Opplever vi nå en snik-islamisering …. ?

De siste årene har flere nokså primitive aktører protestert mot islam ved å brenne eksemplarer av Koranen – dette har skjedd både i USA, i England, i Danmark og i Sverige. Ifølge islam er dette strengt forbudt, Koranen er et hellig bok som må behandles med den ytterste respekt. Mange muslimer føler seg derfor krenket når noen brenner en Koran, og en rekke ganger hvor Koranen er blitt brent har det vært store og tildels voldelige demonstrasjoner fra muslimer rettet mot de som har satt fyr på et eksemplar av Koranen. 

Å brenne en Koran er som vi sa over en primitiv måte å protestere på, men også primitive mennesker har rett til ytringsfrihet. Å brenne Koranen bør derfor være tillatt. 

Islam derimot setter ikke ytringsfrihet høyt, snarere tvert imot – blasfemi skal straffes med døden, og det å brenne Koranen ligger svært nær å være blasfemi. Det er kommet krav fra både muslimer, og fra en rekke politiske aktører som i større eller mindre grad sympatiserer med islam, om å innføre et forbud mot slik koranbrenning. 

Det land hvor det antagelig har vært flest tilfeller av slike koranbrenning er Sverige, men svenske myndigheter har beundringsverdig nok stått sterkt imot kravet om å innføre forbud mot slike koranbrenning; svenske myndigheter har sagt at denne formen for protest ligger innenfor de rammer som ytringsfriheten setter. Dette er spesielt beundringsverdig i og med at dette kan skape komplikasjoner for Sveriges prosess om å bli fullt medlem i NATO – som kjent setter Tyrkia kjepper i hjulene for denne prosessen; Tyrkias president Erdogan ser ut til å ønske å føre en politikk som ligger så nær opp til islam/sharia som mulig.  

Men et land som har sviktet her er Danmark. Vi siterer fra nrk.no: «Danmark forbyr koranbrenning. Danmark har vedtatt en ny lov som forbyr koranbrenning. Det skriver danske medier. Det blir også forbudt å skjende Koranen, eller andre hellige skrifter. … Ifølge  Danmarks Radio  blir det straffbart å blant annet brenne Koranen. Det gjelder imidlertid alle religiøse skrifter, for eksempel også Bibelen og Toraen. Det blir også ulovlig å søle til, trampe på eller klippe i stykker de religiøse skriftene.

Loven ble vedtatt etter en avstemning torsdag, med 94 stemmer for og 77 stemmer mot. De tre regjeringspartiene Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, samt De Radikale, stemte for. Resten av opposisjonspartiene stemte mot» (link nedenfor). 

De partier som stemte for dette forbudet har åpenbart fryktet at voldelige muslimer/islamister skal skape så mye kaos at liv kan gå tapt og at det blir utført omfattende vandalisme dersom noen forsøker å brenne en Koran.  Måten de har gjort dette på er å være ettergivende overfor de voldelige demonstrantene. Antagelig har de hatt den britiske statsministeren Neville Chamberlain som ideologisk ledestjerne på dette punktet; han fikk jo i 1938 til en avtale med Hitler, en avtale som innebar at Nazi-Tyskland ikke skulle iverksette flere angrep i Europa og at avtalen skulle gi Europa det Chamberlain stolt hevdet var «fred i vår tid». 

Men den leksen alle burde lært av dette var at ettergivenhet overfor barbarer og tyranner bare gjør dem enda mer aggressive og pågående.   

