Velkommen til Gullstandard!

Vi vil ønske velkommen til foreningen Gullstandards nettside. Gullstandard vil arbeide for individuell frihet; vi som står bak Gullstandard mener at ethvert menneske har rett til frihet (frihet er retten for individer til å bestemme over seg og sitt, dvs. frihet er enhvers rett til å bestemme over sin kropp, sin eiendom og sin inntekt). Gullstandard vil ha samfunn som er organisert slik at denne retten respekteres, dvs. vil vil ha samfunn organisert slik at statens eneste oppgave er å beskytte borgernes frihet — Gullstandard er for laissez-faire-kapitalisme! Gullstandard er da imot dagens enerådende samfunnsystem: velferdsstaten, og vi er imot alle frihetsfiendtlige ideologier: vi er imot sosialisme, fascisme, nazisme, nasjonalisme, islamisme, konservatisme.

Gullstandard er for fredelige, harmoniske samfunn hvor de som er produktive skal ha full rett til å disponere fruktene av sitt arbeid i frivillig samkvem og omgang med andre. Vi legger spesiell vekt på at hele økonomien skal være fri — det skal ikke være noen statlige reguleringer av individers frivillige omgang, dvs. eiendomsretten skal gjelde fullt ut, og staten skal beskytte eiendomsretten. Vi vil her spesielt nevne en bransje som er ekstremt viktig, og som i dag er utsatt for svært omfattende reguleringer: vil vil at også bankvesenet skal være fritt.

Det er de meget omfattende reguleringene av bankvesenet som er hovedårsaken til mange av de problemene og krisene som gang på gang rammer de vestlig samfunn (bankkrise, eurokrise, gjeldskrise, arbeidsløshet, inflasjon). Vi vil altså at også bankvesenet skal være fritt og uregulert. Et slik uregulert bankvesen vil resultere i at vi får stabile penger forankret i en gullstandard! Dette er en av grunnene til at vil har valgt å kalle denne foreningen Gullstandard.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *