Vanskelige tider – og litt om årsaken

Vi lever i vanskelige tider. En rekke ting gjør at forholdene blir verre for de aller fleste. Vi har nettopp vært gjennom et par år med corona-tiltak, tiltak – permitteringer, konkurser, hjemmekontor, lockdowns, vaksine-press, vaksinepass, restriksjoner på reiser – som har kostet mye både for folk med vanlig jobber og for barn og unge som i perioder er blitt stengt ute fra sine skoler og fritidsklubber. Å over lang tid bli stengt ute fra sitt vanlige liv, enten det er fra kontoret eller fra skolen, kan for noen ha alvorlige konsekvenser for deres mentale helse. 

De fleste land i Vesten går nå gjennom en slags energikrise, en krise vi i Norge merker gjennom ekstremt høye strømpriser. Mange får nå strømregninger som er tre til fire ganger større enn den strømregningen de fikk på tilsvarende tidspunkt for et år siden. «Huseierne fortviler over nytt strømsjokk: – De prisene vi ser nå er galskap. Både mandag og tirsdag blir det satt nye rekorder for strømprisen i Sør-Norge» (e24). «Strømsjokk: – En økonomisk katastrofe for hytteeierne. De rekordhøye strømprisene gjør at hytteeiere i Sør-Norge med hytte på fjellet kan få opptil tredoblede strømregninger i vinter» (e24). 

Men det er ikke bare strømprisen som er høy: «Rekordpris for diesel og bensin. På Circle K i Petroleumsveien på Forus var dieselprisen 24,34 kroner per liter og bensin kostet 24,23 kroner.» (e24). For bare noen få måneder siden var prisen godt under 20 kr per liter. 

Nå skal også renten gå opp: «Boligeiere må som ventet forberede seg på dyrere lån framover. Norges Bank skrur opp styringsrenta og varsler sju nye rentehevinger innen utgangen av 2023» (smp). 

Nettavisen har snakket med en låntager: «De varslede renteøkningene og økte strømutgiftene kan få dramatiske konsekvenser for privatøkonomien. Nettavisen har snakket med to som frykter fremtiden. – For å si det på godt vestlandsspråk: Jeg fatter f… ikke hva de holder på med, det er rett og slett galskap, idioti! Det knekker både gamle og unge, og det er jo ikke alle som har Equinor-lønninger eller en statsrådlønn. Jeg ble nervøs da jeg hørte sentralbanksjefen torsdag. Det sier 50-årige Jostein … til Nettavisen om de varslede renteøkningene.»

Og når energiprisene går opp går prisen på alt annet opp; ting som fraktes til butikkene blir dyrere, alle lokaler som må varmes opp vil få økende oppvarmingskostnader, og det er forbrukerne – kundene, folk flest – som må betale for alle disse økningene. 

I tillegg til dette ble det krig i Ukraina. For en måned siden invaderte Russland Ukraina og krigen pågår fortsatt med høy styrke. Dette var en fullskala militær invasjon hvor russerne ikke bare angriper militære og strategiske mål, de angriper også sivile mål: skoler, sykehus, teatre, boligblokker. Dette er først og fremst forferdelig for de som bor i Ukraina, men det har også negative virkninger for resten av Europa og verden: Ukraina produserer store deler av den hveten som importeres til Vest-Europa, og Russland produserer store deler av den energien i form av gass som forbrukes i Vest-Europa. Disse forsyningene kan man ikke uten videre regner med å få fremover i samme grad som man fikk i de foregående årene. Dette kan føre til både at energiprisene – ikke bare på strøm, men også på olje og bensin – blir høyere, og også at matvareprisene blir høyere. Det kan også bli problemer med matforsyningen, dvs. det kan bli matmangel. 

Hvorfor, del 1 

Hvorfor blir vi rammet av alt dette? Vi har altså i de siste årene og vil i årene fremover måtte leve med nedstengning, høye strømpriser, høye bensinpriser, høye renter, høye matvarepriser, økede renter. 

Disse problemene er resultater av den politikken som er ført i alle vestlige land. Vi legger dog ikke bare skylden på politikerne her; politikerne fører den politikken som størstedelen av folket ønsker. Det er ikke slik at politikerne fører en politikk over hodet på folk, en politikk som er i strid med det folket egentlig ønsker. Politikerne representerer partier, partiene har lagt frem sine standpunkter i sine programmer foran hvert valg, og folket har stemt på dem. Nå er vi med på at folk ikke har stemt for disse konkrete tingene som vi har nevnt over, men disse konkrete tingene er mer eller mindre opplagte implikasjoner av den politikken som partiene helt åpent har sagt at de står for og som de vil føre når de kommer i maktposisjon. 

Høye energipriser på både strøm og bensin olje er resultat av det grønne skiftet som alle partiene på Stortinget og alle de store partiene i alle andre vestlige land med viten og vilje og med stor entusiasme og iver har støttet. Et element av denne politikken er at en rekke land i Vesten har lagt ned effektiv energiproduksjon, det vil si kullkraftverk og atomkraftverk, og heller satset på svært ineffektive energiproduksjonsmetoder som vindkraft og solkraft. Når disse to produksjonsmetodene har gitt lite energi har man i stedet satset på import av gass og olje fra Russland. At Russland under Putin har utviklet seg til å bli et aggressivt og ekspanderende diktatur er noe det finnes en rekke fakta som bekrefter, men både folk flest og den politiske elite har bare forsøkt å late som om disse faktaene ikke eksisterer. 

At Russland nå invadert Ukraina kom av at Vesten militært sett har vært svakt. En svært lite imponerende innsats fra vestlige militære styrker i Midtøsten-området og i Afghanistan de siste årene har overbevist russerne om at Vesten ikke er i stand til å forsvare hverken seg selv eller sine venner. 

At renten kommer til å gå opp er ikke uventet; de siste årene har sentralbankene i så og si alle vestlige land satt renten til så si lik null. Men en slik politikk er umulig å føre over lang tid, så at renten da en eller annen gang må opp er bare som man kan forvente. Renten settes dog av sentralbanken, og sentralbanken er en statlig institusjon som bruker rentenivå for å styre og manipulere økonomien. 

Alle de elementene vi nevnte ovenfor er resultat av en villet politikk, en politikk som har hatt stor oppslutning i befolkningen i alle land i Vesten og fra så si hele den politiske ledelse i alle nasjonalforsamlinger i alle land i Vest-Europa samt USA. 

Hvorfor, del 2

Vi har nevnt at hele den politiske eliten står bak den politikken som er ført og som har resultert i de vanskelige tider vi er oppe i, og som vil bli verre i årene fremover. 

Men hvordan skal vi begrunne dette? Hvordan skal vi begrunne at hele den politiske elite har standpunkter som fører til det vi har beskrevet over. 

Vi kan ikke gjøre dette ved å granske hver eneste politisk leder i Vesten, men vi skal hente frem et representativt eksempel. Vi skal se på hva en ikke kontroversiell, nokså sentrumsorientert politiker har gitt uttrykk for av politiske meninger og hva han har utført av politiske handlinger. Poenget er at denne personen er representativ i den forstand at meningene hans vil ha stor oppslutning blant ledende politikere i alle land i Vesten, inkludert i tunge land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, og Norge. De tingene vi nevner nedenfor er heller ikke brukt av mainstreamaktører som kritikk mot vedkommende politiker

Politikeren vil tenke på er Canadas statsminister Justin Trudeau. Han er representant for det liberale partiet, et parti som vel kan sammenlignes med de europeiske sosialdemokratiske partiene. (I realpolitikken er det to politiske fløyer, det er sosialdemokrater og konservative. I alle land skifter regjeringsmakten mellom disse to fløyene som egentlig ikke står så langt fra hverandre. I noen land, f.eks. Norge, består disse fløyene av flere partier, mens i Storbritannia og USA består hver fløy ev ett parti. Dersom man definere begrepene «høyresiden» og «venstresiden» korrekt, vil man innse at både sosialdemokrater og konservative hører hjemme på venstresiden. Nedenfor linker vi til en lengre artikkel som begrunner dette. )

Først et par gamle klipp om Trudeaus ideologiske orientering. Her er en uttalelse han kom med etter at Cubas kommunistiske diktator Fidel Castro døde: 

«It is with deep sorrow that I learned today of the death of Cuba’s longest-serving President. Fidel Castro was a larger than life leader who served his people for almost half a century. A legendary revolutionary and orator, Mr. Castro made significant improvements to the education and healthcare of his island nation. While a controversial figure, both Mr. Castro’s supporters and detractors recognized his tremendous dedication and love for the Cuban people who had a deep and lasting affection for ‘el Comandante.’ I know my father [som var statsminister i Canada i perioden 1968-1984 med et kort avbgrekk i 1979] was very proud to call him a friend and I had the opportunity to meet Fidel when my father passed away. It was also a real honor to meet his three sons and his brother, President Raul Castro, during my recent visit to Cuba.On behalf of all Canadians, Sophie and I offer our deepest condolences to the family, friends, and many, many supporters of Mr. Castro. We join the people of Cuba today in mourning the loss of this remarkable leader.»

Et annet eksempel: I 2013 uttalte han en beundring for kommunistregime i Kina: [China´s] «dictatorship is allowing them to turn their economy around on a dime» in order to «go greenest fastest.» (video på rumble). 

Trudeau er åpenbart ikke en tilhenger av individuell frihet og markedsøkonomi og frihandel, han er en som med stor kraft ønsker å styre og regulere og tvinge folk til å marsjere i takt. Dette så vi tydelig på hans reaksjoner overfor de lastebilsjåførene som protesterte mot vaksinetvang og coronatiltak i Canada for noen uker siden. Han innførte da tvangstiltak med begrunnelse i unntakslover, og han fikk til og med stengt bankkontoene til personer som hadde gitt økonomiske bidrag til lastebilsjåførenes aksjon. 

Men Trudeau er altså representativ for de politikere som er våre herrer og mestre i dag. 

Grunnen til at vi kan vite dette er at Trudeau sammen med de aller fleste andre ledende politikere i Vesten er deltagere på noe vi må kalle et opplæringstilbud i regi av noe som heter World Economic Forum. World Economic Forum har laget en reklamefilm hvor de presenterer sitt budskap og sin visjon, en film som er å finne på YouTube, og som vi lenker til nedenfor. Et av deres kjernepunkter er et ønske om at folk flest ikke skal eie noe som helst – ikke en bil, ikke en leilighet, ikke en hytte… 

Men privat eiendomsrett er en forutsetning for frihet, og frihet er en forutsetning for velstand. 

Men tilbake til World Economic Forum. World Economic Forum går inn for statlig styring av absolutt alt. Organisasjonen fungerer som en skole hvor så si alle fremtredende politikere og ledere i Vesten bli lært opp til å tro at statlig styring er løsningen på alle problemer. 

En rekke nordmenn i fremtredende posisjon har gått i lære hos WEF, Blant dem er kronprinsparet, Erna Solberg, Gro Harlem Brundtland, Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Erik Solheim, Erik Reinert, Gunhild Stordalen, mange flere (kilde DocTV på rumble)

I tillegg har man overskrifter som disse «NHO innleder havsamarbeid med Aker og World Economic Forum» (NHO). 

Blant internasjonale ledende politikere som også er sterkt influert av WEF finner vi selvfølgelig Angela Merkel, Boris Johnson, Joe Biden og Justin Trudeau. 

Det vil rammes av er en overveldende dominans av venstreorienterte politiske ideer, noe som fører til at så og si alle land i Vesten fører en sterkt venstreorientert politikk; også de konservative partiene fører en sterk venstreorientert politikk. Og for å ha presiserte det: En venstreorientert politikk innebærer mer statlig styring, flere offentlige tilbud, flere tvangstiltak, flere reguleringer (noe vi tydelig så under Erna Solbergs konservative regjering da den satte i verk corona-tiltakene i mars 2020), høyere skatter og avgifter, svekkelse av det militære forsvar (forsvaret skal nå heller være en arena for likestilling og ulke typer kvotering fremfor å være godt nok rustet til å militært bekjempe fiender). Selvfølgelig støtter alle også de såkalte grønne skiftet. 

De problemene vi opplever og som vi skisserte innledningsvis er nettopp uttrykk for disse holdningene. Vi ser også at ideologien er klar: den representative Justin Trudeau beundrer kommunistdiktaturer som Kina og Cuba, og alle hans kolleger i ledende posisjoner i politiske stillinger i Vesten utsette borgerne for mere tvang og innskrenker deres frihet. 

Men, som det burde være kjent fra flere eksempler i historien: når politikken går til venstre blir friheten og velstanden mindre. 

Folket har stemt for venstreorienterte ideer i flere tiår. Det finnes ingen virkelig høyreorienterte aktører som slipper til i media – med «virkelig høyreorientert» mener jeg aktører som går inn for større individuell frihet, mindre statlig tvang og mindre statlig styring; de venstreorienterte ideene råder grunnen alene og det er derfor vi får en venstreorientert politikk. Men folket har stemt for dette, og siden vi lever i et demokrati så er det det de har stemt for som vi alle må lide for. 

Hadde vi basert politikken på fakta, på bedre verdier, på bedre prinsipper, ville vi ikke hatt noe grønt skifte, vi ville ikke ha erstattet atomkraft, kullkraft og gasskraft med vindmøller og solcellepaneler, vi ville ikke hatt en sentralbank som manipulerte renten opp og ned, vi ville ikke ha ignorert fakta om Russlands utvikling under Putin, vi ville ikke basert store deler av vår (Vestens) energiforsyning på et aggressivt bandittregime som Russland er blitt under Putin, og vi ville hatt et sterkt militært forsvar. Men folket ville det annerledes; folket ville basere seg på ønskettenkning og faktafornektelse.
.

.

.

.

https://www.smp.no/naeringsliv/i/eEom19/norges-bank-setter-opp-styringsrenta-med-0-25-prosentpoeng-til-0-75-prosent

https://e24.no/privatoekonomi/i/ALqG7M/stroemsjokk-en-oekonomisk-katastrofe-for-hytteeierne

https://www.nettavisen.no/okonomi/norges-bank-har-varslet-syv-renteokninger-jeg-er-livredd/s/12-95-3424260160

https://e24.no/olje-og-energi/i/8Q7E81/huseierne-fortviler-over-nytt-stroemsjokk-de-prisene-vi-ser-naa-er-galskap

https://e24.no/olje-og-energi/i/bGBV7A/rekordpris-for-diesel-og-bensin

https://rumble.com/vv0lsv-flashback-canadas-trudeau-says-he-most-admires-chinas-dictatorship.html

https://www.youtube.com/shorts/aztvWxRKqDQ

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/havsamarbeid-med-aker-og-wef/

https://rumble.com/vxl9c3-doc-tv-live-world-economic-forums-grep-om-nasjonene-ogs-norge.html

2 kommentarer til «Vanskelige tider – og litt om årsaken»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *