritiserte en kanadisk menneskerettslov hvor han kritiserte hvordan loven var skrevet slik at den åpnet opp for påbudt bruk av nyskapte kjønnspronomener i omtale av  transseksuelle personer».)     

Tilbake til den trakasserende oppførselen: det finnes utallige eksempler av samme type som vi nevnte over. Mainstream-pressen tier i all hovedsak om dette, men en sjelden gang blir slike ting nevnt. Vi kan dog ikke huske et eneste tilfelle hvor mainstreamaktører, hverken innen politikken eller pressen eller akademia, har kritisert og tatt avstand fra denne type overvåkning og trakassering. Og da er mainstreampressen medskyldig i denne trakasseringen.  

Videre er, som vi har nevnt tidligere, en rekke konservative aktører blokkert eller på andre måter stengt ute fra Big Techs plattformer. (Noen er stengt fullstendig ute, andre er blitt nektet å vise reklame slik at de derved hindres i å få inntekter.) 

Så, opposisjonelle blir overvåket, trakassert, utsatt for annonseboikott, mister oppdrag – og dette skjer etter henvendelser fra privatpersoner. Øst-Tysklands Stasi besto av statsansatte, av lønnede folk som hadde som jobb å overvåke og trakasserte opposisjonelle, men det som skjer nå i Vesten er at samme type oppdrag blir utført av privatpersoner etter eget initiativ, uten lønn, uten ordre; dette skjer da som en slags dugnad – det vi har fått er et dugnads-stasi.   

Det er ingen grunn til å bli overrasket over dette. Venstresidens ideer innebærer at opposisjonelle er onde mennesker som ikke fortjener hverken respekt etter toleranse, de konsistente på venstresiden mener virkelig at opposisjonelle fortjener å miste jobb, å miste inntekt, å miste en talerstol. 

Grunnen til at dette dugnads-stasi har dukket opp er ene og alene at venstresidens ideer så og si totalt dominerer i samfunnet, og at det i det offentlige rom ikke finnes noen reell, fundamental opposisjon. Det er ingen i det offentlige rom som med styrke og kraft hevder at individer har rett til å leve sine liv slik de selv vil så lenge de er fredelige, det er ingen som hevder at alle har rett til frihet (frihet er retten for individer til å bestemme over seg og sitt: sin kropp, sin eiendom og sin inntekt), det er ingen som hevder at alle statlige reguleringer og alle statlige tilbud og alle statlige tvangstiltak er umoralske og bør avvikles – det er ingen som går inn for full individuell frihet. Det er derfor denne venstreorienterte trakasseringen kan skje og kan fortsette: den møter ingen prinsipiell, fundamental motstand.   

De som rammes av dugnads-stasi nå er de nasjonalkonservative, dette selv om de deler alle venstresidens standpunkter på de fundamentale områder. Dette ser vi tydelig i politikken, hvor de nasjonalkonservative støtter velferdsstaten, og en rekke andre begrensninger på individuell frihet. Men allikevel utgjør de et så store irritasjonsmoment for de konsekvent venstreorienterte at et stort antall mennesker stiller opp på denne dugnaden for å få en liten opposisjon brakt til taushet. Og her kan det vel passe å si følgende til alle opposisjonelle: «Velkommen til fremtiden! Det er her du kommer til å være de neste årene».

.

.

.

..

.

https://www.dagbladet.no/nyheter/overvaking-og-stasi-metoder/66289787

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/stasi-metoder-mot-lidl-ansatte-1.845201

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *