Om Gullstandard

Foreningen Gullstandard skal arbeide for individuell frihet, dette fordi respekt for hver enkelt borgers frihet er en nødvendig forutsetning for at samfunn skal bli velstående, harmoniske og fredelige. Foreningen Gullstandard går inn for laissez-faire-kapitalisme, et system hvor statens oppgave kun er å beskytte den enkelte borgers frihet, og hvor alle andre oppgaver utføres av private. En forutsetning for at samfunn organiseres slik er bred aksept av rasjonelle ideer i kulturen.

Styret

Vegard Martinsen, leder

Per Arne Karlsen, nestleder

Kontakt

E-post:
post at gullstandard.no

Adresse:
Flisveien 1
1414 Trollåsen

Personvernerklæring