Det Demokratiske partiets kandidater

For en ukes tid siden skrev en kommentar om noen av de kandidatene som har entret kampen for å bli nominert som det Republikanske partiets kandidater. I dag skal vi kort se på kandidatene på den andre siden. 

Dersom den sittende presidenten ønsker gjenvalg, er det helt vanlig at han blir renominert av partiet. Slik det ser ut per i dag, er det også dette som er tilfelle denne gangen. President Joe Biden ønsker gjenvalg, og derfor er det ikke kommet noen seriøse utfordrere. 

Men president Biden er mer enn 80 år gammel, og han er opplagt dement. Dette går klart og tydelig frem av en rekke uttalelser har kommet med de siste årene. Det finnes utallige filmklipp som klart og tydelig bekrefter dette. Alle kan gjøre en og annen tabbe, alle kan komme med en klønete formulering, men hvis man gjør dette så ofte som Biden har gjort de siste årene, er det noe som er alvorlig galt. Personer som blir demente får ofte også problemer med å koordinere kroppsbevegelser, og Biden har snublet og falt en rekke ganger de siste årene. Nå er det ikke Biden som bør kritiseres for den posisjonen han er plassert i, de som må kritiseres er både de som står ham personlig nær og hans nærmeste politiske rådgivere. 

Den som står ham nærmest er hans hustru, Jill Biden, som forøvrig har en doktorgrad i pedagogikk og som  har undervist på et sykehus for personer med psykiske lidelser («…. she received a  Doctor of Education  (Ed.D.) in  educational leadership  from the University of Delaware»; … «She taught in the adolescent program at the Rockford Center  psychiatric hospital  for five years in the 1980s», sitater fra Wikipedia). At hun har plassert sin ektemann i den posisjonen Biden nå er i, er en grov forbrytelse. At en mann i den tilstanden som Joe Biden er i er plassert i en viktig stilling er intet annet enn det som på engelsk heter «elder abuse», eller, på norsk: eldremishandling.

Biden vet ofte ikke hvor han er, hva han skal, hvilken rolle han har, og det å da plassere ham i en viktig stilling er grov mishandling. Som sagt, kritikken gjelder ikke Biden, det gjelder de som står ham nær, og at hans hustru og hans rådgiver har altså plassert ham i en slik rolle er en forbrytelse av historiske dimensjoner. Nå er det politiske grunner til at personene i disse rollene gjør som de gjør, og mainstreampressen dekker over denne forbrytelsen. Man kan bare undre seg om hva objektive historikere om noen år vil skrive om denne perioden i amerikansk historie – Både om Biden, om hans nærmeste, og om pressens tåkelegging av det som egentlig skjer. 

Biden er plassert i denne rollen fordi de som står ham nær både personlig og politisk, bruker ham for å skaffe seg selv makt og posisjon. Dette betyr at alle som står Biden nær i det Demokratiske partiet er forbrytere. 

I flere år er det blitt rettet beskyldninger om omfattende korrupsjon mot Joe Biden og hans familie, men det ser ut som om at det først nå i det siste er blitt lagt frem bevis som ser holdbare ut. Rettsapparatet har nå så vidt begynt å behandle disse sakene, men vi vil ikke si noe om disse sakene nå, vi vil muligens komme tilbake til dem på et senere tidspunkt.  

Vi skal ikke si så mye om politikken som Biden har ført, men det ser ut til at på kort sikt går økonomien bra: det har vært betydelig økonomisk vekst, og arbeidsløsheten er lav. Prisstigningen var i en periode svært høy, men ser nå ut til å ha blitt noe lavere. Statsgjelden har økt kolossalt, noe som er meget illevarslende på sikt. Utenrikspolitisk sett er Bidens politikk en katastrofe, og statsapparatet inkludert slike organer som FBI, har vist seg å være både udugelige og korrupte. På alle felter pushes også en politikk som innebærer at menn som gir seg ut for å være kvinner blir akseptert som kvinner – dette er et ønske som står sterkt i eliten i USA, men som det ser ut som folk flest er sterkt imot. 

Nå har Biden som sagt opplyst at han stiller til gjenvalg, og da finnes det ikke seriøse alternative kandidater. Hvis en seriøs kandidat skulle dukke opp vil vedkommende direkte utfordre maktapparatet i det Demokratiske partiet, og han vil da bli persona non grata og ikke har noen mulighet for å gjøre en politisk karriere.  

Den eneste kandidaten blant Demokratene som har valgt å utfordre president Biden og som har fått noe oppmerksomhet er Robert F. Kennedy jr. Han er sønn av Robert F. Kennedy, som var justisminister under president Kennedy, og nevø av president John F. Kennedy. Robert Kennedy senior ble for øvrig skutt og drept i 1968, under sitt forsøk på å bli nominert som Demokratenes presidentkandidat. John Kennedy ble som kjent drept av Lee Harvey Oswald i Dallas i 1963. 

Robert Kennedy jr har ingen politiske verv, men de siste årene er han blitt godt kjent for sin motstand mot vaksiner – dette ga ham en rekke oppslag i visse miljøer under og etter corona-epidemien. Kort fortalt mener han at vaksinene ikke bare er unyttige, de er farlige, og de et ledd i en skummel plan ….. Vi kan best oppsummere ideen i denne planen ved å gjengi undertittelen på hans siste bok: «… Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health». 

Kennedy mener altså at corona-epidemien og vaksine-kampanjen som fulgte er en del av en plan utført av onde aktører som ønsker å få ytterligere kontroll over verden. Det virker som om Kennedy har fått sin innsikt i storpolitikken ene og alene ved å se James Bond-filmer. 

Dette er dog ikke til hinder for at Kennedy kan ha et og annet poeng i sin kritikk av vaksinene. Kennedy er blitt utestengt fra plattformer som Facebook og YouTube, noe vi mener ikke er en riktig holdning. Men dette er på et vis forståelig i og med at Kennedy på så mange punkter har ekstremt eksentriske synspunkter, noe vi går inn på nedenfor, og har man  eksentriske synspunkter på noen punkter vil det føre til at man heller ikke blir tatt alvorlig på punkter hvor man kan ha noe seriøst å fare med.  

Kennedy er altså en konspirasjonsteoretiker. Og ikke bare på dette punktet, han mener også at både hans onkel president John F. Kennedy og hans far senator Robert F. Kennedy ble drept av CIA. 

I fullt samsvar med sin konspirasjonsteoretiske mentalitet er han en sterk tilhenger av miljøbevegelsen. Han mener virkelig at vi står foran en katastrofe på grunn av menneskeskapt global oppvarming, og han ønsker at de aktørene og vitenskapsmennene og institusjonene som benekter dette bør straffes. 

Fra Climatedepot: «Environmental activist Robert F. Kennedy Jr. lamented that there were no current laws on the books to punish global warming skeptics. . “I wish there were a law you could punish them with. I don’t think there is a law that you can punish those politicians under,” Kennedy told  Climate Depot  in a one-on-one interview during the People’s Climate March. The interview was conducted for the upcoming documentary  Climate Hustle. Kennedy Jr. accused skeptical politicians of “selling out the public trust.” “Those guys are doing the Koch Brothers [who have supported numerous conservative and classical liberal organizations] bidding and are against all the evidence of the rational mind, saying global warming does not exit. They are contemptible human beings. I wish there were a law you could punish them with. I don’t think there is a law that you can punish those politicians under.”» (link nedenfor). 

Kennedy er også en sterk motstander av atomkraft og av fracking. Hvis vi beveger oss inn på det mer generelle politiske området ser vi at han mot fritt skolevalg, han er for gratis, dvs. statlig,  helsetilbud til alle (men vil ikke forby private alternativer), og han mener at skoleskytinger jeg forårsaket av Prozac (Prozac er en medisin som gis til overaktive barn for å berolige dem). Men han har også enkelte positive standpunkter: han er pro-Israel, han er for at homofile skal få lov til å gifte seg og kunne adoptere, og han er tilhenger av ytringsfrihet (dette siste ser dog ikke ut til å gjelde de som mener at klimavariasjonene er naturlige). 

Har Kennedy noen mulighet til å bli nominert foran den sittende presidenten? En fersk artikkel i Newsweek forteller følgende: «A recent poll with good news for Democratic presidential candidate  Robert F. Kennedy Jr.raises questions about whether President  Joe Biden  should be worried about his reelection chances. Last Wednesday,  The Economist  and YouGov released a survey that showed Kennedy with the highest favorability rating of all the current 2024 presidential candidates. Forty-nine percent of respondents said they saw him favorably, and 30 percent viewed him unfavorably.». 

Denne gang skal vi si rett ut hva vi mener om Kennedy, uten å prøve å finne diplomatiske formuleringer. Han er en skrulling. Dette går tydelig frem av en betydelig del av hans standpunkter som vi kort har referert over. At en slik person kan bli vurdert som seriøs av nesten halvparten av amerikanske velgere sier mye om tilstanden i og forfallet i det amerikanske samfunnet. 

Hvis vi ser på de ledende kandidatene fra de to store partiene – det er kun kandidater fra disse to partiene som kan bli valgt til president – ser vi at en av kandidatene er opplagt dement, en annen kandidat er en skrulling, og den fremste kandidaten for opposisjonspartiet er en klovn (det skulle være unødvendig å nevne at her tenker vi på Donald Trump). 

Denne situasjonen forteller svært mye om hvor råtten den amerikanske kulturen er blitt. 

For den som lurer på hvorfor det er blitt slik kan vi anbefale en serie artikler om USAs historie publisert her på Gullstandard. Den av disse som mest konkret går inn på årsaken heter «Den fundamentale årsaken til det som skjer i USA» (link nedenfor). .

.

.

.

.

.

.

.

The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health 

https://www.newsweek.com/robert-f-kennedy-jr-beating-joe-biden-2024-polls-1807647

https://www.climatedepot.com/2014/09/21/robert-f-kennedy-jr-wants-to-jail-his-political-opponents-accuses-koch-brothers-of-treason-they-ought-to-be-serving-time-for-it/

https://www.climatedepot.com/2014/09/21/robert-f-kennedy-jr-wants-to-jail-his-political-opponents-accuses-koch-brothers-of-treason-they-ought-to-be-serving-time-for-it/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *