Reaksjonene på Bidens innsats i debatten

President Joe Biden gjorde en svært dårlig innsats i den første presidentkandidatdebatten som ble avholdt torsdag 27. juni. Alle kommentatorer innen mainstreammediene er sjokkert og overrasket over dette. Dagbladets forside hadde følgende tekst dagen etter debatten: «Eksperter måper. Hva har vi gjort [ved å nominere Biden som kandidat]? [Biden] går fullstendig i ball». Vi linker nedenfor til noen flere avisoverskrifter som viser at mange kommentatorer var overrasket. Men de burde ikke blitt overrasket.  

Joe Biden er nå 81 år gammel, og det har vært tydelig at han har hatt demens i hvertfall siden sommeren 2020. At han har vært dement har gått tydelig frem av et meget stort antall videoopptak som naturlig nok ikke har vært vist på NRK og TV2; disse opptakene er dog tilgjengelige på YouTube. Antagelig har redaktørene i TV2 og Dagsrevyen med vilje klippet vekk deler av opptak som tydelig har vist at Biden ikke er helt med, dette for ikke å svekke egne sympatier og standpunkter med plagsomme fakta. (De fleste store aktører i amerikansk presse har opptrådt på samme måte, mens for eksempel noen australske nyhetskanaler har rapportert objektivt om Bidens tilstand.) 

Biden har vært lenge med i amerikansk politikk, og han har vært oppegående og kvikk og på et vis sjarmerende på en sleip og litt ekkel politiker-måte. Han var visepresident under Barack Obama, og fungerte da helt greit. Han ble ikke ansett som god nok til å bli Demokratenes kandidat etter at Obama hadde fullført sin andre presidentperiode i 2016; Demokratenes kandidat ble da Hillary Clinton. Men Clinton tapte mot Donald Trump, og Demokratene måtte da finne en annen kandidat til valget i 2020 – en som har tapt presidentvalg får sjelden sjansen en gang til. (Et unntak fra dette er Richard Nixon, som tapte i 1960, men som vant valget i 1968.) Den som var minst ille av de kandidatene Demokratene kunne velge mellom var Joe Biden. En av grunnene til at han fikk så mange stemmer som fikk var at så mange velgere –  med god grunn – misliker Donald Trump.  

Men allerede i valgkampen 2020 ble det klart at Biden viste de første tegnene på demens. Forskjellen mellom Biden før 2016 og den Biden man så fra sommeren 2020 viser klart at han var betydelig redusert. 

At Biden var dement ble først nevnt av enkelte av Bidens politiske motstandere, og svært mange av de som da ikke sympatiserte med Donald Trump og hans nasjonalkonservative meningsfeller gikk automatisk i forsvarsposisjon. I stedet for å undersøke påstandene om Bidens demens var basert på fakta, bare benekte de at Biden var dement. Dette er feil måte å forholde seg til en problemstilling på. Riktig måte å danne meninger på er å  basere dem på fakta, men det svært mange politisk interesserte gjorde her var å innta et standpunkt som ikke fremstilte Biden på en svekket eller uheldig måte uansett hva fakta var. Dette er en vanlig måte å danne meninger på, men ved å basere sine meninger på noe annet enn fakta får man før eller virkeligheten midt i ansiktet – og man blir overrasket, eller later som om man blir overrasket. 

Demens er en sykdom som rammer personer som kommer litt opp i åra, men i enkelte tilfeller kan den også ramme personer mens de er 45-50 år gamle. Demens begynner som regel med at man glemmer ting, at man ikke finner ord når man snakker, at man mister tråden når man snakker, at man blir desorientert og ikke finner veien, at man ikke er helt sikker på hvor man er, at man mister kontroll over kroppen og snubler og faller. En som har demens vil bli rammet av slike ting oftere og oftere, men – og dette er et svært viktig poeng – innimellom kan man fungere helt som en normal og oppegående person. En som er dement kan altså i perioder være like oppegående som han var før han ble rammet. Dette gjelder også Biden; dagen etter den katastrofale TV-debatten gjorde han en svært god figur på et folkemøte hvor han snakket til et stort publikum.  

Som sagt, i en rekke videoopptak ble det tydeligere og tydeligere at Biden er dement, og enhver ærlig, oppegående person som følger med har vært klar over dette siden før Biden ble valgt i 2020. 

Det som skjedde i presidentdebatten torsdag 27. juni var dog umulig for aktører som NRK og TV2 (og store TV-selskaper i USA) å klippe bort, og derfor ble Bidens demens nå vist frem for all verden. 

Og det alle kunne se, det sjokkerte et stort antall seere og kommentatorer og journalister. Men som sagt, det som skjedde sjokkerte ikke de som hadde fulgt med og som hele tiden har vært ærlige. De journalister og kommentatorer som blir sjokkert over dette har med viten og vilje ignorert viktige fakta. Som vi tidligere har sagt om størsteparten av norske pressefolk: hadde de jobbet i helsevesenet ville de blitt karakterisert som kvakksalvere. Man kan si det samme om de som har tilsvarende jobber i amerikanske medier. 

Jeg nevnte at det var klart at fra valgkampen i 2020 at Biden var dement. Det var en forståelse hos enkelte at grunnen til at Demokratene hentet frem Joe Biden fra loftet var at han som den eneste hadde en mulighet til å vinne over Donald Trump i valget, men at etter at han ble valgt skulle han tre til side og la en yngre politiker overta. Dette ble bekreftet av den TV2-ansatte Fredrik Græsvik i en kommentar på TV2s nyhetssending klokken 08:00 morgenen etter presidentdebatten. Den som skulle overta var da visepresidenten, men Joe Biden gjorde her et sjakktrekk, han valgte Kamala Harris som sin visepresidentkandidat. Harris er så udugelig og usympatisk at ingen vil fjerne Biden for å få henne inn i øverste posisjon – hvis de da ikke blir helt nødt til å velge denne løsningen. 

Det Demokratene – vi snakker her om ledelsen i partiet – gjorde var med viten og vilje å nominere en person som de visste var mentalt svekket, ene og alene fordi han var den eneste som de trodde kunne hindre Donald Trump i å bli gjenvalgt ved valget i 2020. 

Hvem kunne ha hindret dette? Hvem har skylden? 

Enkelte har sagt at Joe Biden selv er medskyldig i dette. En av de som sier dette er Aftenpostens Christina Pletten. I en artikkel publisert 3. juli med overskriften «Det er ikke synd på Joe Biden» skriver hun følgende: «Presidenten har selv valgt å ta på seg verdens tyngste ansvar en svært høy alder. Det innebar en stor risiko, ikke bare for Biden selv, men for hele nasjonen. Da det må presidenten og hans familie har forstått allerede for fire år siden.» 

Ja, familien må ha forstått det, men Biden selv er unnskyldt. En som er dement er ofte ikke i stand til å forstå utfordinger han kommer ut for. En av de tingene som skjer når man blir dement er at man mister evnen til å forstå sin egen situasjon. Joe Biden selv har flere ganger sagt at han er i god nok form til å klare presidentjobben. Han tar feil i dette, men på grunn av av hans demens kan man ikke klandre ham for å mene dette. (Hvis Bidens utallige tabber og enorme glemsomhet bare hadde vært forårsaket av svekkelse på grunn av alder, ville han ha forstått at han ikke fungerte i jobben, og han ville ha trukket seg eller ikke stilt som presidentkandidat. At han ikke gjorde dette bare bekrefter at hans problemer ikke bare skyldes høy alder.) Et norsk ord som brukes i denne sammenhengen «samtykkekompetanse»: den som blir dement kan miste det som heter «samtykkekompetanse». I Norge blir det da utnevnt en verge som får juridisk rett til å foreta alle disposisjoner for den personen det er snakk om. Denne personen er da gjerne en i den dementes nære familie. 

De som har skylden er da Bidens nærmeste familie. Hans hustru og hans barn burde påtatt seg den oppgaven det er å si ifra til Joe Biden at «Dessverre kjære pappa/ektemann, du er ikke i stand til å ha en jobb med ansvar». Det vil antagelig kreve noe mot å si dette til en nær slektning, men livet er iblant slik at det krever vanskelige valg. Her har Bidens nærmeste familie sviktet totalt. Det som har skjedd er at Bidens nære familie har utsatt ham for det som på engelsk heter «elder abuse», det er ikke noe annet enn mishandling av en gammel person. Samme kritikk kan man rette mot ledelsen i det Demokratiske partiet; de må ha vist at de nominerte en dement person som sin presidentkandidat. Men de som hadde hovedansvaret for å hindre dette var familien. 

Men hva skjer nå med hensyn til valget i USA? Slik det ser ut på meningsmålingene nå vil Trump klart vinne over Biden. Men hva med å finne en annen kandidat istedenfor Biden? For å bli en valgbar kandidat må man bygge opp sin posisjon hos velgerne over lang tid, og en ny kandidat vil neppe få mulighet til dette. Det er derfor sannsynlig at en annen kandidat vil gå på et nederlag. Et nederlag er en stor ripe i lakken, og en kandidat som nå tar over vil sannsynligvis tape og neppe få mulighet til å stille i 2028. Antagelig vil derfor en rekke brukbare kandidater ikke si Ja til å bli den kandidaten som erstatter Biden. 

Det er derfor mulig at Demokratene bare vil la Biden stille slik at ingen av deres brukbare kandidater vil gå på et nederlag. En annen mulighet er at de lar Kamala Harris ta støyten. Eller ….? 

Republikanerne har foran dette valget gjort seg svært upopulære i store deler av befolkningen ved å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort. Dette vil føre til at republikanerne vil miste mange stemmer. Kamala Harris er en svart kvinne som ser bra ut, og hvis hun blir holdt i stramme tøyler er det absolutt en mulighet for at hun kan bli valgt. Ja, hun ble kvotert inn i stillingen som visepresident, og ja hun er usympatisk og ja, udugelig, men det er svært mange personer som har stilt til valg og som har oppfylt disse kriteriene, men som allikevel er blitt valgt. 

Og allerede nå har hun journalistene på sin side; for bare å nevne ett eksempel: TV2s Øystein Bogen sa i en nyhetssending TV2 3. juli klokken 17:00 at Kamala Harris «er god til å snakke for seg». Dette er stikk i strid med sannheten. Når hun ikke leser en teleprompter er hun beryktet for å komme med analyser som en 15 åring ville skamme seg over, og hun er også beryktet for å komme med lange intetsigende ordsalater. Vi linker til noen slike nedenfor. 

Harris er også en lite dyktig leder. Svært mange av hennes nærmeste medarbeidere har sluttet. Daily Mail: «SEVENTH aide since Kamala Harris’s disastrous June border trip announces he is leaving in staff exodus: Press director Peter Velz heads to the State Department after allegations of turmoil and ‘bullying’ in her office … Comes in the midst of a staff exodus from Harris’ office following several reports of a toxic work environment and ‘bully’ mentality from the vice president» (link nedenfor).

Hvorfor har Demokratene så vanskelig med å finne valgbare kandidater ? Det er fordi eliten i partiet har kjørt en svært venstreorientert politikk, en politikk som amerikanere flest per i dag ikke vil ha. Det betyr at de fleste prominente personene i partiet er så uvalgbare at de ikke vil klare å vinne presidentvalget. 

Skulle Demokratene allikevel finne en alternativ kandidat til Joe Biden, må dette være en person som er godt kjent og respektert i brede lag av befolkningen. Det er svært få personer blant Demokratene som oppfyller disse kravene. En som oppfyller disse kravene er Michelle Obama, men hun har gang på gang sagt at hun ikke er villig til å stille; hun er ikke spesielt interessert i politikk.  

Den som har fulgt Gullstandard over tid er ikke overrasket over noe av det som har skjedd i USA i det siste. Vi linker nedenfor til noen av de artiklene vi tidligere har skrevet om dette temaet. 

Til slutt: det er ikke umulig at Kamala Harris vil vinne over Donald Trump i presidentvalget i november. 
.

..

.

.

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/pPQpWw/det-er-ikke-synd-paa-joe-biden

Kamala Harris uten teleprompter: 

Kamala Harris´ medarbeidere slutter 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10375085/SEVENTH-aide-Harriss-disastrous-June-border-trip-announces-leaving-staff-exodus.html

President Biden, 2/3-21


Det Demokratiske partiets kandidater, 26/6-23

Hvor lenge kan Joe Biden bli sittende?, 7/8-23

Kilder til dagens kommentar 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2024/06/28/usa-ekspert-om-nattens-debatt-tror-det-gar-mot-en-ny-kandidat/

Joe Biden Shocked America

https://nationalinterest.org/blog/reboot/joe-biden-shocked-america-211647

Presidentdebatt har skapt sjokk og uro: Dette er Bidens innbytterbytterbenk

https://www.dn.no/politikk/politikk/usa/presidentvalget-i-usa-2024/presidentdebatt-har-skapt-sjokk-og-uro-dette-er-bidens-innbytterbenk/2-1-1667927

Fullstendig kaos etter debatten: – Er mannen frisk?

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/MnLx7J/kaos-etter-debatten-mellom-trump-og-biden-er-mannen-frisk

God sommer!

Vi har allerede kommet til juli, og vi vil ønske alle våre lesere god sommer. Sannsynligvis vil det komme enkelte kommentarer her i ukene fremover, men de vil neppe komme like regelmessig som ellers i året. Hvis du har mulighet: nyt været og nyt fritiden og samle krefter til høsten! Det ser dessverre ut som om det ikke er god grunn til å se frem til høsten og vinteren med stor optimisme.