Samizdat i Norge i dag

I kommunistdiktaturet Sovjetunionen måtte alle publikasjoner holde en redaksjonell linje som var i samsvar med den rådende ideologien; kommunismen. Det var staten som eide eller dirigerte all publikasjonsvirksomhet: avsier, tidsskrifter, magasiner, radio- og TV-kanaler, forlag,  etc – å publisere meninger som ikke var i samsvar med den rådende ideologien var forbudt, og siden staten kontrollerte alle publikasjoner var det også nærmest umulig. Det var med andre ord ingen fri presse, og kun meninger som støttet opp om kommunist-ideologen var de man kunne lese i pressen og høre på radio.

Men det fantes allikevel en alternativ presse. Den besto av små, private publikasjoner, i hovedsak magasiner og bøker som ble kopiert opp i noen få eksemplarer og distribuert av et undergrunnsnettverk – og de som var involvert i denne virksomheten, de som skrev eller distribuerte ikke- eller anti-kommunistisk materiale på denne måten, risikerte strenge straffer.

I Norge har vi stor grad av ytringsfrihet, men i alle de store nyhetsmediene (forkortet til MSM: mainstreammedia) – aviser, tidsskrifter, forlag, redaksjonene  i radio- og TV-kanaler – er det ett syn som rår, en ideologi som får praktisk talt all spalteplass. De som har andre meninger har vanskelig for å slippe til. Den rådende ideologien er den man finner på venstresiden, og det er sjelden at andre synspunkter enn de venstreorienterte slipper til i stor bredde – de blir iblant nevnt, en og annen skribent slipper til, men som regel kun som kuriositeter. (En korrekt beskrivelse av begrepene «høyresiden» og «venstresiden» er å finne i vår omtale av Simen Ekerns bok Folket, det er meg. Link nedenfor.)

Etablerte medier anser det da som sin hovedoppgave ikke å informere publikum om det som skjer, men å oppdra befolkningen i den rette tro, dvs. pressen ser det som sin oppgave å drive venstreorientert propaganda, og benytter aktuelle hendelse som utgangpunkt. Hendelser som vanskelig lar seg benytte på denne måten forblir som regel ikke omtalt i pressen.

Etter vårt syn burde pressen informere objektivt og saklig om alt viktig som skjer, og den burde gjøre dette på en upartisk måte, men som sagt, pressen gjør dette kun i liten grad, det den gjør er å vinkle sin informasjonsvirksomhet (for å kalle den det), slik at den reelt sett er lite annet enn propaganda for en venstreorientert ideologi (og, i forbindelse med reportasjer fra valgkamper, å støtte venstreorienterte kandidater, mens alternative kandidater blir latterliggjort).

Det er i dag en rekke enkeltsaker hvor omtalen i MSM klart viser en venstreorientert vinkling: klima, innvandring, islam, amerikansk politikk (positive ting om republikanere nevens ikke mens negative ting slås stort opp, og vice versa for demokratene. NRK.no: «Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold mener NRKs dekning av Hillary Clinton under den amerikanske valgkampen fortjener kritikk»).

Men i den siste tiden er det dukket opp enkelte nettsider hvor man kan finne nyhetskommentarer som har ett annet syn enn MSM på disse teamene. Blant de viktigste er document.no, rights.no og resett.no. (Andre som hører hjemme i samme kategori er klimarealistene.com, frieord.no og ektenyheter.no).

I MSM finner man ofte artikler og kommentarer som henviser til andre organer innen MSM, men det er svært sjelden at man finner henviser i MSM til disse nettsidene – disse betraktes nærmest som ikke-eksisterende. Når disse nevnes i MSM er det fordi de skriver om en sak som MSM har valgt å legge lokk på, og hvor f.eks. et folkelig press via sosiale medier tvinger MSM til å ta fatt i dem, eller for nærmest å skjelle dem ut og latterliggjøre dem.

Her er en kommentar fra tidligere justisminister Anne Holt om Resett.no: «Nå må noen gjøre noe med Resett. De oppfører seg som en gjeng overstadig berusede tenåringsgutter som plutselig fikk lage «avis»».

Dette er selvsagt fullstendig usaklig og upassende. «Noen må gjøre noe» – er dette en ønske om sensur eller forbud som skal hindre at fakta som er upassende for den rådende ideologien blir omtalt?

Nå har enkelte tatt til orde for at document.no og resett.no formelt skal utelukkes fra det gode selskap ved at PFU ikke skal behandle klager som angår oppslag i disse to organene.

«I dag kan i praksis alle medier klages inn til PFU for brudd på presseetikken, men det kan det bli slutt på: Alternative medier som Document og Resett kan bli nektet behandling i PFU, pressens selvdømmende organ.» (Klassekampen 23/1-18)

Og her er noe fra en fersk leder i Dagsavisen om Resett: «Det høyreradikale nettstedet Resett fremstilles av sine støttespillere som et nyhetsmedium. «Redaktør» Helge Lurås hevder at han vil følge pressens etiske regelverk i Vær varsom-plakaten og redaktørplakaten. Det pågår nå en diskusjon om hvorvidt selvdømmeorganet Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal behandle klager mot Resett. Document, som befinner seg i den samme utmarken, er også en del av diskusjonen. Argumentet for å slippe disse nettstedene inn i organisasjonene og ordningene til den seriøse, redaktørstyrte pressen, er at det vil virke disiplinerende. Det etiske regelverket og selvdømmeordningen er en felles standard for norske medier. Jo fler som følger disse retningslinjene, jo bedre. Men dette argumentet forutsetter at vi faktisk har med journalistiske nyhetsmedier å gjøre. Og at Resett mener alvor når de hevder at de vil følge Vær varsom-plakaten. Det er ikke tilfelle. Det kan virke som om de vil bruke PFU som et etisk rensemiddel for å vinne aksept og anerkjennelse, men uten de forpliktelser som følger med», skriver kommentator John Olav Egeland i Dagbladet. Det er et synspunkt vi støtter. Det er ikke ønskelig at PFU og pressens øvrige organer skal være påfuglfjær som Helge Lurås kan pynte seg med. I løpet av sin korte levetid har Resett tilbudt 400.000 kroner til en kilde for å kunne lage en sak om sexrykter. Ubekreftede rykter om Venstre-leder Trine Skei Grande ble publisert uten verken tilsvar eller samtidig imøtegåelse. Nettstedet er stappfullt av falske nyheter og propaganda uten kildegrunnlag. Det er, som redaktør i Filter Nyheter Harald S. Klungtveit sier, snakk om en politisk aksjonsgruppe».

Dagsavisens leder er nærmest fullstendig usaklig og langt over grensen for hva man kan forvente av et seriøst presseorgan, men er helt i tråd med det man kan forvente av MSM. Vi tillater oss å sitere noe fra det som Helge Lurås, Resetts redaktør, svarer på angrepet fra Dagsavisens lederskribent:

«Teksten er nesten ikke til å tro og viser hvor degenerert deler av norsk presse har blitt. I en artikkel som nettopp kritiserer Resett for å ikke gi Trine Skei Grande samtidig imøtegåelse kommer det direkte falske anklager. Det påstås at det er «stappfullt av falske nyheter og propaganda uten kildegrunnlag» på Resett. Men jeg utfordrer Dagsavisen til å komme med ett eneste eksempel på en falsk nyhet i de 4300 artiklene som er publisert på Resett så langt. Faktisk.no har ikke klart å ta Resett på noe som er «faktisk helt feil» i løpet av fem måneder, og det skyldes ikke at de ikke har prøvd. Her er det Dagsavisen som kommer med en helt åpenbar falsk nyhet uten kildegrunnlag. At de ikke forstår hvor totalt avkledd de selv blir gjennom en slik fremgangsmåte – ved å fremsette en falsk påstand om at andre kommer med falske påstander – viser at norsk presse har manglet et korrektiv» (link til hele innlegget nedenfor).

Vi kan også anbefale det svar som Helge Lurås gir til et tilsvarende angrep fra Dagbladets John O. Egeland (link nedenfor): uttrykket «å tale sannhet til makta» har sjelden passet bedre enn på dette tilsvaret.

Hva er det som foregår? De nettstedene vi nevnte over er et alternativ til MSM – de fungerer akkurat som samizdat-organene i gamle Sovjetunionen (det er dog ikke forbudt, og det er ikke straffbart, å være involvert i dem).

De er ikke høyreorienterte. De har et annet utvalg av kommentarer om innvandring og islam og enkelte andre saker enn MSM, men vi har ikke sett noe som tyder på at de er motstandere av velferdsstaten eller tilhengere av individuelt frihet, inkludert fri innvandring. (Mht. innvandring og velferdsstaten, så er fri innvandring og velferdsstat uforenlige: skal man være logisk må man støtte det ene eller det andre. Organer som f.eks. document.no og rights.no støtter velferdsstaten og er imot fri innvandring, mens MSM og venstresiden generelt velger å lukke øynene overfor denne selvmotsigelsen. De som er høyreradikale er mot velferdsstaten og for fri innvandring.)

Riktignok skrev Dagsavisens lederskribent at resett.no var et «høyreradikalt nettsted», men man må huske på at for de på venstresiden er «høyreradikal» i hovedsak kun et skjellsord, et skjellsord som ikke har noe konkret innhold; de setter bare dette ordet på enkelte ideer de ikke liker.

Hva er det som har skjedd? MSM har vinklet nyheter og kommentarer slik at visse  synspunkter sjelden slipper til. Takket være et fortsatt fritt Internett har det dukket opp alternative nettsteder hvor synspunkter som MSM sjelden har sluppet til, kan komme til uttrykk – og bra er det, man trenger «a free marketplace of ideas»  for å kunne skaffe seg de kunnskaper man trenger for å innta velbegrunnede standpunkter. Det er også en implikasjon av prinsippet om individuell frihet at man skal ha rett til å gi uttrykk for sine meninger, og å formidle de nyheter man måtte ønske uten at staten på noe vis blander seg inn, hverken med hindringer eller støtteordninger.

Det er altså kommet alternative nettsteder som utfordrer det verdensbilde som MSM har fremstilt som det eneste rette, og på disse nettsidene finner man opplysninger om fakta og man finner vurderinger som viser hvor skjev vinklingen i MSM er. Og MSM svarer med utskjelling og latterliggjøring – og ønsker om at «noe må gjøres» med dem.

Vi er glade for at de alternative nettstedene finnes, men dette betyr ikke at vi støtter dem og de standpunkter som dominerer hos dem; vi er like kritisk til dem som vi er til MSM.

Hva mener vi bør gjøres nå? All offentlig pressestøtte bør avvikles (de fleste aviser mottar i dag statsstøtte; Dagsavisen mottar f.eks. ca kr 37 millioner per år).  NRK bør legges ned – det er ikke en statlig oppgave å drive TV- og radio, og det er heller ikke en statlig oppgave å formidle nyheter og kommentarer (som NRK gjør gjennom et utall nyhetsprogrammer på radio og TV og pp sin nettside). Det bør være fritt å opprette radio- og TV-stasjoner – alle konsesjonsordninger bør avvikles. Dessuten bør alle avgifter som rammer de som formidler og kommenterer nyheter, fjernes. Det er bare på et slikt grunnlag man kan få en fri presse, en presse som kan gi publikum en solid bakgrunn for egne meninger, en presse som taler sannhet til makta, en presse som graver for å finne ubehagelige, men viktige sannheter, en presse hvor det finnes organer som tør der andre tier – slik Samizdat-organene gjorde det under kommunisttyranniet i Sovjet.

__________________________________

 

https://resett.no/?s=anne+holt+

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-er-ikke-journalistikk-1.1089354

https://www.nrk.no/urix/nrk-fikk-kritikk-for-sin-dekning-av-clinton-1.13243065

https://resett.no/2018/01/28/dagbladets-manglende-selvinnsikt/

http://www.klassekampen.no/article/20180123/ARTICLE/180129989

https://resett.no/2018/01/26/dagsavisen-avkler-seg-selv/

Omtale av Simen Ekerns bok: http://stemdlf.no/node/5784

Lurås´svar til Egeland: https://resett.no/2018/01/28/dagbladets-manglende-selvinnsikt/

https://www.nettavisen.no/nyheter/nrk-fikk-kritikk-for-sin-dekning-av-clinton/3423286166.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qykIi2tcoRY

https://www.document.no/2018/01/23/presseforbundet-vurderer-a-kaste-resett-og-document-ut-fra-klageordning/

Sverige – en «failed state»?

«Sverige mister kontroll over gjengkriminalitet. Bare noen titalls mil unna nordmenn flest finnes et land der 131 er skutt til døde i gjengkriger de siste syv årene.»

Dette er begynnelsen på en artikkel i Nettavisen i går, og fortsettelsen er om mulig enda mer illevarslende: «[Antall drap] i Sverige er over 100  …. i året, og rundt 30 prosent av drapene er med skytevåpen. Andelen av drap med skytevåpen har økt 50 prosent de siste tiårene,viser offisiell statistikk. Og antallet drap med skytevåpen er altså vesentlig høyere enn i Norge. En naturlig tolkning fra tallene til Aftonbladet er at gjengkriminaliteten er mye av forklaringen på forskjellen. Det mest skremmende med tallene er at svenske politi i flere år har slått alarm, mens det politiske systemet ikke makter å finne løsninger.»

Denne artikkelen peker på en utvikling vi har sett i Sverige de siste årene, og det finnes en rekke andre artikler som forteller om en tilsvarende utvikling på andre områder. Her er noen få eksempler:

«Internasjonale ligaer herjer temmelig fritt i Sverige. De kommer til Sverige for å stjele og så selge varene i utomlands [sic]. Problemet kommer bare til å øke, sier svensk politi» (document.no 2/11-17 ).

Den enorme økningen i kriminaliteten har ført til at mange politifolk slutter: «Fördubbling av antalet poliser som säger upp sig. De senaste årens omorganisation tycks slita hårt på polismyndigheten. I Region Öst ökar nu antalet poliser som hittar en ny karriär kraftigt. Idag ska rikspolischefen träffa inrikesministern och förklara hur polisens kris ska lösas … Fler än någonsin slutar … » (SVT Nyheter 20/1-17).

«Rapporten fra Brottsförebyggande rådets (BRÅ) Nasjonale Tryggehetsundersøkelse viser at hver tredje svenske kvinne, 31 prosent, føler seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. Det er en økning på 6 prosentpoeng i løpet av tre år. 12 prosent av kvinnene opplyser at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden. Tallene fra BRÅ viser at redselen ikke er ubegrunnet, da antallet seksualforbrytelser har økt kraftig. 1,7 prosent av befolkningen – 3 prosent av kvinnene – oppgir at de har blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2015, mot 1 prosent i 2014. Av disse faller 29 prosent i kategorien grove («forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt»). Dette tilsvarer 140 000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97 000 i 2014» (Rights.no 11/1-17)

«Sverige har besluttet sig for at bryde sammen. Sveriges indvandringspolitik er af en anden verden, og konsekvenserne udebliver da heller ikke. Den seneste PISA-undersøgelse [som vurderer skoleelevers kunnskapsnivå] er netop blevet offentliggjort. Den viser, at svenske grundskoler siden år 2000 er faldet konstant i læsning, i 2003, i 2006, i 2009 og særligt denne gang i 2012. Der er nedgang i alle de tre discipliner, som måles i PISA» (document.no 8/12-13)

Mange hevder at svensk økonomi går godt, men statsgjelden er stor og økende (se linker nedenfor), noe som ikke er bærekraftig slik økonomien styres i dag.

Hva er det som skjer? Og hvorfor skjer det?

Sverige er det land hvor velferdsstaten ble innført med størst iver, konsekvens og oppslutning. Sverige ble ansett som verdens mest vellykkede land, og var beundret over store deler av verden. Det svenske samfunnet ble av svenske politikere kalt «Folkhemmet», og alle var fornøyde, alle støttet (og støtter) velferdsstaten. På 70-tallet gikk det en vits som sa at når en svenske dør og kommer til Himmelriket, vil hans levestandard gå ned.

Velferdsstaten er en organisering som innbærer mye reguleringer av næringslivet, høye skatter og avgifter (på det verste var det svenske skattenivået slik at mange betalte mer enn 70 % i skatt), en mengde offentlige støtteordninger og gratistilbud (skole, barnehaver, trygder, pensjoner, kultur, infrastruktur, etc.), og milde straffer for kriminelle (på 70-tallet ble en drapsmann som hadde drept to personer og såret et titalls andre med maskinpistol dømt til fengsel i syv år; han slapp ut etter tre og et halvt – dette var typisk for straffenivået på den tiden, men straffene er noe strengere i dag). Milde straffer fører til økt kriminalitet.

Disse tilbudene har en felles forankring i mer fundamentale ideer (bla. kollektivisme, en mistro til individuell frihet og individuelt ansvar, og liten tro på muligheten for den enkelte til å skape seg et godt liv ved egen innsats), og disse tilbudene henger intimt sammen: den som er konsekvent støtter alle (dvs. han støtter høye skatter, store offentlige tilbud, mye reguleringer, lave straffer).

I perioden før velferdsstaten ble innført hadde Sverige en ganske fri økonomi og lite statlig innblanding i økonomien, og dette resulterte naturlig nok i en sterk velstandsøkning. Denne økningen ble bremset opp når velferdstaten ble innført. (Mer info om Sverges utvikling på dette området er å finne i min bok Saysiansk økonomi, kapittel 13).

Den organisering vi beskrev over (mye reguleringer, høye skatter, offentlige gratistilbud, lave straffer) betraktes av de fleste som en ideell måte å organisere samfunnet på. Men den er slik at den belønner og dermed dyrker frem dårlige egenskaper og straffer gode egenskaper. De som best trives i et slikt system er folk som er lite produktive, som ikke er spesielt ansvarlige, som begår kriminalitet. De som straffes i et slikt system er de produktive, de ærlige, de samvittighetsfulle, de ansvarlige. Et samfunn organisert på denne måten vil derfor føre til forfall på alle områder, og det er nettopp denne utviklingen vi ser i Sverige nå; vi ser økning i kriminalitet, vi ser forfall i skolen, vi ser gjeldsoppbygging.

La oss også ha sagt at vi tror at de fleste svensker fortsatt har det bra, og at de verste problemene foreløpig kun finnes i enkelte områder.

Noen vil hevde at det er den store innvandringen som har skjedd til Sverige de siste årene som er årsaken til problemene, men sannheten at dette kun har forsterket og fremskyndet problemene.

Er Sverige da en «failed state»? Først, hva er en «failed state». En stats eneste legitime oppgave er å beskytte og sikre borgeres frihet, dvs. sikre at borgerne kan omgås og handle frivillig og i trygghet med hverandre. Hvis samfunnet utvikler seg slik at den ikke lenger klarer dette, hvis kriminaliteten øker sterkt og en betydelig andel av befolkningen ikke føler seg trygge og samfunnet utvikler seg mot lovløshet, kaos og anarki, kan man si at en stat er blitt en «failed state». Men Sverige er ikke der ennå. Langt ifra. Men den beveger seg i den retningen, og det må en kraftig kursomlegging til for at en slik endring skal skje.

Hvilken kursomlegging? For at en samfunnsorganisering skal kunne virke, dvs. føre til fredelige, harmoniske og velstående samfunn, må det være full individuell frihet. Det må ha fritt næringsliv, ingen offentlige «gratisgoder» (de gratisgoder som finnes er ikke gratis, de finansieres ved skatter og avgifter, dvs. ved tvang). «Gratisgoder» gjør at stadig flere i en periode kan klare seg uten å jobbe. Videre, det må ikke være noen  tvungne skatter (skatter er når de innføres først lave, men de må etterhvert øke, og høye skatter fører til skattesvindel og skatteflukt, og så til reduksjon i produksjon). Videre, kun rettighetskrenkende handlinger må være forbudte (mao. alt som har med narkotika å gjøre må være tillatt; forbud mot narkotika dyrker frem reell kriminalitet i stor stil).

Det er kun en omlegging i denne retningen som kan sikre at Sverige (og alle andre velferdsstater) kan unngå å bli «failed states».

______________________________________

https://www.nettavisen.no/meninger/gunnarstavrum/sverige-mister-kontroll-over-gjengkriminalitet/3423409117.html

https://www.document.no/2017/11/02/politiet-sverige-er-et-smorgasbord-for-kriminelle/

https://www.document.no/2013/12/08/sveriges-kurs-mod-bunden/

https://www.rights.no/2017/01/sverige-voldsom-okning-i-seksualforbrytelser/

https://e24.no/makro-og-politikk/sverige/sterk-oekonomisk-vekst-i-sverige/23936737

http://www.wikifigures.com/sverige-statsgjeld-detaljert-graf-data-no-13-948

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2265350

#MeToo-kampanjen

Svært mange har kommentert #MeToo-kampanjen, og det skal vi også gjøre. Men vi skal legge vekt på noen viktige elementer som få eller ingen andre har lagt betydelig vekt på – hvis de da har nevnt dem i det hele tatt.

Ja, den er gått for langt, den har gått over stokk og stein, og det er gått litt for raskt i svingene: noen av hendelsene som er blitt beskrevet er lite annet enn klønete sjekkeforsøk, noen er ufine og smakløse, men noen er rent kriminelle (dvs. de er voldtekter), noen er åpenbart fremstilt på en overdrevet måte, noen er usanne, noen er blitt brukt i en maktkamp for å fjerne konkurrenter, osv.

Men det er en kjerne her som er sann og viktig som som det er bra at kommer for en dag. Et stort antall menn med makt (og noen kvinner) har brukt sin maktposisjon for å presse som regel unge kvinner (og iblant unge menn) til sex. Noen av avsløringene er intet annet enn sjokkerende!

En kommentator på frontpagemagazine (Bruce Bawer) beskriver noen av de konkrete avsløringene som er kommet frem slik (han tar for seg ting som er skjedd i USA): After reaching a certain age, one is rarely shocked by human behavior; one thinks of oneself as having gotten used to the ways of the world. But I have to admit that the scale of the revelations that began with Rowan Farrow’s exposé of Harvey Weinstein genuinely shocked me. Charlie Rose  «groping female colleagues and walking around naked in their presence»? Met conductor James Levine molesting a boy of fifteen and continuing to do so for years? Matt Lauer installing a door lock under his desk to facilitate sexual assaults on colleagues? Kevin Spacey trying to rape a 14-year-old boy? … fashion photographer Bruce Weber … subjected male models to «unnecessary nudity and coercive sexual behavior.». One of the models said Weber had grabbed his equipment: «We never had sex or anything, but a lot of things happened. A lot of touching. A lot of molestation.» The same article accused another photographer, Mario Testino, of subjecting male models to “sexual advances that in some cases included groping … »

Det som beskrives her er typer av oppførsel som er helt forkastelig, og den kan overhode ikke forsvares. Menn med makt må være spesielt forsiktige overfor kvinner, og det ser ut til at mange menn ikke har klart å håndtere den makten de har hatt på en god måte.

Men hvor stort er dette problemet? Hvor mange er blitt rammet? Vi har ikke noe grunnlag for å si noe om dette. At det er utbredt ser vi i og med at #MeToo-kampanjen, som begynte som en protest mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein, har spredt seg til en rekke land og i en rekke miljøer: pressen, teateret, akademia, idretten – og politikken. En rekke kjente menn er blitt hengt ut – først ut i denne runden var den nevnte Weinstein, og så kom de på rekke og rad: verdensberømtheter som Kevin Spacey og Dustin Hofmann, for bare å nevne to.

I Norge er politikken sterkt rammet, og praktisk talt alle partier har svin på skogen, dog først og fremst Ap med den velkjente jentefuten Trond Giske som førstemann i denne runden. Senere har avsløringer rammet bla. formannen i Unge Høyre Kristian Tonning Riise, FrPs medlem i justiskomiteen Ulf Leirstein, og tidligere statsråd Svein H. Ludvigsen (H).

Hvis vi går litt tilbake finner vi også en rekke saker: Søviknes-saken er vel den mest kjente i Norge; Søviknes er nå statsråd for FrP.

Men det er ikke bare kjendiser og menn i maktposisjoner som bedriver ufin og krenkende oppførsel. En avis skrev nylig følgende: «Middag for LO-forbund avbrutt etter trakassering av servitører i 2015. Under en konferansemiddag for tillitsvalgte renovasjonsarbeidere i Tromsø i 2015, ble servitører trakassert, befølt og kløpet. Alle deltakerne ble kastet ut.» (ABCnyheter 4/12-17).

Før vi går videre vil vi nevne at det er kun menn som er «outet» – et par mannlige kommentatorer fra teatermiljøet (Helge Jordal, Arne Berggren) har fortalt at de er blitt utsatt for upassende oppførsel fra kvinner, men ingen damer er navngitt (noe som forteller at likestillingen ikke er kommet så veldig langt).

Men dette startet egentlig ikke med Weinstein. Vi skal kort se på noen av de tilfellene som skjedde før lavinen av beskyldinger kom med #MeToo-kampanjen som ble utløst i desember 2017.

Den første vi vil nevne er beskyldningene mot Clarence Thomas. Han ble nominert som dommer til USAs høyesterett i 1990, og umiddelbart etter nominasjonen ble det fremsatt beskyldinger mot ham om upassende oppførsel fra en tidligere assistent, Anita Hill. Beskyldningene fik stor plass under de høringer som Kongressen foretok før nominasjonen ble godkjent. Alt tyder dog på at beskyldingene ikke var sanne, og at de ble fremsatt for å forsøke å hindre at den konservative Clarence Thomas skulle få plass i USAs høyeste domstol.

Den neste vi vil nevne er Bill Cosby. Han var en svært kjent komiker og skuespiller; hans TV-serie om den velykkede og harmoniske familien Huxtable – The Cosby Show(1984 -1992) – var i en årrekke blant de aller mest populære TV-seriene i USA (og også i en rekke andre land, inkludert Norge). Fra ca 2010 begynte Cosby å gi uttrykk for politiske meninger man som regel bare finner blant konservative, og rett etter dette (fra 2014) ble det fremsatt fra en rekke kvinner beskyldninger om at Cosby hadde bedrevet det som i dag vil bli beskrevet som seksuell trakassering overfor dem. Det er all grunn til å tro at beskyldningene i det store og hele var sanne.

Vi nevner også Bill O´Reilly, vert for et konservativt politisk kommentar-show på Fox News. Han skal ha bedrevet seksuell trakassering overfor flere kvinner, og det er all grunn til å tro at det var hold i påstandene. Det ble betalt betydelige beløp for å legge sakene døde.

Men den fremste av alle de som det ble fremsatt beskyldninger mot var Bill Clinton. Mens han var guvernør i Arkansas og senere president i USA, skal han bedrevet krenkelser av seksuell natur overfor et betydelig antall kvinner – alt fra grovt prat og blotting til voldtekt. Mens han var president hadde han også et forhold til den svært unge assistenten Monica Lewinsky. Det er nå ingen tvil om at Clintons oppførsel ikke sto tilbake for den som Harvey Weinstein bedrev, men det som er interessant er MSMs og den politiske elites holdning til beskyldningene: de avviste alt sammen, og forsøkte å stemple de som fremsatte beskyldingene som upålitelige løgnere. Bill Clintons ektefelle, Hillary Clinton, sa til og med at dette var løgner fremsatt av politiske grunner fra en «vast right wing conspiracy».

Men som med Weinstsein-saken: «they all knew» – alle som var på høyt nivå innen politikken og dens medløpere (presse, kjendiser) må ha visst at beskyldningene mot Clinton var sanne. Det er klart hva slags mann Bill Clinton var, spesielt Hillary må ha visst dette. Det er mange negative karakteristikker man kan klistre på Hillary, men «dum» er ikke en av dem.

Og nå nærmer vi oss kjernen: Clinton var i alle år (i etablerte miljøer) en populær mann, han hadde venner i høye stillinger og var også venn med en rekke Hollywood-kjendiser. De var venn med ham selv om de visste at han var en notorisk utro, og ofte ufin overfor kvinner og ellers var en voldtektsmann. Men selv om svært mange visse at han var slik, var han en velkommen gjest på kjendisfester, på høyprofilarrangementer, og utallige kjendiser ga bidrag til hans politiske kampanjer – en av de store bidragsyterne var forøvrig Harvey Weinstein – og hans «veldedige stiftelse», The Clinton Foundation (også den norske regjering ga betydelige midler til denne stiftselen.) Stiftelsen ga seg ut for å bedrive en slags u-hjelp, men var egentlig en måte for pengesterke interesser å få Bill og Hillary til å drive lobbyvirksomhet for dem på høyt plan. Beskyldningene om korrupsjon ble utover i 2016 så omfattende og veldokumenterte at stiftelsen ble nedlagt.

Men tilbake til hovedpoenget: de kjendiser som nå står frem har i mange tilfeller med viten og vilje lukket øynene når deres venner ble utsatt for fullstendig troverdige beskyldninger om upassende oppførsel, endog voldtekt.

Dette gjelder ikke bare Clinton, men også Weinstein.

Den kanskje mest prominente av de som var venn med begge og som må ha visst, men som også nå ser en annen vei, er USAs mest populære TV-kjendis, Oprah Winfrey. Hun har også stått bak noen filmer, og den som produserte dem var … Harvey Weinstein. De har i en årrekke hatt omgang som nære venner, og det finnes en rekke fotografier som viser at de er svært gode venner.

Winfrey holdt en tale under Golde Globe-utdelingen for et par uker siden, og der tok hun opp den siste tidens avsløringer, men hun nevnte ikke sin gode venn Harvey Weinstein. En rekke organer i MSM, bla. Dagsrevyen, hevdet at talen var en president verdig, og spekulerte om Winfrey hadde planer om å stille som presidentkandidat i 2020. Dagsrevyen nevnte ikke Winfreys vennskap med og unnfallenhet overfor Weinstein.

Og dette er kjernen: det kolossale hykleri som folk tilhørende etablerte miljøer utviser når de som har begått «ufin oppførsel» e.l. er venstreorienterte.

En annen ting er den kolossale inkompetanse og feighet som ble utvist da disse sakene ble varslet i de rette organer Det kom varsler om at bestemte personer hadde bedrevet helt upassende oppførsel – både i Ap og i FrP og i Høyre og i KrF – men ingen reagerte slik de burde, og ofrene ble skjøvet til side og glemt. De politikere som var ansvarlige for å håndtere slike varsler, som kom i stort antall i en periode over flere år, håndterte disse sakene like inkompetent som de håndterer alle andre saker de er involvert i. Vi gjengir to eksempler: Siv Jensen ble åpenbart varslet om Leirstein, men gjorde ingen ting og sier nå at hun ikke kan huske at hun ble varslet; Erna Solberg var rett etter at Unge Høyre-lederen trakk seg mer opptatt av hans tilstand og sa ingen ting om de han hadde krenket/misbrukt. Tilsvarende reaksjoner fant man også i KrF og i Ap.

Men når det først løsner så snur alle 180 grader, og da er det ingen nåde. Nesten. Men det er ingen i MSM som omtaler det enorme hykleriet som MSM selv utviser. Og det er akkurat som man kan forevente av MSM. Vi må være takknemlig for at Internett finnes og forsatt er fritt og åpent for alle stemmer, og at MSMs fortielser og mulighet til å velge ut hvilke hel- og halvfakta som skal serveres befolkningen er nå heldigvis sterkt redusert.

Mange menn har utvist – og det er mange ord vil kan bruke her, men vil benytter formuleringen «svært dårlig dømekraft». Når en stortingsrepresentant som er medlem av justiskomiteen sender porno til en mindreårig fra sin stortingsepostkonto, da må man lure på om vedkommende er mindre begavet. Passer en slik person til å ha et viktig verv? Vårt svar er Nei.

Vårt syn er at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, initiering av tvang er umoralsk, skadelig, kriminelt og bør ikke skje. (Lovverket burde være slik at all initiering av tvang er definert som kriminell og straffbar.) Dette gjelder også intime forhold; alt må skje frivillig mellom voksne. Den som har en maktposisjon må være klar over at dette gir ham eller henne en posisjon eller styrke som gjør at forholdet til den eller de andre som er involvert, er eller kan bli vanskelig, og dette må personen som er i maktposisjonen være klar over og ikke på noe vis misbruke. (Vi skyter inn her at svært få deler det syn vi gir uttrykk for om frivillighet; f.eks mener alle på venstresiden at initiering av tvang er moralsk, praktisk, legitimt og nødvendig for å få samfunn til å fungere godt, et syn vi altså er sterkt uenige i.)

La oss til slutt gi enda et råd om et litt annet tema enn det som vi har omtalt ovenfor: man må huske at det er umulig å holde på hemmeligheter. Alt kommer for en dag. Betror man en personlig hemmelighet til noen må man regne med at han forteller den videre, og så vil den sannsynligvis slippe ut og bli tilgjengelig for absolutt alle. (Og hvis du lar deg fotografere i en intim situasjon og deler bildene med noen, må du regne med at bildene kommer på avveie.) Så hvis du er i en jobb eller har en posisjon eller et verv som avhenger at du har tillit: ikke gjør noe som kan føre til at den tilliten svekkes. Ikke gjør noe, ikke si noe, og ikke skriv noe som ikke kan beskrives eller omtales eller siteres på forsiden av Dagbladet.

__________________________________

https://www.dagbladet.no/nyheter/dette-gikk-galt-i-norsk-politikks-skandaleuke/69357540

https://www.dagsavisen.no/innenriks/solberg-det-har-vert-vondt-1.1085716

https://www.frontpagemag.com/fpm/269042/barbarism-backlash-and-boundaries-bruce-bawer

https://www.vg.no/rampelys/film/metoo/helge-jordal-forteller-at-han-ble-klaadd-paa-av-kvinnelig-kollega/a/24220387/

https://www.document.no/2018/01/17/sextrakasseringer-i-kunsthoyskolen-khio/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/metoo/nytt-varsel-om-seksuell-trakassering-paa-kunsthoegskolen/a/24225662/

https://www.document.no/2017/12/26/vg-lo-sjef-permittert-pa-grunn-av-trakassering/

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/12/04/195353347/middag-lo-forbund-avbrutt-etter-trakassering-av-servitorer-i-2015

http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-bill-cosby-allegations-sg-storygallery.html

https://www.youtube.com/watch?v=7LYRUOd_QoM

http://deadline.com/2017/10/scott-rosenberg-harvey-weinstein-miramax-beautiful-girls-guilt-over-sexual-assault-allegations-1202189525/

https://www.commentarymagazine.com/articles/the-case-against-anita-hill/

Velkommen til Gullstandard!

Vi vil ønske velkommen til foreningen Gullstandards nettside. Gullstandard vil arbeide for individuell frihet; vi som står bak Gullstandard mener at ethvert menneske har rett til frihet (frihet er retten for individer til å bestemme over seg og sitt, dvs. frihet er enhvers rett til å bestemme over sin kropp, sin eiendom og sin inntekt). Gullstandard vil ha samfunn som er organisert slik at denne retten respekteres, dvs. vil vil ha samfunn organisert slik at statens eneste oppgave er å beskytte borgernes frihet — Gullstandard er for laissez-faire-kapitalisme! Gullstandard er da imot dagens enerådende samfunnsystem: velferdsstaten, og vi er imot alle frihetsfiendtlige ideologier: vi er imot sosialisme, fascisme, nazisme, nasjonalisme, islamisme, konservatisme.

Gullstandard er for fredelige, harmoniske samfunn hvor de som er produktive skal ha full rett til å disponere fruktene av sitt arbeid i frivillig samkvem og omgang med andre. Vi legger spesiell vekt på at hele økonomien skal være fri — det skal ikke være noen statlige reguleringer av individers frivillige omgang, dvs. eiendomsretten skal gjelde fullt ut, og staten skal beskytte eiendomsretten. Vi vil her spesielt nevne en bransje som er ekstremt viktig, og som i dag er utsatt for svært omfattende reguleringer: vil vil at også bankvesenet skal være fritt.

Det er de meget omfattende reguleringene av bankvesenet som er hovedårsaken til mange av de problemene og krisene som gang på gang rammer de vestlig samfunn (bankkrise, eurokrise, gjeldskrise, arbeidsløshet, inflasjon). Vi vil altså at også bankvesenet skal være fritt og uregulert. Et slik uregulert bankvesen vil resultere i at vi får stabile penger forankret i en gullstandard! Dette er en av grunnene til at vil har valgt å kalle denne foreningen Gullstandard.