På slutten av 70-tallet var holdningen i Danmark en helt annen enn den er i dag, og den episoden vi tenker på er det som skjedde i forbindelse med en bestemt spillefilm. Spillefilmen «En prinsesses død» hentet sin handling fra en reell hendelse: en prinsesse i et arabisk land (Saudi-Arabia) hadde forelsket seg i sin sjåfør, en mann hun ikke fikk lov til å gifte seg med. Allikevel rømte hun med kjæresten til et annet land, men myndighetene fikk tak i dem og kvinnen ble hentet tilbake til hjemlandet. Hun ble henrettet ved halshugging i all offentlighet. Filmen ble vist i alle land i Vesten, og i Norge var det NRK som viste den. Flere arabiske land protesterte mot visningen av filmen og truet med handelsboikott. Før visningen av filmen i Danmark møtte en stor delegasjon fra Saudi-Arabia opp hos regjeringen  for å få den til å hindre at filmen ble vist. Myndighetene viste ingen ettergivenhet, og delegasjonen måtte returnere med uforrettet sak. 

Det at alle land i Vesten viste denne filmen fikk ingen konsekvenser på noen som helst måte. Dette var omkring 1980, og islam sto langt svakere da enn den gjør i dag. (Dette skjedde omtrent samtidig med at islams styrke begynte å vokse; man kan si at to utløsende hendelser som førte til at islam ble en stadig sterkere kraft var at islamistene fikk overtatt Iran (etter at president Carter trakk støtten til sjahens regime i Iran), og etter at at flere arabiske land hadde tapt flere kriger mot Israel; disse tapene ble tolket slik at Allah sendte disse landet et signal om at de ble påført nederlag fordi de hadde vendt seg for langt bort fra islam. Vi går dog ikke dypere inn på dette på denne problemstillingen her.) 

At islamsk innflytelse i Vesten er blitt sterkere kan man også se på en rekke andre områder. Et eksempel er det store antall deltagere i de siste ukenes demonstrasjoner som har hatt som formål å støtte islamistene i Hamas. Titusener av mennesker har stått bak slagord med innhold som «Fritt Palestina, fra elven til havet», og «Avslutt okkupasjonen nå», utsagn som sier at Israel skal opphøre å eksistere. 

(Enkelte har kanskje trodd at slagordet «Avslutt operasjonen nå» betyr at Israel skal avslutte sin okkupasjon av Gaza, men Israel avsluttet sin okkupasjon av Gaza for cirka 15 år siden. Fra da, og inntil for noen uker siden, da Israel invaderte Gaza fra nord etter å ha anmodet borgerne i Gaza om å trekke sørover, kan man betrakte Gaza som en palestinsk stat ledet av det demokratisk valgte Hamas. Formålet med Israels invasjon var å ødelegge mest mulig av de baser og den infrastruktur og de våpenlagre som Hamas hadde bygget opp og som ble brukt nærmest daglig for å angripe Israel. Svært mye av den infrastrukturen og disse lagrene er plassert i eller i nærheten av sykehus, skoler og barnehager – Hamas benytter sivile palestinere som levende skjold.)  

Mange demonstranter har også skrevet at det skal innledes en våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas, men en slik våpenhvile vil bare føre til at Hamas får anledning til å slikke sine sår, restrukturere, bringe frem nye forsyninger til sine soldater, legge nye feller, etc. Ja, mange sivile blir drept i denne krigen, men dette er ene og alene Hamas´ansvar. Den opptrapping av krigen som skjedde 7. oktober var forårsaket av et omfattende angrep fra Hamas på Israel, og Israel har all rett til å forsvare seg, dvs. Israel har rett til å eliminere Hamas´ muligheter til å iverksette flere angrep på Israel. 

Til sammenligning, da annen verdenskrig nærmet seg slutten, i første halvdel av 1945, var det ingen som krevde at det måtte innledes en våpenhvile mellom de allierte og Nazi-Tyskland fordi de alliertes krigføring førte til store tap, inkludert sivile lidelser, i Tyskland. Dette var fordi det var ingen i Storbritannia eller USA som støttet nazistene. De som nå ber om en våpenhvile mellom Israel og Hamas, de støtter reelt sett Hamas. 

For noen år siden fikk en norsk politiker  – Siv Jensen – sterk kritikk av flere virkelighetsfornektende politikere fordi hun hadde brukt uttrykket «snikislamisering» om den utviklingen som da så vidt hadde begynt og som innebar en voksende ettergivenhet overfor krav fra muslimer om at vi alle skal rette oss etter deres religiøse regler. Den som antakelig var sterkest i sin kritikk av Jensen var Venstre daværende formann Trine Skei Grande; hun skrev til og med en kronikk i Aftenposten med tittelen «Stueren rasisme», en kronikk som bla. inneholdt følgende: «Islamofobi er i ferd med å bli en stueren form for rasisme, og ikke la noen fortelle deg at dette er religionskritikk. Islamofobi handler ikke om kritikk av religiøse dogmer. Islamofobi handler om kunnskapsløshet, fordommer og skremselspropaganda, og om å framstille muslimer som fremmede og farlige…. Islamofobi er et samfunnsproblem. Islam er det ikke.» 

Kronikken er fra 2011, og det er vel ikke helt umulig at Skei Grande og hennes mange meningsfeller er kommet på noe bedre tanker etterhvert.

Vi nevner også at uttrykket «islamofobi» er konstruert for å gi inntrykk av at motstand mot en ideologi som har dødsstraff for frafall, dødsstraff for blasfemi, og som er sterkt kvinnediskriminerende, og hvis grunnleggende dokument inneholder formuleringer som «drep de vantro hvor dere enn måtte finne dem», er laget for å fremstille motstand mot denne ideologien som så irrasjonelt at det er å sammenligne med sykdom. 

(For eksempler fra USA på Islams voksende innflytelse, se vår artikkel her på Gullstandard 20. november: «USA og den islamske verden».)

Det som skjer er ikke en snikislamisering, det som skjer er en islamisering, og den skjer over hele Vesten.  

Men det er også motstand. Islamkritiske parti har gjort det bra i valget i det siste, et eksempel er Gert Wilders parti i Nederland. Vi vil dog si at vi mener at den motstand mot islam som Gert Wilders og hans parti, og en rekke andre partier i andre land i Europa står for, er feilslått. I disse kretsene er det noen som vil sende  muslimer ut av Europa, noen vil innskrenke ytringsfriheten, og noen vil begrense bevegelsesfriheten. Dette er en helt feilslått politikk, og den vil ikke ha positive virkninger på sikt. Heller ikke den politikk som mange i mainstream følger, en politikk som innebærer ettergivenhet overfor krav fra islamister, vil ha positive resultater på sikt. Muslimer flest er fredelige, anstendige mennesker, og de har ikke noe ønske om å innføre sharia i Europa slik de ekstreme islamistene ønsker. Den politikken som de nasjonalkonservative og som mainstrem står for vil bare føre til at andelen ekstreme islamister øker. Det som er den rette politikken er å stå fast på full individuell frihet, inkludert bevegelsesfrihet og ytringsfrihet, men også å gå inn for strenge straffer overfor de som utfører reell kriminalitet.

Det ser altså ut til at islam blir stadig mer innflytelsesrik og har stadig større oppslutning, men man finner også motstanden mot islam, en motstand man finner i nasjonalkonservative partier, er så primitiv at vi er meget urolige for den utvikling som vil skje i tiden som ligger foran oss. .

.

.

https://www.nrk.no/urix/danmark-forbyr-koranbrenning-1.16669679

https://www.venstre.no/artikkel/2011/05/13/stueren-rasisme/


2 kommentarer til «Opplever vi nå en snik-islamisering …. ?»

 1. Hva er det som er feil med å ville sende muslimene hjem til deres muslimske paradiser?
  Ut fra all den volden som muslimer utfører også i Norge nå, er det all mulig grunn til at de må UT! Volden i skolen er raskt økende og har nådd et nivå som gjør at man egentlig ser oppløsningstendenser i norsk skole. Også når det gjelder voldtekter og annen seksualisert vold, er det dramatiske økninger. Hvor mange jenter og unge kvinner er man villig til å ofre på det muslimske alter?
  Muslimene blir ikke integrert, i betydningen at de ikke tar til seg våre vestlige verdier. Det er oppveksten i muslimske hjem som gjør dem til kvinneundertrykkere, homohatere, jødehatere, og at de støtter forbudene mot å kritisere koranen etc. og å forlate islam. Derfor er andre generasjon muslimer i Norge minst like voldelige og undertrykkende som sine foreldre.
  Ut fra dette, er det bare en løsning: Hjelpe de over 400.000 muslimene i Norge, hjem!
  Jeg mener man godt kan gi hver av dem inntil en million kroner for å forlate Norge og aldri komme tilbake.

  1. La meg aller først si at det er feil å påstå at alle muslimer utfører vold eller er tilhengere av å innføre sharia – mange er det, men ikke alle. En politikk som går ut på å utvise alle muslimer er derfor helt feil.

   Frihet er den eneste basis for stabile, fredelige, harmoniske samfunn og frihet inkluderer religionsfrihet. Det som må stoppes er ikke at folk tror på rare ting, det som må stoppes er vold og terrorisme.

   Det er kun én måte å få til dette på, og det er at folk flest blir kjent med at islam hjemler vold og terror (og de andre tingene Max nevner).

   Hvordan skal man så stoppe slik vold og terror? Det som er vanlig nå er at alle i etablerte miljøer benekter koblingen mellom islam og sharia; fremtredende politikere har til og med uttalt at sharia har ingenting med islam å gjøre. Muslimske terrorister i Vesten fremstilles ofte som enkeltpersoner som har psykiske problemer. Etter Breiviks terrorisme var det flere som sa at «han handlet alene, men kom fra en flokk» – det er ingen som sier dette når muslimer begår terror, dette for å forsøke å dempe alle former for islamkritikk. De samme etablerte miljøer har også skapt begrepet «islamofobi», dette for å forsøke å fremstille kritikk av islam som en slags sykdom.

   Vi er tilhenger av å overvåke alle miljøer hvor planlegging av terror og oppfordring til terror kan forekomme, vi er for at alle som utfører terror eller planlegger terror skal idømmes strenge fengselsstraffer, og at fengselsoppholdet skal skje under kummerlige forhold.

   Svært viktig er det å nedkjempe de store internasjonale aktører som med utgangspunkt i islam truer hele verden, viktigst av disse er Iran og deres løpegutter i Hizbollah, Hamas, Boko Haram, Al Qaida, Taliban, mfl. Hvis disse gruppene blir nedkjempet vil det ikke lenger være kult å være muslim/islamist, og dette vil svekke rekrutteringen til islam og også svekke motivasjonen hos muslimer til å fortsette å krige mot Vesten – det heter som kjent «join the winning cause»; det er få som er villige til å «join the loosing cause»; Og hvis de aktørene vi nevnte blir nedkjempet militært vil den saken de representerer være «the loosing cause».

   Man kan innvende mot dette at denne politikken vi skisserer er urealistisk i dag, men det er også den politikken som Max foreslår. Et av de konkrete tiltakene Max foreslår går ut på å gi alle muslimer som vil reise til et muslimsk land 1 million kr. hver, jeg tror ikke de vil reise om de fikk 1 milliard kr. hver – og jeg tror heller ikke at noen muslimske land vil ta dem imot. Den politikken vi skisserer over, derimot, er i fullt samsvar med individuell frihet, mens den politikken Max foreslår ikke er det.

   Oppsummert: når islam er nedkjempet som en voldelig kraft vil alle muslimer bli fredelige, og de vil ikke bli fredelige før islam er nedkjempet som en voldelig kraft. Å frakte alle muslimer til for eksempel Iran vil bare gjøre i Iran enda mer aggressivt overfor sine naboer, dvs. overfor resten av verden, og siden landet da vil få enda større befolkning vil det ble enda farligere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *