Samizdat i Norge i dag

I kommunistdiktaturet Sovjetunionen måtte alle publikasjoner holde en redaksjonell linje som var i samsvar med den rådende ideologien; kommunismen. Det var staten som eide eller dirigerte all publikasjonsvirksomhet: avsier, tidsskrifter, magasiner, radio- og TV-kanaler, forlag,  etc – å publisere meninger som ikke var i samsvar med den rådende ideologien var forbudt, og siden staten kontrollerte alle publikasjoner var det også nærmest umulig. Det var med andre ord ingen fri presse, og kun meninger som støttet opp om kommunist-ideologen var de man kunne lese i pressen og høre på radio.

Men det fantes allikevel en alternativ presse. Den besto av små, private publikasjoner, i hovedsak magasiner og bøker som ble kopiert opp i noen få eksemplarer og distribuert av et undergrunnsnettverk – og de som var involvert i denne virksomheten, de som skrev eller distribuerte ikke- eller anti-kommunistisk materiale på denne måten, risikerte strenge straffer.

I Norge har vi stor grad av ytringsfrihet, men i alle de store nyhetsmediene (forkortet til MSM: mainstreammedia) – aviser, tidsskrifter, forlag, redaksjonene  i radio- og TV-kanaler – er det ett syn som rår, en ideologi som får praktisk talt all spalteplass. De som har andre meninger har vanskelig for å slippe til. Den rådende ideologien er den man finner på venstresiden, og det er sjelden at andre synspunkter enn de venstreorienterte slipper til i stor bredde – de blir iblant nevnt, en og annen skribent slipper til, men som regel kun som kuriositeter. (En korrekt beskrivelse av begrepene «høyresiden» og «venstresiden» er å finne i vår omtale av Simen Ekerns bok Folket, det er meg. Link nedenfor.)

Etablerte medier anser det da som sin hovedoppgave ikke å informere publikum om det som skjer, men å oppdra befolkningen i den rette tro, dvs. pressen ser det som sin oppgave å drive venstreorientert propaganda, og benytter aktuelle hendelse som utgangpunkt. Hendelser som vanskelig lar seg benytte på denne måten forblir som regel ikke omtalt i pressen.

Etter vårt syn burde pressen informere objektivt og saklig om alt viktig som skjer, og den burde gjøre dette på en upartisk måte, men som sagt, pressen gjør dette kun i liten grad, det den gjør er å vinkle sin informasjonsvirksomhet (for å kalle den det), slik at den reelt sett er lite annet enn propaganda for en venstreorientert ideologi (og, i forbindelse med reportasjer fra valgkamper, å støtte venstreorienterte kandidater, mens alternative kandidater blir latterliggjort).

Det er i dag en rekke enkeltsaker hvor omtalen i MSM klart viser en venstreorientert vinkling: klima, innvandring, islam, amerikansk politikk (positive ting om republikanere nevens ikke mens negative ting slås stort opp, og vice versa for demokratene. NRK.no: «Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold mener NRKs dekning av Hillary Clinton under den amerikanske valgkampen fortjener kritikk»).

Men i den siste tiden er det dukket opp enkelte nettsider hvor man kan finne nyhetskommentarer som har ett annet syn enn MSM på disse teamene. Blant de viktigste er document.no, rights.no og resett.no. (Andre som hører hjemme i samme kategori er klimarealistene.com, frieord.no og ektenyheter.no).

I MSM finner man ofte artikler og kommentarer som henviser til andre organer innen MSM, men det er svært sjelden at man finner henviser i MSM til disse nettsidene – disse betraktes nærmest som ikke-eksisterende. Når disse nevnes i MSM er det fordi de skriver om en sak som MSM har valgt å legge lokk på, og hvor f.eks. et folkelig press via sosiale medier tvinger MSM til å ta fatt i dem, eller for nærmest å skjelle dem ut og latterliggjøre dem.

Her er en kommentar fra tidligere justisminister Anne Holt om Resett.no: «Nå må noen gjøre noe med Resett. De oppfører seg som en gjeng overstadig berusede tenåringsgutter som plutselig fikk lage «avis»».

Dette er selvsagt fullstendig usaklig og upassende. «Noen må gjøre noe» – er dette en ønske om sensur eller forbud som skal hindre at fakta som er upassende for den rådende ideologien blir omtalt?

