De andre kandidatene

Det er snart presidentvalg i USA, det er bare cirka halvannet år til, og norske medier og kommentatorer følger intenst med i det som skjer i de innledende rundene. På Demokratenes side har den sittende presidenten, Joe Biden, sagt at han ønsker å stille. Biden er 81 år gammel og senil, og har ført en katastrofal politikk i den perioden han har sittet – han ble innsatt 20. januar 2021 – men Demokratene ser ikke ut til å hverken ønske eller å være i stand til å finne en bedre kandidat. Vi er dog ikke sikre på at han virkelig kommer til å stille, og dette er et spørsmål vi vil komme tilbake til nærmere valget, som altså er i november ´24. 

På den Republikanske siden, derimot, er det noe mer interessant. Den kandidaten som har størst oppslutning per i dag, er dessverre tidligere president Donald Trump. Vi skrev en rekke kommentar om Trump før han ble valgt som president og mens han var president, og en av de siste  kommentaren vi skrev ga vi tittelen «Siste kommentar om president Trump»; den var uttrykk for et håp om at vi skulle slippe å forholde oss mer til Trump. 

Trump er en håpløs person, han er prinsippløs, han har ikke et nært forhold til sannheten, han fører politikk etter innfallsmetoden, og kan snu 180 grader hvis han tror han kan tjene på det. Han har kommet med en lang rekke helt horrible uttalelser, og han har snakket pent om en rekke diktatorer. Men Trump er svært god på en ting: Han er god til å markedsføre seg selv, og han har en personlighet og en slagferdighet som gjør at han har en stor tilhengerskare. For hans tilhengere ser det ut til at hans sjarm, karisma og slagferdighet, trumfer alle andre egenskaper. 

Dessverre er det blitt slik i USA at det er en stor kristen velgergruppe. Religion var helt ute av amerikansk politikk frem til legpredikanten Jimmy Carter ble valgt i 1976. Også hans etterfølger, Ronald Reagan, appellerte bevisst til kristne velgere, og fra den tid har kristne verdier, iblant kalt «family values»,  hatt stor betydning i amerikanske valg. Den kanskje mest tragiske effekten av dette er den sterke motstanden mot kvinners rett til selvbestemt abort; et forbud som Republikanerne nå er i ferd med å gjennomføre i en rekke delstater i USA. 

Som regel støtter de kristne Republikanske kandidater, og Donald Trump, til tross for hans meget turbulente privatliv, er en stor favoritt hos de kristne. Vi vet ikke hvor ofte det følgende har skjedd, men det har hendt at noen av Trumps kristne tilhengere har bedt ham signere Bibelen, og, kanskje enda verre enn dette, Trump har signert! Man skal ha et svært oppblåst selvbilde for å signere Bibelen.  

Men det er slik demokratiet er: de som blir valgt til å styre er de som har velgertekke. Som en liten en passant kan vi her trekke frem det mye brukte sitatet om Winston Churchills syn på demokrati: «Demokrati er en dårlig styreform, men det er den beste vi har». Churchill tar feil her: den beste måten å organisere et samfunn på er ikke demokrati, den beste måten er frihet. (Frihet innebærer at den enkelte skal ha rett til å bestemme over seg og sitt, og at staten kun skal beskytte borgernes frihet. Dette innebærer at staten ikke skal ta seg av det enorme antallet oppgaver den gjør i alle land i dag.) 

Demokratene fører også en kampanje mot Trump, en kampanje som er så feilslått at den bare fører til at Trumps oppslutning bare øker.   

Trump er nå i ferd med å bli stilt for retten for å ha oppbevart hemmelige dokumenter, og dette er noe som visstnok er lovstridig, men det er ikke annerledes enn hva en rekke andre toppolitikere tidligere har gjort. Ingen av de andre er blitt stilt for retten for dette, men Trump blir nå altså stilt for retten. Rettsapparatet behandler derved Trump helt annerledes enn hvordan det har behandlet andre politikere, og Trump fremstiller da dette naturlig nok som om han er en forfulgt uskyldighet, en som er så farlig for makthaverne at de benytter enhver mulighet til å bli kvitt ham. Rettsapparatet er fylt opp av personer som er sterke motstandere av president Trump, og det er ikke umulig at han kan bli straffet, det vil si bli satt i fengsel, hvis han blir dømt. 

Hvis Trump blir dømt vil dette bare føre til at hans oppslutning øker enda mer, og en spøkefugl har sagt at hvis han blir satt i fengsel kan han allikevel bli valgt til president, og da kan han benåde seg selv. 

Men det vi skulle si noe om i dag er de andre kandidatene på Republikansk side. Er det noen håp om at en annen enn Trump kan bli nominert? Er det noen gode Republikanere, er det noen blant de som nå har kastet seg inn i nominasjonsprosessen som kan føre en politikk i en liberalistisk retning? 

Den mest fremtredende av de andre kandidatene er Floridas guvernør Ron DeSantis. Han er av enkelte blitt fremstilt som «a sane version of Trump», og det kan være noe i dette. Hvis man setter seg inn i en oversikt over DeSantis´ politikk, ser den rimelig grei ut. Vi skal ikke gå inn på dette her, vi skal bare nevne enkelte ting som virker noe merkelig. En av de merkelige tingene er at han vil gå inn for å forby TikTok. (TikTok er en Internett-tjeneste hvor man kan legge ut alle mulige typer videoer, og den har flere titalls millioner abonnenter i USA. Det som påstås å være problemet er at siden eierne er kinesiske, og siden Kina er et kommunistdiktatur, innebærer dette at kinesiske myndigheter gjennom den appen som TikTok-brukerne har lastet ned kan hacke brukernes mobiltelefoner og skaffe seg alle mulige opplysninger om brukerne: kort sagt appen kan brukes til å spionere på amerikanere.) Slik vi ser det er et slikt forbud fullstendig meningsløst: det er også i strid med ytringsfriheten. 

Konservative i USA er også svært opptatt av ulovlig innvandring, og det sies at DeSantis har vært så effektiv i sin kamp mot ulovlig innvandring i Florida at det er stor mangel på arbeidskraft både i byggebransjen og i landbruket. 

De Santis ønsker selvfølgelig også å regulere næringslivet. Vi kom også over dette avisoppslaget: «It’s a good day for auto dealers in the Sunshine State, and not so great for motorists who’d prefer a more direct route for buying a new coupe, sedan or SUV. Gov.  Ron DeSantis  signed a measure (HB 637) Tuesday banning most direct-to-consumer vehicle sales, solidifying the future viability of car-selling operations across the Sunshine State … That restriction, which goes into effect July 1, was considered a direct threat to the business model of  Tesla, an electric vehicle (EV) manufacturer that — unlike other car companies — sells its vehicles online and through retail locations rather than third-party dealers.» (link nedenfor). Dette ser ikke ut til å være et tiltak som går i retning av større næringsfrihet, det ser ut til at formålet er å beskytte tradisjonelle, det vil si gammeldagse, måter å selge biler på mot konkurranse fra nye salgskanaler. De tradisjonelle bilforretningene er også blant de betydelige økonomiske støttespillerne for de politiske partiene i Florida (Selvfølgelig støtter de næringsdrivende begge de politiske partiene; de må jo holde seg inne med det partiet som får den politiske makten).  

Men kanskje viktigst er at DeSantis fremstår som en ukarismatisk, usjarmerende og en nærmest kjedelig person, og personer som fremstår slikt har iblant problemer med å bli valgt til de viktigste vervene, spesielt hvis det er blant alternativene finnes noen som er svært karismatiske – og Trump er svært karismatisk.   

En annen som har kastet seg inn i nominasjonsprosessen er Mike Pence. Hvis Pence har som mål å bli nominert, viser dette bare en total mangel på dømmekraft. Han vil ikke appellere til Trumps motstandere, han var jo Trump visepresident. Han vil heller ikke appellere til Trumps tilhengere: slik de ser det forrådte han Trump i forbindelse med godkjennelsen av valgresultatet i januar 2021. Dessuten fremstår han som en kjedelig gammel mann. Vi tok det forbehold at han har som mål å bli nominert til presidentkandidat; det kan jo hende at hans mål er et annet, han kan for eksempel sikte på et annet verv, eller kanskje er kampanjen en del av hans egen markedsføringsprosess i forbindelse med utgivelsen av en bok. Vårt syn er dog at hans sjanse til å bli nominert som Republikanernes presidentkandidat er null.  

Tidligere CIA-sjef og utenriksminister Mike Pompeo har også antydet at han vurderer å stille som kandidat. Han gir uttrykk for en sterk antikommunisme, noe som er bra, men han virker altfor krigersk: Han har uttalt at USA bør gå inn for regimeskifte i Nord-Korea, og bør gjennomføre dette med militære midler. Han har også sagt noe tilsvarende om Iran. Slik vi ser det er dette en ekstremt uklok politikk. 

Et annet navn som er blitt nevnt som en mulig kandidat er John Bolton, som en periode var president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Men også han har gått inn for et militært forkjøpsangrep på Nord-Korea. Slik vi ser det er derfor han diskvalifisert for enhver høy stilling. 

Mange som har en liberalistisk innstilling har hatt forhåpninger til Vivek Ramaswamy, og han høres enkelte ganger ut som en god klassisk liberalist. Men han er mot ytterligere amerikansk hjelp til Ukraina, og han ønsker også at USA skal gå militært til verks for å få tatt knekken på narko-kartellene i Mexico. Narkotika politikken er en enorm katastrofe, men enhver liberalistisk innstilt person forstår at det eneste som kan ta knekken på narkokartellene er en legalisering av narkotika.  

Den som kanskje virker mest seriøs er tidligere FN-ambassadør Nikki Haley. Hun fremstår som pro amerikansk, pro Israel, og en sterk motstander av terrorisme. Hun har også gitt uttrykk for standpunkter som tyder på at hun er tilhenger av kapitalisme og markedsøkonomi. Det virker som om hun står ganske nær tidligere president Reagans ideologi. 

Det ser dessverre ut til at Republikanerne i meget stor grad er motstandere av kvinners rett til selvbestemt abort. I en rekke delstater som er styrt av Republikanerne, er det som nevnt i gang prosesser som innebærer at kvinners rett til selvbestemt abort blir innskrenket. Dette fører til at en stor andel av de velgere som hverken er Republikanere eller Demokrater, ikke vil stemme på Republikanske kandidater. Dette gjør det svært vanskelig for Republikanere å kunne vinne valg. 

Nikki Haley, som virker mest lovende av de kandidatene vi har omtalt over, sier om sitt standpunkt til abortspørsmålet at hun er «unapologetically pro-life» (å være «pro-life» er ment å være det motsatte av «pro-choice»: å være «pro-choice» er å være tilhenger av gravide kvinners rett til selv å velge hvorvidt hun skal få utført en abort eller ikke). Haley er altså motstander av kvinners rett til selvbestemt abort. Enkelte amerikanske politikere har hevdet at både de som utfører en abort (altså legene), og de som får utført en abort (den gravide), bør straffes strengt. Nikki Hailey har uttalt seg om dette, og en kritisk kommentator formulere hennes standpunkt på følgende måte: «Nikki Haley Generously Declares She Wouldn’t Have Women Executed for Getting an Abortion». 

Vi støtter selvfølgelig fullt ut kvinners rett til selvbestemt abort, og kan ikke anbefale støtte til noen politiker som vil innskrenke denne fundamentale retten for kvinner til å bestemme over sin egen kropp. 

Det er halvannet år igjen til valget, og mye kan skje. Men slik vi ser det per i dag er det ingen kandidater vi kan gi uttrykk for støtte til. 

Vi nevnte tidligere at DeSantis er fremstilt som en «sane version of Trump», men det vi skulle ønske var at vi kunne finne en kandidat som man kan feste merkelappen «sane» på.

Alle de vi har nevnt over virker helt håpløse. 
.

.

.

.

.

Nikki Haley om abort: 

https://www.cbsnews.com/news/nikki-haley-abortion-gop-presidential-candidate-china-russia-transgender/

https://www.vanityfair.com/news/2023/06/nikki-haley-abortion-death-penalty

2 kommentarer til «De andre kandidatene»

 1. Jeg håper mine kommentarer faller i god jord. Dine kommentarer om Trump er ikke basert på fakta.

  «Trump er en håpløs person, han er prinsippløs, han har ikke et nært forhold til sannheten, han fører politikk etter innfallsmetoden, og kan snu 180 grader hvis han tror han kan tjene på det.»

  Dette har ingenting med objektivisme å gjøre, men handler mer om et subjektivt forhold til Trump.

  Det som er objektivt sant, er at Trump meldte USA ut av Paris-avtalen innen kort tid etter han ble valgt. Etter han ble valgt inn, skaffet han Ukraina bakke-til luft-våpen. (versus Obamas ulltepper). Trump advarte NATO om at de brukte for lite ressurser på forsvar. Og han har også sagt at CNN driver med fake news.

  Helt fra begynnelen av ble Trump mobbet. Han ble anklaget for å ha blitt pisset på av russiske horer i Russland. Etter det ble han anklaget for en «Russian collusion», en anklage som varte i over to år. Ingen funn ble gjort.

  1. Selvfølgelig har Trump gjort enkelte gode ting, som Morten nevner, og selvfølgelig har hans motstandere i stor stil løyet om ham.

   Men det er svært svært mye å kritisere Trump for. Vi nevner i en mer eller mindre tilfeldig rekkefølge noen få av de utallige eksempler som finnes .

   Han har uttalt seg beundrende om sterke menn og diktatorer som Vladimir Putin og Kim Jong-un, Han uttalte en gang at «“I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn’t lose voters».

   Politikken hans innebar blant annet at han ikke ville foreta endringer (kutt, privatiseringer) i Medicare, Medicaid og Social Security, budsjettene/utgiftene ble ikke redusert i den tiden han satt i Det hvite hus.

   Trump er proteksjonistisk, han er nasjonalkonservativ, han er tilhenger av store statlige programmer og dermed store statlige utgifter, og han er tilhenger av store låneopptak. Da Trump tok over var statsgjelden $19 trillioner (amerikansk tellemåte), da han gikk av var den $27 trillioner (amerikansk tellemåte).

   Trump proteksjonisme innebar at han gikk imot økt frihandel, «handelskriger er lette å vinne» sa han, og bekreftet dermed at hans innsikt i korrekt sosialøkonomi er lik null.

   Trumps kritikk av mainstreammedias vinkling av en rekke nyhetssaker var ofte ganske treffende, men det som ikke er akseptabelt er hans trusler om å trekke tilbake tillatelser og løyver dersom de ikke la om den linjen de førte: «Trump suggests challenging TV network licenses over ‘fake news’».

   Han gikk inn i avtaler med Taliban. Han sviktet kurderne (som i lang tid hadde vært en støttespiller for USA) og ga støtte til Erdogans kamp mot kurderne. Han vurderte å forby TikTok. Han satte klengenavn på en rekke av sine politiske motstandere (LowEnergyBush, Little Marco, Crooked Hillary). Om Rosie O`Donnel sa han følgende” We’re all a little chubby, but Rosie is just worse than most of us. But it’s not the chubbiness. Rosie is a very unattractive person, both inside and out.» Når en kvinnelig reporter ble noe kritisk i siden spørsmålsstilling til Trump antydet han at hun hadde mensen. Ikke en veldig presidentaktig måte å oppføre seg på.

   Han sa i valgkampen i 2016 at Hillary Clinton «belonged in JAIL», etter valget takket han henne for hennes store innsats for USA.

   Dette er ikke en person man kan gi aktiv støtte til. Jeg kan forstå at noen kan stemme på Trump fordi alternativet er så ille, men å støtte Trump er uakseptabelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *