Dårskap med katastrofale konsekvenser

De siste månedene er mange reisende, de fleste i Storbritannia og Tyskland, blitt rammet av demonstranter tilknyttet en internasjonal bevegelse som kaller seg «Just Stop Oil». Disse demonstrantene mener åpenbart at vi står foran en klimakatastrofe, at den er forårsaket av menneskers produksjon og bruk av energi og med tilhørende utslipp av CO2 i atmosfæren. De ønsker å stoppe denne innbilte katastrofen ved å hindre folk i å reise med biler og fly slik at utslippene til atmosfæren blir kraftig redusert.

Vi skal ikke enda en gang gå i detaljer på at det ikke finnes noen menneskeskapt klimakrise, det har vi gjort her på Gullstandard en rekke ganger tidligere. Nedenfor lenker vi allikevel til artikler hvor en rekke vitenskapsmenn står frem og sier at det finnes ingen klimakatastrofe. (Vi gir allikevel en kort oppsummering: Ja, det er klimaendringer. Nei, det er ingen klimakatastrofe rett rundt hjørnet. Menneskelig aktivitet er i svært liten grad årsak til klimaendringer, og vi kan ikke påvirke klimaet med de tiltak som er i ferd med å bli gjennomført; alle penger brukt på klimatiltak er fullstendig bortkastet – bortsett fra for de som forsker på klima, og for de som satser på å motta subsidier for svært lite effektive energiproduksjonsformer som vindkraft og solkraft.)

Men tilbake til demonstrantene. Det de gjør er å stille seg i veien for å hindre biltrafikk, og for å hindre at politiet enkelt kan fjerne dem har noen av dem limt seg fast til veibanen. Noe tilsvarende har skjedd på flyplasser, hvor demonstranter har limt seg fast i rullebanen for å hindre fly i å ta av. 

Den mest åpenbare negative effekten av dette er at vanlige folk, folk som reiser i bil og fly, ikke kommer hjem til familien i rimelig tid etter arbeid, at de ikke rekker viktige møter, at de ikke får foretatt viktige reiser, at de ikke får reist på ferie når de hadde planlagt, og så videre. Dette skaper stor irritasjon for stort antall vanlige mennesker, men disse fanatiske demonstrantene gir fullstendig blaffen i det store mengder irritasjon og skade de påfører vanlige folk. 

(Dessverre er det slik også i denne type tilfeller at politiet og rettsapparatet i betydelig grad sympatiserer med de kriminelle og ikke med ofrene, og derfor er langt mindre effektive enn de burde være i å stoppe disse kriminelles handlinger. Årsaken til dette er at det kulturelle klima er slik at man i stor grad synes synd på de kriminelle, og nærmest krever at vanlige folk skal ofre seg for det som enkelte helt feilaktig betrakter som en god sak. Vi har kommentert dette poenget tidligere her på Gullstandard, og vi lar i denne omgang dette poenget ligge.)

Men slik har det alltid vært med religiøse fanatikere gjennom historien: de krever selvoppofrelse av andre, de vil ha sitt budskap og sin visjon presset igjennom uansett hvilke skadelige konsekvenser det påfører andre mennesker. 

Men vårt poeng i dag er noe annerledes enn det vi har skrevet om over. Som nevnt er det noen av disse demonstrantene som bokstavelig talt har limt seg fast til veibaner og rullebaner, dette for at politiet ikke raskt skal fjerne dem slik at trafikken kan komme igang igjen på vanlig måte etter kort tid. Nå har det vist seg at enkelte av disse demonstrantene har limt seg fast på en måte som innebærer at man ikke bare kan løse opp limet, det er visstnok slik at noen demonstranter er så godt limt fast til asfalten/betongen at den eneste måten å få brutt koblingen kan være å amputere den fastlimte hånden. 

Noen av disse demonstrantene, som er unge folk som befinner seg relativt tidlig i livet, kan altså måtte amputere en hånd og tilbringe resten av livet med kun en hånd. Dette er dypt tragisk. 

Disse ungdommene har oppført seg ekstremt idiotisk, de har ikke hatt noen som helst innsikt i viktige fakta – og dette gjelder ikke bare fakta om klima, men også fakta om den type lim de har brukt. Det er gjerne slik at hvis man ikke kjenner til fakta så foretar man ofte valg som viser seg å være skadelige. Rasjonalitet – det å forholde seg til fakta og kun fakta, og å sette seg inn i de fakta som er relevant for egne handlinger og eget liv – er den viktigste dyd. Disse demonstrantene har ikke lagt vekt på denne dyden.

Det er dog en gruppe som fortjener langt større kritikk enn disse demonstrantene. Men før vi går til den tar vi en omvei om en eksplisitt religiøs gruppe: Vi tenker på visse imamer innen islam. Som kjent har bokstavtro muslimer utført en rekke selvmordsangrep: utstyrt med bombevester har de kommet seg inn på områder hvor det har vært mange mennesker, og så har de fyrt av bombevesten slik at både de selv og en rekke tilfeldige mennesker som befant seg i nærheten har mistet livet eller blitt påført store skader. 

Selvfølgelig fortjener disse selvmordsbomberne kritikk, men de som fortjener enda større kritikk er de som har lært dem opp til at det å ofre seg på denne måten er en positiv handling. Dette er gjerne relativt intelligente personer, personer som kjenner islam godt, som har en høy posisjon i miljøet, og som selvfølgelig selv aldri ville utførte selvmordsangrep. Her er det altså intelligente, som regel gamle menn, som overbeviser ungdommer om at selvoppofrelse er den høyeste dyd, og som lærer opp disse ungdommer hvordan de skal sprenge seg selv og andre i filler, og til å avslutte sitt liv før det har begynt for alvor. 

Parallellen vi tenker på er som følger, og det vi kommer til nå er mindre kritikkverdig enn det disse imamen gjør – det handler ikke om selvdrap og massedrap på tilfeldige mennesker. 

Som kjent, klimaet varierer naturlig, og har alltid gjort det. Det som har skjedd de siste 50 eller 150 årene er ikke utenfor de naturlige svingningene, selv om det har vært noe oppvarming i denne perioden. Ser man klima over en lang periode, for eksempel 10.000 år, ser man at svingninger er helt normale og at det som har skjedd de siste årene ikke er utenom de vanlige svingninger

Som kjent finnes det en rekke forskere som hevder at vi nå er i en situasjon som kan rettferdiggjøre uttrykk som «klimakrise» og «kloden koker», men alle disse burde vite at dette er sterkt overdrevne beskrivelser. 

En viktig grunn til at disse forskerne sier disse tingene er at de på denne måten kan få oppmerksomhet, akademiske stillinger, forskningsmidler. Med andre ord: Disse forskerne formulerer seg slik at de fremstiller et naturlig fenomen som en krise som kan løses hvis de selv får forskningsmidler og stillinger og ulike andre perks. 

Det disse folkene burde forstå er at når de roper ulv, så vil enkelte som ikke er så spesielt intellektuelt sett oppegående reagere på en mer hysterisk måte, og gjøre ting som kan ha svært negative konsekvenser for mange mennesker og kanskje også for dem selv: De blir bokstavelig talt oppfordret til å ofre seg for en bløff. 

Imamene vi omtalte over er direkte medskyldige i at fanatiske ungdommer kaster bort eget liv for noe de er blitt lurt til å tro på. Og enkelte forskere, de som sterkt overdriver klimaproblematikken for å få stillinger og forskningsmidler, er til en viss grad medskyldige i at noen fanatiske ungdommer påfører vanlig menneske store irritasjoner, og kanskje også direkte skade på egen kropp. .

.

.

.

.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12088691/Just-Stop-Oil-cause-fresh-mayhem-London-slow-march-two-days.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12306229/Just-Stop-Oil-London-traffic.html?ico=related-replace

https://www.dailyo.in/news/activists-in-germany-glued-themselves-to-the-road-and-they-might-need-amputation-of-hand-40587


Nytt fra Gullstandard: podkaster

Her på Gullstandard har vi publisert et stort antall nyhetskommentarer, artikler som både vurderer aktuelle saker ut fra en prinsipiell grunnholdning som støtter individuell frihet, og som bringer frem i lyset fakta som mainstreammedia fortier eller forsøker å dempe viktigheten av. Dette skal vi fortsette å gjøre, men nå skal vi også publisere podkaster hvor personer tilknyttet foreningen Gullstandard vil kommentere aktuelle hendelser.

Siden det er valg til høsten, vil de første podkastene ta for seg noen generelle trekk om situasjonen i Norge og om partiene, både de store som er representert på Stortinget, og de små som antagelig ikke har så store sjanser til å komme inn i kommunestyrene ved dette valget.

Disse podkastene vil bli publisert på Gullstandards YouTube-kanal. Der kan man også finne tekst-til-tale-versjoner av noen av de nyhetskommentarene som er blitt publisert i det siste, dette slik at man kan lytte til dem heller enn å lese dem.

Den som er ansvarlig for denne satsingen er Magnus Hermansson.

Som sagt, i tiden fremover vil det komme noen podkaster, men det vil sannsynligvis ikke kommet noen skrevne nyhetskommentar før etter sommeren.

Vi vil derfor også benytte anledningen til å ønske alle våre mange lesere en riktig god sommer.

Gullstandards YouTube-kanal er å finne her:

https://www.youtube.com/@Gullstandard

Henvendelse kan sendes til post att gullstandard dot no.