Nå har enkelte tatt til orde for at document.no og resett.no formelt skal utelukkes fra det gode selskap ved at PFU ikke skal behandle klager som angår oppslag i disse to organene.

«I dag kan i praksis alle medier klages inn til PFU for brudd på presseetikken, men det kan det bli slutt på: Alternative medier som Document og Resett kan bli nektet behandling i PFU, pressens selvdømmende organ.» (Klassekampen 23/1-18)

Og her er noe fra en fersk leder i Dagsavisen om Resett: «Det høyreradikale nettstedet Resett fremstilles av sine støttespillere som et nyhetsmedium. «Redaktør» Helge Lurås hevder at han vil følge pressens etiske regelverk i Vær varsom-plakaten og redaktørplakaten. Det pågår nå en diskusjon om hvorvidt selvdømmeorganet Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal behandle klager mot Resett. Document, som befinner seg i den samme utmarken, er også en del av diskusjonen. Argumentet for å slippe disse nettstedene inn i organisasjonene og ordningene til den seriøse, redaktørstyrte pressen, er at det vil virke disiplinerende. Det etiske regelverket og selvdømmeordningen er en felles standard for norske medier. Jo fler som følger disse retningslinjene, jo bedre. Men dette argumentet forutsetter at vi faktisk har med journalistiske nyhetsmedier å gjøre. Og at Resett mener alvor når de hevder at de vil følge Vær varsom-plakaten. Det er ikke tilfelle. Det kan virke som om de vil bruke PFU som et etisk rensemiddel for å vinne aksept og anerkjennelse, men uten de forpliktelser som følger med», skriver kommentator John Olav Egeland i Dagbladet. Det er et synspunkt vi støtter. Det er ikke ønskelig at PFU og pressens øvrige organer skal være påfuglfjær som Helge Lurås kan pynte seg med. I løpet av sin korte levetid har Resett tilbudt 400.000 kroner til en kilde for å kunne lage en sak om sexrykter. Ubekreftede rykter om Venstre-leder Trine Skei Grande ble publisert uten verken tilsvar eller samtidig imøtegåelse. Nettstedet er stappfullt av falske nyheter og propaganda uten kildegrunnlag. Det er, som redaktør i Filter Nyheter Harald S. Klungtveit sier, snakk om en politisk aksjonsgruppe».

Dagsavisens leder er nærmest fullstendig usaklig og langt over grensen for hva man kan forvente av et seriøst presseorgan, men er helt i tråd med det man kan forvente av MSM. Vi tillater oss å sitere noe fra det som Helge Lurås, Resetts redaktør, svarer på angrepet fra Dagsavisens lederskribent:

«Teksten er nesten ikke til å tro og viser hvor degenerert deler av norsk presse har blitt. I en artikkel som nettopp kritiserer Resett for å ikke gi Trine Skei Grande samtidig imøtegåelse kommer det direkte falske anklager. Det påstås at det er «stappfullt av falske nyheter og propaganda uten kildegrunnlag» på Resett. Men jeg utfordrer Dagsavisen til å komme med ett eneste eksempel på en falsk nyhet i de 4300 artiklene som er publisert på Resett så langt. Faktisk.no har ikke klart å ta Resett på noe som er «faktisk helt feil» i løpet av fem måneder, og det skyldes ikke at de ikke har prøvd. Her er det Dagsavisen som kommer med en helt åpenbar falsk nyhet uten kildegrunnlag. At de ikke forstår hvor totalt avkledd de selv blir gjennom en slik fremgangsmåte – ved å fremsette en falsk påstand om at andre kommer med falske påstander – viser at norsk presse har manglet et korrektiv» (link til hele innlegget nedenfor).

Vi kan også anbefale det svar som Helge Lurås gir til et tilsvarende angrep fra Dagbladets John O. Egeland (link nedenfor): uttrykket «å tale sannhet til makta» har sjelden passet bedre enn på dette tilsvaret.

Hva er det som foregår? De nettstedene vi nevnte over er et alternativ til MSM – de fungerer akkurat som samizdat-organene i gamle Sovjetunionen (det er dog ikke forbudt, og det er ikke straffbart, å være involvert i dem).

De er ikke høyreorienterte. De har et annet utvalg av kommentarer om innvandring og islam og enkelte andre saker enn MSM, men vi har ikke sett noe som tyder på at de er motstandere av velferdsstaten eller tilhengere av individuelt frihet, inkludert fri innvandring. (Mht. innvandring og velferdsstaten, så er fri innvandring og velferdsstat uforenlige: skal man være logisk må man støtte det ene eller det andre. Organer som f.eks. document.no og rights.no støtter velferdsstaten og er imot fri innvandring, mens MSM og venstresiden generelt velger å lukke øynene overfor denne selvmotsigelsen. De som er høyreradikale er mot velferdsstaten og for fri innvandring.)

Riktignok skrev Dagsavisens lederskribent at resett.no var et «høyreradikalt nettsted», men man må huske på at for de på venstresiden er «høyreradikal» i hovedsak kun et skjellsord, et skjellsord som ikke har noe konkret innhold; de setter bare dette ordet på enkelte ideer de ikke liker.

Hva er det som har skjedd? MSM har vinklet nyheter og kommentarer slik at visse  synspunkter sjelden slipper til. Takket være et fortsatt fritt Internett har det dukket opp alternative nettsteder hvor synspunkter som MSM sjelden har sluppet til, kan komme til uttrykk – og bra er det, man trenger «a free marketplace of ideas»  for å kunne skaffe seg de kunnskaper man trenger for å innta velbegrunnede standpunkter. Det er også en implikasjon av prinsippet om individuell frihet at man skal ha rett til å gi uttrykk for sine meninger, og å formidle de nyheter man måtte ønske uten at staten på noe vis blander seg inn, hverken med hindringer eller støtteordninger.

Det er altså kommet alternative nettsteder som utfordrer det verdensbilde som MSM har fremstilt som det eneste rette, og på disse nettsidene finner man opplysninger om fakta og man finner vurderinger som viser hvor skjev vinklingen i MSM er. Og MSM svarer med utskjelling og latterliggjøring – og ønsker om at «noe må gjøres» med dem.

Vi er glade for at de alternative nettstedene finnes, men dette betyr ikke at vi støtter dem og de standpunkter som dominerer hos dem; vi er like kritisk til dem som vi er til MSM.

Hva mener vi bør gjøres nå? All offentlig pressestøtte bør avvikles (de fleste aviser mottar i dag statsstøtte; Dagsavisen mottar f.eks. ca kr 37 millioner per år).  NRK bør legges ned – det er ikke en statlig oppgave å drive TV- og radio, og det er heller ikke en statlig oppgave å formidle nyheter og kommentarer (som NRK gjør gjennom et utall nyhetsprogrammer på radio og TV og pp sin nettside). Det bør være fritt å opprette radio- og TV-stasjoner – alle konsesjonsordninger bør avvikles. Dessuten bør alle avgifter som rammer de som formidler og kommenterer nyheter, fjernes. Det er bare på et slikt grunnlag man kan få en fri presse, en presse som kan gi publikum en solid bakgrunn for egne meninger, en presse som taler sannhet til makta, en presse som graver for å finne ubehagelige, men viktige sannheter, en presse hvor det finnes organer som tør der andre tier – slik Samizdat-organene gjorde det under kommunisttyranniet i Sovjet.

__________________________________

 

https://resett.no/?s=anne+holt+

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-er-ikke-journalistikk-1.1089354

https://www.nrk.no/urix/nrk-fikk-kritikk-for-sin-dekning-av-clinton-1.13243065

https://resett.no/2018/01/28/dagbladets-manglende-selvinnsikt/

http://www.klassekampen.no/article/20180123/ARTICLE/180129989

https://resett.no/2018/01/26/dagsavisen-avkler-seg-selv/

Omtale av Simen Ekerns bok: http://stemdlf.no/node/5784

Lurås´svar til Egeland: https://resett.no/2018/01/28/dagbladets-manglende-selvinnsikt/

https://www.nettavisen.no/nyheter/nrk-fikk-kritikk-for-sin-dekning-av-clinton/3423286166.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qykIi2tcoRY

https://www.document.no/2018/01/23/presseforbundet-vurderer-a-kaste-resett-og-document-ut-fra-klageordning/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *