Hva med Russland?

Vi begynner med en vits noe som kanskje er upassende, men allikevel: «Alle trodde at Russland hadde den nest beste hæren i verden. Nå har det vist seg at Russland bare har den nest beste hæren i Ukraina». 

Det denne vitsen forteller er at Putins invasjon av Ukraina ikke går så godt som han og hans rådgivere åpenbart hadde trodd i forkant. Alt tyder på at Putin hadde trodd at dette ville bli en blitzkrieg som ville være over på noen få dager. Nå viser det seg at Ukraina gjør sterk motstand, og at også hele verden har innført sanksjoner mot Russland, sanksjoner som virkelig svir for Putin og ikke bare hans venner og allierte, men for hele Russlands befolkning. Denne invasjonen fører til at Russland i mange hundre år fremover av hele verden kommer til å bli betraktet som nesten på samme bestialske nivå som Nazi-Tyskland. 

Når en krig pågår vil begge sider drive propagandakrig, og spre halvveis sann og halvveis falsk informasjon for å styrke sin side og svekke motpartens side. Det er derfor vanskelig å vite hva som egentlig skjer selv for den som følger godt med i media. Vi har forsøkt å snappe opp noen viktige nyheter som vi ikke har sett så ofte nevnt i mainstream media, og vi gjengir noe en en viktig utvikling nedenfor. Vi gjengir dem her fordi vi betrakter dem som nokså plausible, men vi kan ikke være sikre på at alt vi gjengir er virkelig sant. Som nettopp sagt, vi gjengir dette fordi det virker plausibelt hvis man tar hele det store bildet i betraktning, men ta det med en klype salt. 

Vi har tidligere nevnt at Kina er en nokså god samarbeidspartner for Putins Russland. Men Kina har fortsatt diplomatisk forbindelse med Ukraina, og Kinas ambassadør i Ukraina flyttet nylig sitt kontor og sin stab fra Kiev til Lvov, som muligens ligger litt lenger fra frontlinjen og derfor antagelig er noe mindre utsatt for angrep. Der hadde han et møte med borgermesteren og forsikret at Kina var en venn av det ukrainske folk og aldri ville aktivt støtte noe angrep på Ukraina (kilde Newsweek, link nedenfor). Ambassadøren hadde også forsikret at Russland ikke vil bruke atomvåpen. Dette er noe som lederen i det kinesiske kommunistpartiet har gjort klinkende klart overfor Putin. Sabelrasling fra Putin overfor Biden og EU har vært greit, men bruk av slike våpen er utelukket. 

Det er ikke bare Russlands svake militær innsats, men også Ukrainas sterke motstand mot de russiske styrkene, og EUs og USAs tiltak overfor Russland, som har overrasket kinesiske myndigheter. Kinas leder Xi Jinping har eksplisitt godtatt at Uzbekistan støtter Ukraina i denne krigen (kilde eurasianet, link nedenfor). 

Det er dette antagelig summerer seg opp til er at Kina nå ikke lenger betrakter Putin som en nyttig mann å ha i Moskva. 

Putin og hans folk har gjort en grov feilvurdering ved å gå inn i Ukraina, og russere kommer både i Ukraina og i store deler av resten av verden til å bli hatet i hundrevis av år fremover. Denne skaden er for Russland kolossal, men kan mildnes jo tidligere Putin blir avsatt på en eller annen måte. 

Spørsmålet er om noen som er nær nok til Putin vil ha krefter, både fysisk og moralsk, til å fjerne ham. Jo lenger det går før dette skjer, jo verre blir det for alt og alle som har med Russland å gjøre. 

Enkelte hevder at det egentlig ikke er Russland, men Ukraina selv, og Vesten og NATO, som har skylden for at det er brutt ut krig i Ukraina. De hevder at Ukraina er svært korrupt og at det er nazistiske elementer i den politiske ledelse Ukraina, og om NATOs skyld hevder de at siden NATO har fått innpass på et område som tidligere var i Sovjetunionen interessesfære (en rekke Østeuropeiske land som tidligere lå under Sovjet er nå medlemmer av NATO, og det skal visstnok finnes en slags ikke-formell avtale som ble inngått etter Sovjetunionens oppløsning som sier at Ukraina ikke skal bli med i NATO) så har NATO provosert Russland til krig – Russland har gått til krig for å hindre at NATO vil være involvert i territorier som ligger rett ved Russlands grenser, noe Russland altså finner uakseptabelt. Enkelte konservative kommentator – for eksempel både Tucker Carlson og Candace Owens – ser ut til å være noe positive til en slik fremstilling av bakgrunnen for krigen.

Til dette kan man si følgende: Ukraina er friere enn Russland. Putin er en diktator; Ukraina har ingen diktator. Russland har invadert Ukraina. Ukraina har ikke invadert noen andre land. Russland har med stor militær styrke angrepet sivile mål, noe som er helt uakseptabelt i en krigs innledende fase, og slike angrep kan hverken bekjempe den påståtte nazismen i Ukrainas politiske ledelse eller motvirke korrupsjonen i landet. Som vi har nevnt før ønsket Putin å gjenopprette Sovjetunionen, og å innlemme Ukraina i Russlands interessesfære er et skritt i denne retningen. Russland er en trussel mot alle sine naboland i Europa; Ukraina er ingen slik trussel. Putin har vært imot at Ukraina skulle bli medlem i NATO, men NATO er en forsvarsallianse: Putin har derfor vært imot at Ukraina skal bli i bedre stand til å forsvare seg mot et (russisk?) angrep. 

Å legge skylden på NATO og Vesten for disse krigshandlingene som Russland under Putin står for, er helt meningsløst. 

Som vi har nevnt før: Krigen er forferdelig, skylden for krigen ligger helt og fullt på Putins Russland, og vi håper den blir så kort som mulig og at Putin blir avsatt så raskt som mulig. 
.

.

.

.

https://www.msn.com/en-us/news/world/china-praises-ukraine-resistance-pledges-economic-support/ar-AAV9h2l

https://eurasianet.org/uzbekistan-calls-for-an-end-to-aggression-in-ukraine

10 kommentarer til «Hva med Russland?»

 1. Jeg vet ikke på hvilke grunnlag skribenten hevder at Ukraina er friere enn Russland, men i det eneste som betyr noe; økonomisk frihet, herunder respekten for eiendomsretten, er Ukraina rangert langt under Russland – både av Fraser Institute og Heritage Foundation-The Wall Street Journal. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_economic_freedom
  Om Putin er en diktator, og Ukraina har ingen diktator, er ubetydelig i forhold.

  1. Forholdene i Ukraina er langt fra så gode som de burde være. Men i Russland blir opposisjonelle journalister drept, forretningsfolk som konkurrerer med Putins venners virksomheter blir kastet i fengsel, det er omfattende korrupsjon, og det finnes ingen reelle opposisjonelle aviser som har stor utbredelse. Putin har sittet ved makten i cirka 20 år. På disse punktene er Ukraina langt mindre ille enn Russland. Men Ukraina beveger seg i riktig retning, Russland har under hele Putins tid beveget seg i feil retning. Dessuten er Russland aggressiv overfor sine naboland noe Ukraina ikke er.

   Når skribenten skriver at «det eneste som betyr noe [er] økonomisk frihet» så er jeg ikke enig i dette

   1. «Eiendomsrett er en FORUTSETNING [min uthevelse] for sivilisasjon og velstand …» – https://www.gullstandard.no/2018/10/06/tvilsom-utvikling-mht-copyright-pa-internett/
    «Eiendomsrett er FORUTSETNING [min uthevelse] for frihet, for sivilisasjon og for velstand.» – http://stemdlf.no/arkiv/001917.html
    «Skal man ha frihet, må man ha områder å utføre disse handlingene på. Det er derfor den private eiendomsrett er så VIKTIG: KUN [min uthevelse] en sikker privat eiendomsrett kan sikre at individene har frihet.» – http://www.stemdlf.no/stortingsprogram/
    «DLF innser at den private eiendomsrett er den ENESTE [min uthevelse] garanti for frihet …» – http://stemdlf.no/arkiv/001167.html

    1. Sant nok, men et land kan ha stor grad av sivilisasjon og frihet selv om landet ikke har 100 % respekt for eiendomsretten. (Dette gjelder for eksempel i dag alle land i Vesten; ingen av dem har stor respekt for eiendomsretten, men de har alle relativt stor grad av ytringsfrihet.) Det som regnes som en rød linje for hvorvidt et land har mistet stor frihet eller ikke er i hvor stor grad ytringsfriheten respekteres.

     Ultima Thule og DLFs program har rett i at dersom eiendomsretten innskrenkes vil etterhvert også ytringsfriheten forsvinne. Men eiendomsretten innskrenkes først og så kommer ytringsfriheten etter, og på denne utviklingen i negativ retning ligger så vidt jeg kan se Russland langt foran Ukraina.

     Hvis du hadde to land med samme grad av manglende respekt for eiendomsretten, men hvor det ene hadde full ytringsfrihet mens det andre hadde sterke innskrenkninger på ytringsfriheten – hvilket ville du foretrekke å bo i?

     1. Vi sammenligner ikke to hypotetiske land, men Russland og Ukraina – og respekten for eiendomsretten i Russland er flere hakk over Ukraina. Dussuten har Ukraina neppe full ytringsfrihet, som også er innskrenket i Norge.

 2. Å si at Russlands økonomi er friere enn Ukrainas er vel litt misledende.
  Russlands økonomi ligner mer på et føydalsamfunn enn kapitalisme eller dagens blandingsøkonomi.
  Opposisjonens Navalny har noen interessante dokumentarer om dette.

  1. Kan du falsifisere RANGERINGENE til Fraser Institute og Heritage Foundation-The Wall Street Journal?

 3. Ultima_Thule: «… Dessuten har Ukraina neppe full ytringsfrihet … «.

  Sant nok, men såvidt jeg vet har ikke Ukrainas politiske ledelse beordret drap på «plagsomme» journalister.

  1. Der er neppe Russland verre enn Norges NATO-allierte Tyrkia, et land skremmende mange nordmenn velger å feriere i. Tyrkia er likevel ikke rammet av sanksjoner selv landet invaderte Syria og fortsatt okkuperer deler av. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_journalists_killed_in_Turkey

   Reporters without borders gir Ukraina «abuse score» 51.93 og rangering rett over Russland med 52.98 – mens Tyrkia er rangert langt under disse to landene og åttende sist med 66.12. Til sammenligning har alle de nordiske landene et score på 0. https://rsf.org/en/ranking_table?sort=asc&order=Abuse%20score

 4. At Tyrkia er ille er opplagt.

  Men dette handler om Russland versus Ukraina, og jeg tror vi kan avslutte denne diskusjonen med følgende overskrift fra Daily Mail i dag:

  «Are there horrors in other Ukraine towns WORSE than Bucha? Experts fear Russian troops have committed more massacres, killed children and carried out mass rapes after 410 bodies were found as Europe’s leaders demand international atrocities probe»

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-10682581/Some-Ukraine-towns-WORSE-Bucha-Locals-say-Russian-troops-killed-children.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *