#MeToo-kampanjen

Svært mange har kommentert #MeToo-kampanjen, og det skal vi også gjøre. Men vi skal legge vekt på noen viktige elementer som få eller ingen andre har lagt betydelig vekt på – hvis de da har nevnt dem i det hele tatt.

Ja, den er gått for langt, den har gått over stokk og stein, og det er gått litt for raskt i svingene: noen av hendelsene som er blitt beskrevet er lite annet enn klønete sjekkeforsøk, noen er ufine og smakløse, men noen er rent kriminelle (dvs. de er voldtekter), noen er åpenbart fremstilt på en overdrevet måte, noen er usanne, noen er blitt brukt i en maktkamp for å fjerne konkurrenter, osv.

Men det er en kjerne her som er sann og viktig som som det er bra at kommer for en dag. Et stort antall menn med makt (og noen kvinner) har brukt sin maktposisjon for å presse som regel unge kvinner (og iblant unge menn) til sex. Noen av avsløringene er intet annet enn sjokkerende!

En kommentator på frontpagemagazine (Bruce Bawer) beskriver noen av de konkrete avsløringene som er kommet frem slik (han tar for seg ting som er skjedd i USA): After reaching a certain age, one is rarely shocked by human behavior; one thinks of oneself as having gotten used to the ways of the world. But I have to admit that the scale of the revelations that began with Rowan Farrow’s exposé of Harvey Weinstein genuinely shocked me. Charlie Rose  «groping female colleagues and walking around naked in their presence»? Met conductor James Levine molesting a boy of fifteen and continuing to do so for years? Matt Lauer installing a door lock under his desk to facilitate sexual assaults on colleagues? Kevin Spacey trying to rape a 14-year-old boy? … fashion photographer Bruce Weber … subjected male models to «unnecessary nudity and coercive sexual behavior.». One of the models said Weber had grabbed his equipment: «We never had sex or anything, but a lot of things happened. A lot of touching. A lot of molestation.» The same article accused another photographer, Mario Testino, of subjecting male models to “sexual advances that in some cases included groping … »

Det som beskrives her er typer av oppførsel som er helt forkastelig, og den kan overhode ikke forsvares. Menn med makt må være spesielt forsiktige overfor kvinner, og det ser ut til at mange menn ikke har klart å håndtere den makten de har hatt på en god måte.

Men hvor stort er dette problemet? Hvor mange er blitt rammet? Vi har ikke noe grunnlag for å si noe om dette. At det er utbredt ser vi i og med at #MeToo-kampanjen, som begynte som en protest mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein, har spredt seg til en rekke land og i en rekke miljøer: pressen, teateret, akademia, idretten – og politikken. En rekke kjente menn er blitt hengt ut – først ut i denne runden var den nevnte Weinstein, og så kom de på rekke og rad: verdensberømtheter som Kevin Spacey og Dustin Hofmann, for bare å nevne to.

I Norge er politikken sterkt rammet, og praktisk talt alle partier har svin på skogen, dog først og fremst Ap med den velkjente jentefuten Trond Giske som førstemann i denne runden. Senere har avsløringer rammet bla. formannen i Unge Høyre Kristian Tonning Riise, FrPs medlem i justiskomiteen Ulf Leirstein, og tidligere statsråd Svein H. Ludvigsen (H).

Hvis vi går litt tilbake finner vi også en rekke saker: Søviknes-saken er vel den mest kjente i Norge; Søviknes er nå statsråd for FrP.

Men det er ikke bare kjendiser og menn i maktposisjoner som bedriver ufin og krenkende oppførsel. En avis skrev nylig følgende: «Middag for LO-forbund avbrutt etter trakassering av servitører i 2015. Under en konferansemiddag for tillitsvalgte renovasjonsarbeidere i Tromsø i 2015, ble servitører trakassert, befølt og kløpet. Alle deltakerne ble kastet ut.» (ABCnyheter 4/12-17).

Før vi går videre vil vi nevne at det er kun menn som er «outet» – et par mannlige kommentatorer fra teatermiljøet (Helge Jordal, Arne Berggren) har fortalt at de er blitt utsatt for upassende oppførsel fra kvinner, men ingen damer er navngitt (noe som forteller at likestillingen ikke er kommet så veldig langt).

Men dette startet egentlig ikke med Weinstein. Vi skal kort se på noen av de tilfellene som skjedde før lavinen av beskyldinger kom med #MeToo-kampanjen som ble utløst i desember 2017.

Den første vi vil nevne er beskyldningene mot Clarence Thomas. Han ble nominert som dommer til USAs høyesterett i 1990, og umiddelbart etter nominasjonen ble det fremsatt beskyldinger mot ham om upassende oppførsel fra en tidligere assistent, Anita Hill. Beskyldningene fik stor plass under de høringer som Kongressen foretok før nominasjonen ble godkjent. Alt tyder dog på at beskyldingene ikke var sanne, og at de ble fremsatt for å forsøke å hindre at den konservative Clarence Thomas skulle få plass i USAs høyeste domstol.

Den neste vi vil nevne er Bill Cosby. Han var en svært kjent komiker og skuespiller; hans TV-serie om den velykkede og harmoniske familien Huxtable – The Cosby Show(1984 -1992) – var i en årrekke blant de aller mest populære TV-seriene i USA (og også i en rekke andre land, inkludert Norge). Fra ca 2010 begynte Cosby å gi uttrykk for politiske meninger man som regel bare finner blant konservative, og rett etter dette (fra 2014) ble det fremsatt fra en rekke kvinner beskyldninger om at Cosby hadde bedrevet det som i dag vil bli beskrevet som seksuell trakassering overfor dem. Det er all grunn til å tro at beskyldningene i det store og hele var sanne.

Vi nevner også Bill O´Reilly, vert for et konservativt politisk kommentar-show på Fox News. Han skal ha bedrevet seksuell trakassering overfor flere kvinner, og det er all grunn til å tro at det var hold i påstandene. Det ble betalt betydelige beløp for å legge sakene døde.

Men den fremste av alle de som det ble fremsatt beskyldninger mot var Bill Clinton. Mens han var guvernør i Arkansas og senere president i USA, skal han bedrevet krenkelser av seksuell natur overfor et betydelig antall kvinner – alt fra grovt prat og blotting til voldtekt. Mens han var president hadde han også et forhold til den svært unge assistenten Monica Lewinsky. Det er nå ingen tvil om at Clintons oppførsel ikke sto tilbake for den som Harvey Weinstein bedrev, men det som er interessant er MSMs og den politiske elites holdning til beskyldningene: de avviste alt sammen, og forsøkte å stemple de som fremsatte beskyldingene som upålitelige løgnere. Bill Clintons ektefelle, Hillary Clinton, sa til og med at dette var løgner fremsatt av politiske grunner fra en «vast right wing conspiracy».

Men som med Weinstsein-saken: «they all knew» – alle som var på høyt nivå innen politikken og dens medløpere (presse, kjendiser) må ha visst at beskyldningene mot Clinton var sanne. Det er klart hva slags mann Bill Clinton var, spesielt Hillary må ha visst dette. Det er mange negative karakteristikker man kan klistre på Hillary, men «dum» er ikke en av dem.

Og nå nærmer vi oss kjernen: Clinton var i alle år (i etablerte miljøer) en populær mann, han hadde venner i høye stillinger og var også venn med en rekke Hollywood-kjendiser. De var venn med ham selv om de visste at han var en notorisk utro, og ofte ufin overfor kvinner og ellers var en voldtektsmann. Men selv om svært mange visse at han var slik, var han en velkommen gjest på kjendisfester, på høyprofilarrangementer, og utallige kjendiser ga bidrag til hans politiske kampanjer – en av de store bidragsyterne var forøvrig Harvey Weinstein – og hans «veldedige stiftelse», The Clinton Foundation (også den norske regjering ga betydelige midler til denne stiftselen.) Stiftelsen ga seg ut for å bedrive en slags u-hjelp, men var egentlig en måte for pengesterke interesser å få Bill og Hillary til å drive lobbyvirksomhet for dem på høyt plan. Beskyldningene om korrupsjon ble utover i 2016 så omfattende og veldokumenterte at stiftelsen ble nedlagt.

Men tilbake til hovedpoenget: de kjendiser som nå står frem har i mange tilfeller med viten og vilje lukket øynene når deres venner ble utsatt for fullstendig troverdige beskyldninger om upassende oppførsel, endog voldtekt.

Dette gjelder ikke bare Clinton, men også Weinstein.

Den kanskje mest prominente av de som var venn med begge og som må ha visst, men som også nå ser en annen vei, er USAs mest populære TV-kjendis, Oprah Winfrey. Hun har også stått bak noen filmer, og den som produserte dem var … Harvey Weinstein. De har i en årrekke hatt omgang som nære venner, og det finnes en rekke fotografier som viser at de er svært gode venner.

Winfrey holdt en tale under Golde Globe-utdelingen for et par uker siden, og der tok hun opp den siste tidens avsløringer, men hun nevnte ikke sin gode venn Harvey Weinstein. En rekke organer i MSM, bla. Dagsrevyen, hevdet at talen var en president verdig, og spekulerte om Winfrey hadde planer om å stille som presidentkandidat i 2020. Dagsrevyen nevnte ikke Winfreys vennskap med og unnfallenhet overfor Weinstein.

Og dette er kjernen: det kolossale hykleri som folk tilhørende etablerte miljøer utviser når de som har begått «ufin oppførsel» e.l. er venstreorienterte.

En annen ting er den kolossale inkompetanse og feighet som ble utvist da disse sakene ble varslet i de rette organer Det kom varsler om at bestemte personer hadde bedrevet helt upassende oppførsel – både i Ap og i FrP og i Høyre og i KrF – men ingen reagerte slik de burde, og ofrene ble skjøvet til side og glemt. De politikere som var ansvarlige for å håndtere slike varsler, som kom i stort antall i en periode over flere år, håndterte disse sakene like inkompetent som de håndterer alle andre saker de er involvert i. Vi gjengir to eksempler: Siv Jensen ble åpenbart varslet om Leirstein, men gjorde ingen ting og sier nå at hun ikke kan huske at hun ble varslet; Erna Solberg var rett etter at Unge Høyre-lederen trakk seg mer opptatt av hans tilstand og sa ingen ting om de han hadde krenket/misbrukt. Tilsvarende reaksjoner fant man også i KrF og i Ap.

Men når det først løsner så snur alle 180 grader, og da er det ingen nåde. Nesten. Men det er ingen i MSM som omtaler det enorme hykleriet som MSM selv utviser. Og det er akkurat som man kan forevente av MSM. Vi må være takknemlig for at Internett finnes og forsatt er fritt og åpent for alle stemmer, og at MSMs fortielser og mulighet til å velge ut hvilke hel- og halvfakta som skal serveres befolkningen er nå heldigvis sterkt redusert.

Mange menn har utvist – og det er mange ord vil kan bruke her, men vil benytter formuleringen «svært dårlig dømekraft». Når en stortingsrepresentant som er medlem av justiskomiteen sender porno til en mindreårig fra sin stortingsepostkonto, da må man lure på om vedkommende er mindre begavet. Passer en slik person til å ha et viktig verv? Vårt svar er Nei.

Vårt syn er at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, initiering av tvang er umoralsk, skadelig, kriminelt og bør ikke skje. (Lovverket burde være slik at all initiering av tvang er definert som kriminell og straffbar.) Dette gjelder også intime forhold; alt må skje frivillig mellom voksne. Den som har en maktposisjon må være klar over at dette gir ham eller henne en posisjon eller styrke som gjør at forholdet til den eller de andre som er involvert, er eller kan bli vanskelig, og dette må personen som er i maktposisjonen være klar over og ikke på noe vis misbruke. (Vi skyter inn her at svært få deler det syn vi gir uttrykk for om frivillighet; f.eks mener alle på venstresiden at initiering av tvang er moralsk, praktisk, legitimt og nødvendig for å få samfunn til å fungere godt, et syn vi altså er sterkt uenige i.)

La oss til slutt gi enda et råd om et litt annet tema enn det som vi har omtalt ovenfor: man må huske at det er umulig å holde på hemmeligheter. Alt kommer for en dag. Betror man en personlig hemmelighet til noen må man regne med at han forteller den videre, og så vil den sannsynligvis slippe ut og bli tilgjengelig for absolutt alle. (Og hvis du lar deg fotografere i en intim situasjon og deler bildene med noen, må du regne med at bildene kommer på avveie.) Så hvis du er i en jobb eller har en posisjon eller et verv som avhenger at du har tillit: ikke gjør noe som kan føre til at den tilliten svekkes. Ikke gjør noe, ikke si noe, og ikke skriv noe som ikke kan beskrives eller omtales eller siteres på forsiden av Dagbladet.

__________________________________

https://www.dagbladet.no/nyheter/dette-gikk-galt-i-norsk-politikks-skandaleuke/69357540

https://www.dagsavisen.no/innenriks/solberg-det-har-vert-vondt-1.1085716

https://www.frontpagemag.com/fpm/269042/barbarism-backlash-and-boundaries-bruce-bawer

https://www.vg.no/rampelys/film/metoo/helge-jordal-forteller-at-han-ble-klaadd-paa-av-kvinnelig-kollega/a/24220387/

https://www.document.no/2018/01/17/sextrakasseringer-i-kunsthoyskolen-khio/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/metoo/nytt-varsel-om-seksuell-trakassering-paa-kunsthoegskolen/a/24225662/

https://www.document.no/2017/12/26/vg-lo-sjef-permittert-pa-grunn-av-trakassering/

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/12/04/195353347/middag-lo-forbund-avbrutt-etter-trakassering-av-servitorer-i-2015

http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-bill-cosby-allegations-sg-storygallery.html

https://www.youtube.com/watch?v=7LYRUOd_QoM

http://deadline.com/2017/10/scott-rosenberg-harvey-weinstein-miramax-beautiful-girls-guilt-over-sexual-assault-allegations-1202189525/

https://www.commentarymagazine.com/articles/the-case-against-anita-hill/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *