Vanskelige tider – og litt om årsaken

Vi lever i vanskelige tider. En rekke ting gjør at forholdene blir verre for de aller fleste. Vi har nettopp vært gjennom et par år med corona-tiltak, tiltak – permitteringer, konkurser, hjemmekontor, lockdowns, vaksine-press, vaksinepass, restriksjoner på reiser – som har kostet mye både for folk med vanlig jobber og for barn og unge som i perioder er blitt stengt ute fra sine skoler og fritidsklubber. Å over lang tid bli stengt ute fra sitt vanlige liv, enten det er fra kontoret eller fra skolen, kan for noen ha alvorlige konsekvenser for deres mentale helse. 

De fleste land i Vesten går nå gjennom en slags energikrise, en krise vi i Norge merker gjennom ekstremt høye strømpriser. Mange får nå strømregninger som er tre til fire ganger større enn den strømregningen de fikk på tilsvarende tidspunkt for et år siden. «Huseierne fortviler over nytt strømsjokk: – De prisene vi ser nå er galskap. Både mandag og tirsdag blir det satt nye rekorder for strømprisen i Sør-Norge» (e24). «Strømsjokk: – En økonomisk katastrofe for hytteeierne. De rekordhøye strømprisene gjør at hytteeiere i Sør-Norge med hytte på fjellet kan få opptil tredoblede strømregninger i vinter» (e24). 

Men det er ikke bare strømprisen som er høy: «Rekordpris for diesel og bensin. På Circle K i Petroleumsveien på Forus var dieselprisen 24,34 kroner per liter og bensin kostet 24,23 kroner.» (e24). For bare noen få måneder siden var prisen godt under 20 kr per liter. 

Nå skal også renten gå opp: «Boligeiere må som ventet forberede seg på dyrere lån framover. Norges Bank skrur opp styringsrenta og varsler sju nye rentehevinger innen utgangen av 2023» (smp). 

Nettavisen har snakket med en låntager: «De varslede renteøkningene og økte strømutgiftene kan få dramatiske konsekvenser for privatøkonomien. Nettavisen har snakket med to som frykter fremtiden. – For å si det på godt vestlandsspråk: Jeg fatter f… ikke hva de holder på med, det er rett og slett galskap, idioti! Det knekker både gamle og unge, og det er jo ikke alle som har Equinor-lønninger eller en statsrådlønn. Jeg ble nervøs da jeg hørte sentralbanksjefen torsdag. Det sier 50-årige Jostein … til Nettavisen om de varslede renteøkningene.»

Og når energiprisene går opp går prisen på alt annet opp; ting som fraktes til butikkene blir dyrere, alle lokaler som må varmes opp vil få økende oppvarmingskostnader, og det er forbrukerne – kundene, folk flest – som må betale for alle disse økningene. 

I tillegg til dette ble det krig i Ukraina. For en måned siden invaderte Russland Ukraina og krigen pågår fortsatt med høy styrke. Dette var en fullskala militær invasjon hvor russerne ikke bare angriper militære og strategiske mål, de angriper også sivile mål: skoler, sykehus, teatre, boligblokker. Dette er først og fremst forferdelig for de som bor i Ukraina, men det har også negative virkninger for resten av Europa og verden: Ukraina produserer store deler av den hveten som importeres til Vest-Europa, og Russland produserer store deler av den energien i form av gass som forbrukes i Vest-Europa. Disse forsyningene kan man ikke uten videre regner med å få fremover i samme grad som man fikk i de foregående årene. Dette kan føre til både at energiprisene – ikke bare på strøm, men også på olje og bensin – blir høyere, og også at matvareprisene blir høyere. Det kan også bli problemer med matforsyningen, dvs. det kan bli matmangel. 

Hvorfor, del 1 

Hvorfor blir vi rammet av alt dette? Vi har altså i de siste årene og vil i årene fremover måtte leve med nedstengning, høye strømpriser, høye bensinpriser, høye renter, høye matvarepriser, økede renter. 

Disse problemene er resultater av den politikken som er ført i alle vestlige land. Vi legger dog ikke bare skylden på politikerne her; politikerne fører den politikken som størstedelen av folket ønsker. Det er ikke slik at politikerne fører en politikk over hodet på folk, en politikk som er i strid med det folket egentlig ønsker. Politikerne representerer partier, partiene har lagt frem sine standpunkter i sine programmer foran hvert valg, og folket har stemt på dem. Nå er vi med på at folk ikke har stemt for disse konkrete tingene som vi har nevnt over, men disse konkrete tingene er mer eller mindre opplagte implikasjoner av den politikken som partiene helt åpent har sagt at de står for og som de vil føre når de kommer i maktposisjon. 

Høye energipriser på både strøm og bensin olje er resultat av det grønne skiftet som alle partiene på Stortinget og alle de store partiene i alle andre vestlige land med viten og vilje og med stor entusiasme og iver har støttet. Et element av denne politikken er at en rekke land i Vesten har lagt ned effektiv energiproduksjon, det vil si kullkraftverk og atomkraftverk, og heller satset på svært ineffektive energiproduksjonsmetoder som vindkraft og solkraft. Når disse to produksjonsmetodene har gitt lite energi har man i stedet satset på import av gass og olje fra Russland. At Russland under Putin har utviklet seg til å bli et aggressivt og ekspanderende diktatur er noe det finnes en rekke fakta som bekrefter, men både folk flest og den politiske elite har bare forsøkt å late som om disse faktaene ikke eksisterer. 

At Russland nå invadert Ukraina kom av at Vesten militært sett har vært svakt. En svært lite imponerende innsats fra vestlige militære styrker i Midtøsten-området og i Afghanistan de siste årene har overbevist russerne om at Vesten ikke er i stand til å forsvare hverken seg selv eller sine venner. 

At renten kommer til å gå opp er ikke uventet; de siste årene har sentralbankene i så og si alle vestlige land satt renten til så si lik null. Men en slik politikk er umulig å føre over lang tid, så at renten da en eller annen gang må opp er bare som man kan forvente. Renten settes dog av sentralbanken, og sentralbanken er en statlig institusjon som bruker rentenivå for å styre og manipulere økonomien. 

Alle de elementene vi nevnte ovenfor er resultat av en villet politikk, en politikk som har hatt stor oppslutning i befolkningen i alle land i Vesten og fra så si hele den politiske ledelse i alle nasjonalforsamlinger i alle land i Vest-Europa samt USA. 

Hvorfor, del 2

Vi har nevnt at hele den politiske eliten står bak den politikken som er ført og som har resultert i de vanskelige tider vi er oppe i, og som vil bli verre i årene fremover. 

Men hvordan skal vi begrunne dette? Hvordan skal vi begrunne at hele den politiske elite har standpunkter som fører til det vi har beskrevet over. 

Vi kan ikke gjøre dette ved å granske hver eneste politisk leder i Vesten, men vi skal hente frem et representativt eksempel. Vi skal se på hva en ikke kontroversiell, nokså sentrumsorientert politiker har gitt uttrykk for av politiske meninger og hva han har utført av politiske handlinger. Poenget er at denne personen er representativ i den forstand at meningene hans vil ha stor oppslutning blant ledende politikere i alle land i Vesten, inkludert i tunge land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, og Norge. De tingene vi nevner nedenfor er heller ikke brukt av mainstreamaktører som kritikk mot vedkommende politiker

Politikeren vil tenke på er Canadas statsminister Justin Trudeau. Han er representant for det liberale partiet, et parti som vel kan sammenlignes med de europeiske sosialdemokratiske partiene. (I realpolitikken er det to politiske fløyer, det er sosialdemokrater og konservative. I alle land skifter regjeringsmakten mellom disse to fløyene som egentlig ikke står så langt fra hverandre. I noen land, f.eks. Norge, består disse fløyene av flere partier, mens i Storbritannia og USA består hver fløy ev ett parti. Dersom man definere begrepene «høyresiden» og «venstresiden» korrekt, vil man innse at både sosialdemokrater og konservative hører hjemme på venstresiden. Nedenfor linker vi til en lengre artikkel som begrunner dette. )

Først et par gamle klipp om Trudeaus ideologiske orientering. Her er en uttalelse han kom med etter at Cubas kommunistiske diktator Fidel Castro døde: 

«It is with deep sorrow that I learned today of the death of Cuba’s longest-serving President. Fidel Castro was a larger than life leader who served his people for almost half a century. A legendary revolutionary and orator, Mr. Castro made significant improvements to the education and healthcare of his island nation. While a controversial figure, both Mr. Castro’s supporters and detractors recognized his tremendous dedication and love for the Cuban people who had a deep and lasting affection for ‘el Comandante.’ I know my father [som var statsminister i Canada i perioden 1968-1984 med et kort avbgrekk i 1979] was very proud to call him a friend and I had the opportunity to meet Fidel when my father passed away. It was also a real honor to meet his three sons and his brother, President Raul Castro, during my recent visit to Cuba.On behalf of all Canadians, Sophie and I offer our deepest condolences to the family, friends, and many, many supporters of Mr. Castro. We join the people of Cuba today in mourning the loss of this remarkable leader.»

Et annet eksempel: I 2013 uttalte han en beundring for kommunistregime i Kina: [China´s] «dictatorship is allowing them to turn their economy around on a dime» in order to «go greenest fastest.» (video på rumble). 

Trudeau er åpenbart ikke en tilhenger av individuell frihet og markedsøkonomi og frihandel, han er en som med stor kraft ønsker å styre og regulere og tvinge folk til å marsjere i takt. Dette så vi tydelig på hans reaksjoner overfor de lastebilsjåførene som protesterte mot vaksinetvang og coronatiltak i Canada for noen uker siden. Han innførte da tvangstiltak med begrunnelse i unntakslover, og han fikk til og med stengt bankkontoene til personer som hadde gitt økonomiske bidrag til lastebilsjåførenes aksjon. 

Men Trudeau er altså representativ for de politikere som er våre herrer og mestre i dag. 

Grunnen til at vi kan vite dette er at Trudeau sammen med de aller fleste andre ledende politikere i Vesten er deltagere på noe vi må kalle et opplæringstilbud i regi av noe som heter World Economic Forum. World Economic Forum har laget en reklamefilm hvor de presenterer sitt budskap og sin visjon, en film som er å finne på YouTube, og som vi lenker til nedenfor. Et av deres kjernepunkter er et ønske om at folk flest ikke skal eie noe som helst – ikke en bil, ikke en leilighet, ikke en hytte… 

Men privat eiendomsrett er en forutsetning for frihet, og frihet er en forutsetning for velstand. 

Men tilbake til World Economic Forum. World Economic Forum går inn for statlig styring av absolutt alt. Organisasjonen fungerer som en skole hvor så si alle fremtredende politikere og ledere i Vesten bli lært opp til å tro at statlig styring er løsningen på alle problemer. 

En rekke nordmenn i fremtredende posisjon har gått i lære hos WEF, Blant dem er kronprinsparet, Erna Solberg, Gro Harlem Brundtland, Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Erik Solheim, Erik Reinert, Gunhild Stordalen, mange flere (kilde DocTV på rumble)

I tillegg har man overskrifter som disse «NHO innleder havsamarbeid med Aker og World Economic Forum» (NHO). 

Blant internasjonale ledende politikere som også er sterkt influert av WEF finner vi selvfølgelig Angela Merkel, Boris Johnson, Joe Biden og Justin Trudeau. 

Det vil rammes av er en overveldende dominans av venstreorienterte politiske ideer, noe som fører til at så og si alle land i Vesten fører en sterkt venstreorientert politikk; også de konservative partiene fører en sterk venstreorientert politikk. Og for å ha presiserte det: En venstreorientert politikk innebærer mer statlig styring, flere offentlige tilbud, flere tvangstiltak, flere reguleringer (noe vi tydelig så under Erna Solbergs konservative regjering da den satte i verk corona-tiltakene i mars 2020), høyere skatter og avgifter, svekkelse av det militære forsvar (forsvaret skal nå heller være en arena for likestilling og ulke typer kvotering fremfor å være godt nok rustet til å militært bekjempe fiender). Selvfølgelig støtter alle også de såkalte grønne skiftet. 

De problemene vi opplever og som vi skisserte innledningsvis er nettopp uttrykk for disse holdningene. Vi ser også at ideologien er klar: den representative Justin Trudeau beundrer kommunistdiktaturer som Kina og Cuba, og alle hans kolleger i ledende posisjoner i politiske stillinger i Vesten utsette borgerne for mere tvang og innskrenker deres frihet. 

Men, som det burde være kjent fra flere eksempler i historien: når politikken går til venstre blir friheten og velstanden mindre. 

Folket har stemt for venstreorienterte ideer i flere tiår. Det finnes ingen virkelig høyreorienterte aktører som slipper til i media – med «virkelig høyreorientert» mener jeg aktører som går inn for større individuell frihet, mindre statlig tvang og mindre statlig styring; de venstreorienterte ideene råder grunnen alene og det er derfor vi får en venstreorientert politikk. Men folket har stemt for dette, og siden vi lever i et demokrati så er det det de har stemt for som vi alle må lide for. 

Hadde vi basert politikken på fakta, på bedre verdier, på bedre prinsipper, ville vi ikke hatt noe grønt skifte, vi ville ikke ha erstattet atomkraft, kullkraft og gasskraft med vindmøller og solcellepaneler, vi ville ikke hatt en sentralbank som manipulerte renten opp og ned, vi ville ikke ha ignorert fakta om Russlands utvikling under Putin, vi ville ikke basert store deler av vår (Vestens) energiforsyning på et aggressivt bandittregime som Russland er blitt under Putin, og vi ville hatt et sterkt militært forsvar. Men folket ville det annerledes; folket ville basere seg på ønskettenkning og faktafornektelse.
.

.

.

.

https://www.smp.no/naeringsliv/i/eEom19/norges-bank-setter-opp-styringsrenta-med-0-25-prosentpoeng-til-0-75-prosent

https://e24.no/privatoekonomi/i/ALqG7M/stroemsjokk-en-oekonomisk-katastrofe-for-hytteeierne

https://www.nettavisen.no/okonomi/norges-bank-har-varslet-syv-renteokninger-jeg-er-livredd/s/12-95-3424260160

https://e24.no/olje-og-energi/i/8Q7E81/huseierne-fortviler-over-nytt-stroemsjokk-de-prisene-vi-ser-naa-er-galskap

https://e24.no/olje-og-energi/i/bGBV7A/rekordpris-for-diesel-og-bensin

https://rumble.com/vv0lsv-flashback-canadas-trudeau-says-he-most-admires-chinas-dictatorship.html

https://www.youtube.com/shorts/aztvWxRKqDQ

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/havsamarbeid-med-aker-og-wef/

https://rumble.com/vxl9c3-doc-tv-live-world-economic-forums-grep-om-nasjonene-ogs-norge.html

Hva med Russland?

Vi begynner med en vits noe som kanskje er upassende, men allikevel: «Alle trodde at Russland hadde den nest beste hæren i verden. Nå har det vist seg at Russland bare har den nest beste hæren i Ukraina». 

Det denne vitsen forteller er at Putins invasjon av Ukraina ikke går så godt som han og hans rådgivere åpenbart hadde trodd i forkant. Alt tyder på at Putin hadde trodd at dette ville bli en blitzkrieg som ville være over på noen få dager. Nå viser det seg at Ukraina gjør sterk motstand, og at også hele verden har innført sanksjoner mot Russland, sanksjoner som virkelig svir for Putin og ikke bare hans venner og allierte, men for hele Russlands befolkning. Denne invasjonen fører til at Russland i mange hundre år fremover av hele verden kommer til å bli betraktet som nesten på samme bestialske nivå som Nazi-Tyskland. 

Når en krig pågår vil begge sider drive propagandakrig, og spre halvveis sann og halvveis falsk informasjon for å styrke sin side og svekke motpartens side. Det er derfor vanskelig å vite hva som egentlig skjer selv for den som følger godt med i media. Vi har forsøkt å snappe opp noen viktige nyheter som vi ikke har sett så ofte nevnt i mainstream media, og vi gjengir noe en en viktig utvikling nedenfor. Vi gjengir dem her fordi vi betrakter dem som nokså plausible, men vi kan ikke være sikre på at alt vi gjengir er virkelig sant. Som nettopp sagt, vi gjengir dette fordi det virker plausibelt hvis man tar hele det store bildet i betraktning, men ta det med en klype salt. 

Vi har tidligere nevnt at Kina er en nokså god samarbeidspartner for Putins Russland. Men Kina har fortsatt diplomatisk forbindelse med Ukraina, og Kinas ambassadør i Ukraina flyttet nylig sitt kontor og sin stab fra Kiev til Lvov, som muligens ligger litt lenger fra frontlinjen og derfor antagelig er noe mindre utsatt for angrep. Der hadde han et møte med borgermesteren og forsikret at Kina var en venn av det ukrainske folk og aldri ville aktivt støtte noe angrep på Ukraina (kilde Newsweek, link nedenfor). Ambassadøren hadde også forsikret at Russland ikke vil bruke atomvåpen. Dette er noe som lederen i det kinesiske kommunistpartiet har gjort klinkende klart overfor Putin. Sabelrasling fra Putin overfor Biden og EU har vært greit, men bruk av slike våpen er utelukket. 

Det er ikke bare Russlands svake militær innsats, men også Ukrainas sterke motstand mot de russiske styrkene, og EUs og USAs tiltak overfor Russland, som har overrasket kinesiske myndigheter. Kinas leder Xi Jinping har eksplisitt godtatt at Uzbekistan støtter Ukraina i denne krigen (kilde eurasianet, link nedenfor). 

Det er dette antagelig summerer seg opp til er at Kina nå ikke lenger betrakter Putin som en nyttig mann å ha i Moskva. 

Putin og hans folk har gjort en grov feilvurdering ved å gå inn i Ukraina, og russere kommer både i Ukraina og i store deler av resten av verden til å bli hatet i hundrevis av år fremover. Denne skaden er for Russland kolossal, men kan mildnes jo tidligere Putin blir avsatt på en eller annen måte. 

Spørsmålet er om noen som er nær nok til Putin vil ha krefter, både fysisk og moralsk, til å fjerne ham. Jo lenger det går før dette skjer, jo verre blir det for alt og alle som har med Russland å gjøre. 

Enkelte hevder at det egentlig ikke er Russland, men Ukraina selv, og Vesten og NATO, som har skylden for at det er brutt ut krig i Ukraina. De hevder at Ukraina er svært korrupt og at det er nazistiske elementer i den politiske ledelse Ukraina, og om NATOs skyld hevder de at siden NATO har fått innpass på et område som tidligere var i Sovjetunionen interessesfære (en rekke Østeuropeiske land som tidligere lå under Sovjet er nå medlemmer av NATO, og det skal visstnok finnes en slags ikke-formell avtale som ble inngått etter Sovjetunionens oppløsning som sier at Ukraina ikke skal bli med i NATO) så har NATO provosert Russland til krig – Russland har gått til krig for å hindre at NATO vil være involvert i territorier som ligger rett ved Russlands grenser, noe Russland altså finner uakseptabelt. Enkelte konservative kommentator – for eksempel både Tucker Carlson og Candace Owens – ser ut til å være noe positive til en slik fremstilling av bakgrunnen for krigen.

Til dette kan man si følgende: Ukraina er friere enn Russland. Putin er en diktator; Ukraina har ingen diktator. Russland har invadert Ukraina. Ukraina har ikke invadert noen andre land. Russland har med stor militær styrke angrepet sivile mål, noe som er helt uakseptabelt i en krigs innledende fase, og slike angrep kan hverken bekjempe den påståtte nazismen i Ukrainas politiske ledelse eller motvirke korrupsjonen i landet. Som vi har nevnt før ønsket Putin å gjenopprette Sovjetunionen, og å innlemme Ukraina i Russlands interessesfære er et skritt i denne retningen. Russland er en trussel mot alle sine naboland i Europa; Ukraina er ingen slik trussel. Putin har vært imot at Ukraina skulle bli medlem i NATO, men NATO er en forsvarsallianse: Putin har derfor vært imot at Ukraina skal bli i bedre stand til å forsvare seg mot et (russisk?) angrep. 

Å legge skylden på NATO og Vesten for disse krigshandlingene som Russland under Putin står for, er helt meningsløst. 

Som vi har nevnt før: Krigen er forferdelig, skylden for krigen ligger helt og fullt på Putins Russland, og vi håper den blir så kort som mulig og at Putin blir avsatt så raskt som mulig. 
.

.

.

.

https://www.msn.com/en-us/news/world/china-praises-ukraine-resistance-pledges-economic-support/ar-AAV9h2l

https://eurasianet.org/uzbekistan-calls-for-an-end-to-aggression-in-ukraine

Hva bør skje med Putin?

Det er grusomt å se bilder av byer i Ukraina tatt før og tatt etter Russlands angrep/invasjon. Her har man et land som ser ut til å være velstående og sivilisert og fredelig, og så kommer et russisk fullskala militært angrep, et angrep som også rammer et stort antall sivile mål, angrep som bokstavelig talt legger store deler av store byer i grus. Dette er grusomt å se (link nedenfor). Noe man ikke ser like tydelig, men som er enda verre, er selvfølgelig det store antall mennesker som er blitt drept og skadet. De store flyktningestrømmene kan man se; millioner av mennesker forsøker å komme seg unna angrepene. Dette er også helt forferdelig. 

Russlands angrep på Ukraina har ingen plausibel forklaring i det hele tatt. Ukraina har aldri vært en trussel mot Russland, og selv hvis Ukraina skulle bli medlem av NATO og EU ville det heller ikke være noen trussel mot Russland. 

Ukraina har et ønske om å bli med i NATO, som er en ren forsvarsallianse. Putin sier han fryktet at dersom NATO vokser og kommer så nær Russlands grenser vil dette utgjøre en trussel for Russland. Men Russlands angrep bare bekrefter at det ville vært en positiv ting for Ukraina å være med i NATO. Det beste Putin kunne gjort for å hindre at Ukraina bli med i NATO var ikke angripe Ukraina, og å forsikre alle naboland om at Russland vil respektere disse landene suverenitet og disse landenes grenser. Putin har de siste årene gjort det stikk motsatte. 

Ukraina er selvfølgelig ikke et fullstendig fredelig og sivilisert lykkeland. Ja, det har vært noe korrupsjon i Ukraina, men korrupsjonen der er langt langt mindre enn den er i Russland. Putin har gjort Russland om til et aggressivt, ekspanderende diktatur – Putin har da sluttet seg til klubben av historiens verste diktatorer, en klubb som har medlemmer som Lenin, Stalin, Mao, Hitler og Pol Pot.

En diktator opererer dog ikke alene. For at en diktator skal kunne sitte ved makten og utøve makten over tid må han ha betydelig oppslutning i befolkningen. Når han mister oppslutningen blir han kastet, noe man for eksempel tydelig kunne skje i Romania i 1989 da Ceausescu plutselig mistet makten og ble avsatt og henrettet etter en militær standrett på lavt nivå. (De som dømte Ceausescu var underoffiserer, og Ceausescu ble dømt og henrettet etter en militær rettssak som bare varte noen minutter.) 

Putin var populær i Russland, og han hadde stor oppslutning. Han ble valgt til president en rekke ganger og har reelt sett sittet ved makten i mer enn 20 år. Selv om han ledet et undertrykkende regime, et regime som innskrenket ytringsfriheten, satte opposisjonelle i fengsel, drepte og på andre måter uskadeliggjorde plagsomme journalister, beriket seg selv og sine venner i en enormt omfang gjennom ren korrupsjon, hadde han stor oppslutning ikke bare i Russland, men også i visse kretser utenfor Russland. 

Vi nevner bare ett typisk eksempel på denne beundringen: Bjørn Nistads biografi om Putin med tittelen Russlands redningsmann: en politisk biografi om Vladimir Putin (2016). Nistad er akademiker, har en doktorgrad i russisk historie, og er – eller var? – fast skribent på document.no. Omtalen av boken på en nettbokhandel inneholder blant annet følgende: 

«Biografien tegner et bilde av Russlands president, Vladimir Putin, som politisk leder. Den forklarer hvordan Putin er blitt den lederskikkelsen han er i dag, hvilke verdier han har og hvorfor det store flertall av den russiske befolkning støtter ham. Boken tar ikke bare for seg hva Putin har gjort som president og statsminister, men analyserer også hans taler, uttalelser og tv-opptredener, for derved å avdekke hvilket syn Putin har på Russlands utfordringer og hvordan han vil løse disse utfordringene. Gjenopprettelsen av den russiske staten, det økonomiske oppsvinget, bedringen av befolkningens levestandard og den mer selvhevdende utenrikspolitikken Putin har stått for er kontrastert med det politiske og økonomiske kaoset og de utenrikspolitiske ydmykelsene det postkommunistiske Russland opplevde på 1990-tallet…». 

Noen vil kanskje si at «Ja, la Putin få Ukraina så får vi fred i vår tid». Men det var akkurat dette Vestens ledere sa etter at Hitler gikk inn i Tsjekkoslovakia i 1938. (SNL: «Münchenavtalen ble inngått mellom Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland, representert ved statslederne Édouard Daladier, Benito Mussolini, Neville Chamberlain og Adolf Hitler. Avtalen slo fast en avståelse av de sudettyskeområdene i Tsjekkoslovakia til Tyskland … i 1938»). Men Hitler var ikke fornøyd med bare Tsjekkoslovakia, han ville ha mer. Det er all grunn til å tro ut i fra Putin personlighet og historie at han vil utvide Russlands territorium enda mer etter å ha innlemmet Ukraina i Russland. Som kjent har Putin annektert Krim, han har gått inn i Georgia, og han har før invasjonen kriget i de østlige delene av Ukraina.

Men hovedpoenget for denne kommentaren er hva som bør skje med Putin nå. (Vi har tidligere gitt uttrykk for et håp om at han vil bli avsatt av sine egne som den beste løsningen på kort sikt. )Enkelte har hevdet at man bør finne en utvei en mulighet for Putin til å redde ansikt slik at han kan avslutte krigen raskest mulig. Vi sitter et par overskrifter:

«Norsk general: – Kan være strategisk klokt å skape en bakdør for Putin».

«To end Russia-Ukraine tensions, Vladimir Putin needs a way to save face».

«- Vesten må finne en løsning som gjør at Putin kan redde ansikt. Frps Christian Tybring-Gjedde støtter ikke den samlede norske fordømmelsen av Russland … Den ofte frittalende og omstridte Frp-politikeren sier til Klassekampen at han mener Vesten nå må hjelpe Putin å redde ansikt.» (Denne artikkelen fra Dagbladet er gammel (fra 2014), men vårt poeng er holdningene som kommer til uttrykk. )

Det som bør skje med Putin er følgende (dersom han ikke blir avsatt av sterke russiske aktører som ved en slik avsettelse avslutter krigen): Russland og Putin bør påføres et knusende militært nederlag. Dette kan bli vanskelig siden Ukraina ikke er med i NATO, men dersom Russland utvider krigen til NATO-området bør NATO svare med den militære styrke som er nødvendig for å vinne krigen. 

Dersom man gir Putin mulighet til å avslutte krigen og å redde ansikt vil dette bør bare føre til at han og hans fremtidige likemenn – aggressive diktatorer andre steder i verden – vil få et signal som sier at de kan angripe og ikke måtte lide så veldig store negative konsekvenser for sine aggressive handlinger uansett hvordan det går. 

En krig – vi snakker her om forsvarskriger, kriger som føres mot en som har angrepet oss – bør føres slik at man først angriper militære mål, deretter strategiske mål, deretter politiske mål, og til slutt sivile mål,og dette bør forsatte inntil motparten overgir seg. Krigen bør fortsette inntil det kommer en betingelsesløs kapitulasjon. Det var slik Vesten gjennomførte annen verdenskrig overfor Tyskland og Japan, og dette var den riktige måten å gjøre det på; denne krigen knuste nasjonalsosialismen i Tyskland og den keiserdyrkende nasjonalismen i Japan. Begge disse landene ble sterke nasjoner i årene etter krigen. 

Hvis Putin ikke begår selvmord eller blir drept av sine egne bør han etter at krigen er avsluttet tas til fange av militære styrker, forhøres og henrettes. Han bør ikke bli utsatt for en rettssak – rettssaker etter kriger mot høytstående militære og politiske ledere blander sammen de to helt ulike fenomenene krig og kriminalitet, noe som er en grov feil. En rettssak skal også avgjøre om den tiltalte er skyldig, men i dette tilfellet er det ingen tvil om at Putin er skyldig. 

Så og si alltid er det slik at det eneste som kan skape fred er et knusende militært nederlag for den aggressive parten. Denne krigen er startet av Putin og hans menn, men det vil ikke vært mulig å starte en slik krig uten at Putin hadde bred støtte i befolkningen. Russland bør påføres et så stort militært nederlag at de kapitulerer og jo før dette skjer, jo mindre blir skadene for sivilbefolkningen i Russland. 

Men vårt største håp er som sagt at Putin blir avsatt av sine egne og at de som overtar avslutter krigen. 

Og vi vil bare gjenta at vi synes at det som skjer nå i Ukraina er grusomt, det er hjerteskjærende. Dette skjer fordi Putin ønsker å utvide Russland. Som nevnt over det han anfører som begrunnelse – at Ukraina er naziinfisert, at russere trakasseres i Ukraina, og at Ukrainas vestorientering kan true Russland militært, har ingen plausibilitet. Hvis det er noe Putin og makthaverne i Russland frykter så er det et fritt Ukraina, de frykter at den noe større friheten som finnes der skal spre seg inn i Russland. 

Vi har nedenfor linket til en artikkel fra Den norske Helsingforskomite som gir noe mer informasjon om tilstanden i Ukraina, og anbefaler den. 

Ceausescu 

Den norske Helsingforskomités artikkel er å finne her: 

https://www.nettavisen.no/nyheter/norsk-general-kan-vare-strategisk-klokt-a-skape-en-bakdor-for-putin/s/12-95-3424254257

https://www.dagbladet.no/nyheter/vesten-ma-finne-en-losning-som-gjor-at-putin-kan-redde-ansikt/61461451

https://www.nbcnews.com/think/opinion/end-russia-ukraine-tensions-vladimir-putin-needs-way-save-face-ncna1288112

https://www.haugenbok.no/russlands-redningsmann/nistad-bjorn-d/9788279903093

Her er bilder av byer i Ukraina før og etter krigen: https://www.google.com/search?client=safari&hl=no&sxsrf=APq-WBsqEp3C-b4mYGrUguXtEmTfFlynbg:1647155264981&q=photos+ukraine+before+and+after+war&tbm=isch&chips=q:photos+ukraine+before+and+after+war,online_chips:kharkiv+ukraine:G8P1mWTD6lw%3D&usg=AI4_-kQ-0scGa2pUZgeylhzFOjzpJ3DO3A&sa=X&ved=2ahUKEwjw3dXDw8L2AhUEQ_EDHZI5Aa0QgIoDKAF6BAgWEAw&biw=1756&bih=1237&dpr=2

En ny verden?

«Russland har innledet en krig i en skala vi ikke har sett i Europa siden andre verdenskrig, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Fredag møttes Nato-landenes utenriksministre i Brussel for å diskutere utviklingen i Ukraina, en drøy uke etter at russiske styrker invaderte landet. – Vi står sammen med det ukrainske folk og landets demokratisk valgte regjering, og vi ber president Putin om å stanse denne krigen, trekke alle sine styrker ut av Ukraina og i god tro slutte opp om diplomati, sa Stoltenberg da han åpnet møtet.» (e24). 

Vi slutter oss til det som er sagt i avsnittet over. At Putin reelt sett er en diktator og at Russland reelt sett er et diktatur selv om Putin har stor oppslutning i befolkningen, er noe vi har sagt i lang tid. At Putin har ønsket å underlegge seg en rekke land som tidligere lå under Sovjetunion er et velkjent faktum. Tidligere har disse forsøkene på å utvide Russlands sfære skjedd på en nogenlunde subtil måte, noe vi har beskrevet i tidligere kommentarer her på Gullstandard og på DLFs nettside. Men denne gangen skjedde det annerledes: Putin iverksatte en fullskala militær invasjon av Ukraina. 

Dessverre har så og si alle politiske ledere i Vesten, i fullt samsvar med ønskene og verdiene til de befolkningene som har valgt dem lede sine land, mer eller mindre bevisst ønsket å se bort fra da fakta som viser hva slags leder Putin var og er på hva slags regime Russland er blitt (utbredt korrupsjon, undertrykkelse av opposisjonelle, endog drap på plagsomme journalister og opposisjonelle). Denne unnvikelsen har ført til at Vestens militære styrker er svake, og at Vestens energipolitikk (det grønne skiftet) har resultert i at flere land i Vest-Europa er blitt avhengig av russisk energi (primært gass). 

Men krigen som Putin satt i gang for par uker siden har muligens ført til en ny orientering i de fleste land i Vesten – og ikke bare i Vesten. 

FNs generalforsamling vedtok med overveldende flertall å fordømme Putin angrepskrig mot Ukraina. 141 land stemte for, 35 avsto og bare 4 land stemte med Russland: Disse var Hviterussland, Nord-Korea, Syria og Eritrea. Blant de landene som avsto fant vi Kina, Cuba, Nicaragua, og Bolivia, land som ofte er blitt regnet Russlands allierte, men som denne gangen ikke ville være med på å fornekte helt åpenbare fakta. 

Også på det kulturelle områder er det mange som nå reagerer mot Russland: Kulturarrangementer i Vesten som involverer russiske kunstnere avlyses, viktige sjakkturneringer som skulle foregått i Russland er flyttet til andre steder, den internasjonale olympiske komité har nå endelig bestemt seg for å utestenge russiske idrettsfolk som er blitt tatt i doping, etc

Som vi har nevnt tidligere er Russlands økonomi i en svært dårlig forfatning; for eksempel er Russlands BNP kun 75 % av Texas´ BNP. Rubelen står nå på 80 % av en amerikansk penny og er i fritt fall. 70 % av Russlands oljeeksport er frosset (zerohedge), JP Morgen regner med at russisk økonomi i løpet av kort tid vil krympe med cirka 35 % (breitbart). 

Russland har om lag 630 milliarder $ i utenlandske reserver, men det er lite sannsynlig at Putin kan benytte seg av dem med det første (zerohedge). 

Eksperter forutser at russisk olje- og gassproduksjon har nådd toppen og at produksjonen vil krympe i årene fremover. Dessuten har nå alle de store oljeselskapene – BP, Shell, Mobil, Exxon, mfl. – flere trukket seg ut av Russland. De store russiske oljeselskapene – Lukeoil. Gazprom, Rosneft, m.fl. – har mistet store andeler på markedet på Londonbørsen. 

Tyskland har bestemt seg for å redusere sitt forbruk av gass fra Russland og leter etter andre leverandører, blant dem Israel. Det er også mulig at Tyskland vil åpne sine gamle kullkraftverk og sine gamle atomkraftverk. Det virker som om det grønne skiftet er satt på vent, noe som er en veldig god ting. 

Putin aggressive krig mot Ukraina har altså samlet Europa på flere måter. Det skulle ikke være problemer med å akseptere ukrainsk medlemskap i både NATO og EU, selv om det vil være en politisk taktisk feil å ta dem inn nå over natten slik enkelte høres ut til å mene i dag. Det ser også ut til at både Sverige og Finland ønsker å gå inn i NATO (noe vi har nevnt tidligere). 

Også Biden-fløyen i amerikansk politikk ser ut til å være kraftig svekket. Noe av det første Biden gjorde etter at han ble president var å avvikle USAs selvforsyning av energi, noe som var oppnådd under president Trump. En styrking av energiproduksjon i USA ville også ført til at Europa kunne være mindre avhengig av energi fra Russland, men Biden satte altså en stopper for dette. Biden har også sagt Nei til Keystone-rørledningen (som skulle føre gass fra Canada til Texas), og den rørledningen som skulle føre gass fra Israel til Europa via Hellas (thenationalnews).

Så det virker som om Putin angrep på Ukraina har svekket Russland, har svekket Putin, Har svekket tilhenger av de grønne skiftet, og styrket den mer velstandapositive fløyen i Vesten, noe som kan gi oss både mer energi/sikrere energiforsyning, og et sterkere militært forsvar. . 

Krigen i Ukraina er forferdelig for Ukraina og de mange sivile som blir skadet, drept eller som mister mye av det de eier. Hvordan krigen vil utvikle seg er vanskelig å si. Putin kan bli avsatt internt i Russland, eller han kan ha så stor oppslutning at krigen vil fortsette i lang tid. Men per i dag ser det ut til at kreftene utenfor Russland står i stor grad samlet mot Putins regime, Noe som altså er uttrykk for en kraftig nyorientering fra Vestens side. 

Hadde Putin ført krigen på en mer subtil måte – for eksempel slik han kjørte den i Georgia og i de østlige provinsene i Ukraina før dette fullskala-angrepet som kom for et par uker siden – ville denne samlingen av positive krefter utenfor Russland neppe har funnet sted. 

Men vil dette virkelig føre til en fundamental endring i Vesten? Neppe. For å få Vesten over på en bærekraftig kurs må de fundamentale ideer som dominerer i vesten endres. Dagens utbredte kollektivisme, motstand mot individuell frihet, den store entusiasme for politisk strying, selvoppofrelse som etisk ideal må byttes ut med individualisme, rasjonalitet, individuell frihet, og rasjonell egoisme som etisk ideal. Og dit er det dessverre fortsatt en lang vei selv om det blir mer og mer opplagt at de verdier som dominerer i dag både har ført til russisk aggresjon og til et grønt skifte som er svært ødeleggende for alle vanlige mennesker. Så en ny og bedre verden Vil nok fortsatt vente på seg en god stund til. Det vi kan håpe på på svært kort sikt er at krigen i Ukraina snart vil være over. Og det som kan få den til å ende raskest mulig er at Vesten viser en kolossal militær og moralsk styrke uten direkte å blande seg inn i krigen. 
.

.

.

.

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/7dM1dw/siste-nytt-om-krigen-i-ukraina?pinnedEntry=938

https://www.zerohedge.com/crypto/70-russian-crude-trade-frozen-surgut-again-fails-sell-any-urals-big-tenders

https://www.breitbart.com/economy/2022/03/03/j-p-morgan-says-russian-economy-will-shrink-35-in-second-quarter/

https://www.zerohedge.com/markets/us-bans-transactions-russian-central-bank-freezing-nearly-half-russias-630bn-reserves

https://www.thenationalnews.com/weekend/2022/02/11/why-biden-turned-off-support-for-mediterranean-gas-pipeline-from-israel/