Krigen i Midt-Østen: i dag og i fremtiden

Det som mainstream-pressen som regel kaller konflikten i Midt-Østen, dvs. krigen mellom Israel og en del land og grupper i områdene omkring, har nå vart i 70 år. Den har altså pågått med varierende intensitet siden Israel ble opprettet 14. mai 1948. 

Det er inngått fredsavtaler mellom Israel og enkelte av de som var i krig med Israel, bla. Egypt og Jordan, men det er fortsatt noen grupper som kriger mot Israel. Fremst av disse er terroristgruppen Hamas, som på demokratisk vis etter valg fikk makten på Gaza, et område som inntil 2005 var under kontroll av Israel. (Forøvrig, Hamas´viktigste støttespiller og sponsor er det islamistiske diktaturet Iran.) 

I de siste ukene har det på grensen mellom Gaza og Israel vært det som mainstream-pressen omtaler som demonstrasjoner; et stort antall Gaza-beboere har beveget seg inntil grensen for å markere sine synspunkter. 

Dagsrevyen omtalte 14. mai demonstrasjonene slik: «Blodigste dag på Gaza på mange år … Minst 52 drept og 2400 skadet [etter at ubevæpnede demonstranter er blitt beskutt] av israelske soldater … Flere tusen palestinere har demonstrert, bla. mot åpningen av USAs ambassade i Jerusalem … ».

Noen dager tidligere var Dagsrevyen noe mindre uklar på årsaken til demonstrasjonen. 30 april kunne Dagsrevyens seere høre følgende «Flere enn 30 000 palestinere startet i dag en demonstrasjon mot israelsk okkupasjon». Det ble ikke nevnt hvilken okkupasjon det var snakk om, men uttrykket «al -Nakba» er blitt nevnt. Dette arabiske uttrykket betyr «den store katastrofen», men Dagsrevyen forklarte ikke hva de såkalte demonstrantene mener med dette uttrykket.      

Det finnes dog kilder hvor man kan finne relevante opplysninger om det som skjer, opplysninger som enhver seriøs journalist ville ha tatt med hvis han skulle informere om det er bakgrunnen for aksjonene. Dette er opplysninger vi ikke har sett i norske mainstream-medier. 

Vi siterer fra frontpagemag.com om de såkalte demonstrantenes handlinger: 

«[They used] hand grenades, pipe bombs, cleavers and guns … explosive devices … There were …  gunfire and over a dozen kites carrying firebombs were sent into Israel where they started 23 …  fires.»

Dette er krigshandlinger. Demonstranter roper slagord og holder opp plakater – å omtale de som står bak denne type handlinger som beskrevet over som «demonstranter» er feil, de er krigere. Når Dagsrevyen kaller disse for demonstranter så er det en løgn. 

Hamas´ statsminister på Gaza, Yahya Sinwa, har uttalt følgende om formålet med aksjonene: «We will tear down the border [between Gaza and Israel] …». Dette er så vidt vi har sett ikke nevnt i mainstream-media.   

Videre, Hamas betaler $100 til hver «demonstrant», og tidligere har Det Muslimske Brorskap  tilbudt $ 200 til de som blir truffet av israelske kuler, $ 500 til de som får alvorlige skader, og familiene til de som blir drept skulle få $ 3 000. (Hamas har mye penger; pengene kommer fra Iran og fra en rekke vestlige land som gir penger til det de later som de tror er humanitære formål).   

Hva er så det egentlig målet for de såkalte demonstrantene? Hva er al -Nakba? Hva er det de mener med «Israels okkupasjon»? 

Kort sagt, med uttrykket al-Nakba mener demonstrantene opprettelsen av Israel. De mener at Israel okkuperer hele det området det besitter, og det Hamas ønsker er å fjerne Israel, det de ønsker er at Israel skal opphøre å eksistere. 

Det som foregår på Gazas side er intet annet enn et angrep på Israel, det er et forsøk på å trenge igjennom grensen og rett og slett invadere Israel. Nå er det sannsynlig at Hamas´ ledelse har liten tro på at de vil lykkes med dette, Israel kontrollerer all import til Gaza for å sørge for at våpen ikke kommer inn i områder (all annen import slipper inn). 

Vi vil tro at hovedpoenget med angrepene er å skape sympati for Hamas og å fremstille Israel som om landets soldater skyter og dreper «ubevæpnede demonstranter». Og vi ser at Dagsrevyen og andre i mainstream-media reellt sett fungerer som et propagandaapparat for Hamas ved å vise film og bilder av sårede «demonstranter», og ikke vise noen bilder som viser angrepene på Israel.

Vi ser også at politiske ledere i Vesten ønsker at volden skal opphøre og at partene skal finnes en diplomatisk løsning, en forhandlingsløsning. Bla. uttalte utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide dette i Dagsrevyen. De ønsker altså at det skal finnes en fredelig forhandlingsløsning mellom det siviliserte, vestlig orientert demokratiet Israel, og Hamas, en gruppe som ønsker at Israel skal opphøre å eksistere og at det område hvor velferdsstaten Israel nå finnes skal erstattes med et shariadiktatur. 

Vi ha svært vanskelig for å se at en forhandlingsløsning mellom to slike parter er mulig. 

Det man må se på i denne type kriger er ideologiene som de krigende parter representerer. På den ene siden har vi islamistene i terroristgruppen Hamas, på den annen side har vi velferdsstatsilhengerne i Israel. Det burde være enkelt å velge mellom de to sidene, og som alle vet, alle på den politiske venstreside velger å støtte Hamas. (Det er demonstrasjoner til støtte for Hamas i en rekke byer i Vesten, også i Oslo, se link nedenfor). Det burde ikke overraske noen at den politiske venstresiden føler seg ideologisk sett nærmere Hamas enn med det siviliserte Israel. 

Hvordan vil dette ende? Hvordan kan det ende? Vårt syn er at kriger av denne typen – en krig som altså har pågått med varierende intensitet i 70 år – må ende med en militær sier til en av partene. Uten en slik militær seier vil krigen bare fortsette og fortsette. Våpenhvileavtaler vil kunne redusere intensiteten i perioder, men det som får slutt på kriger er praktisk talt alltid en militær seier, en seier som er så klar og tydelig at den tapende part innser at den har tapt og således mister ethvert ønske om å kjempe videre. Det var slike resultater man fikk i annen verdenskrig; da var nederlagene til Tyskland og Japan så klare at det var tydelig for enhver at de ideologiene de representerte – nazismen i Tyskland og den underkastende og selvutslettende keiserdyrkingen som var ideologien i Japan – ikke lenger hadde noen mulighet til å få noe som helst gjennomslag og mulighet til å prege landet. Både Tyskland og Japan var okkupert i flere år etter 1945, dette for å sikre at disse grusomme ideologiene ikke igjen skulle få mulighet vokse frem.  

Det finnes en rekke eksempler fra historien som viser det samme – at den sikreste og oftest den eneste veien til fred er en militær seier. Den som vil vite mer om dette henvises til John David Lewis´ glimrende bok Nothing Less Than Victory: Decisive Wars and the Lessons of History (link nedenfor).

Vårt syn er alt at den eneste veien til fred i Midt-Østen er en militær seier til Israel, en militær seier som er så klar at de som ønsker at Israel skal opphøre å eksistere, og at sharia skal innføres i dette området, innser at dette ønsket aldri kommer til å bli oppfylt. Å oppnå en slik seier er enkelt å få til for Israel, militært sett, men for å få dette igjennom må man ha en moralsk stryke som setter en i stand til å forsvare seg slik at truslene og angrepene opphører. I dag har Israel (og heller ikke noe annet land i Vesten) denne moralske styrken. 

Å tro at man kan få fred gjennom forhandlinger mellom Hamas, som altså ønsker at Israel skal elimineres, og Israel, tyder bare på en ekstrem mangel på virkelighetskontakt. Men folk flest, og derved politikere flest, lar seg dessverre i liten grad styre av fakta og logikk og fornuft og erfaring, de lar seg styre av ønsketenkning. Og ønsketenking fører da til at i dette tilfellet man har en krig som pågått i tiår etter tiår etter tiår, og som antagelig dessverre vil fortsette i noen tiår til.    

        

 

 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19051418/14-05-2018

https://www.frontpagemag.com/fpm/270186/thousands-gaza-hamas-thugs-attack-israel-100-day-daniel-greenfield

https://www.amazon.com/Nothing-Less-than-Victory-Decisive/dp/0691162026/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526453745&sr=8-1&keywords=nothing+less+than+victory

https://resett.no/2018/05/15/flere-hundre-deltok-i-palestina-demonstrasjon-i-oslo-drep-alle-joder/

4 kommentarer til «Krigen i Midt-Østen: i dag og i fremtiden»

 1. Noe nærmere zionistisk propaganda enn dette går det vel ikke ann å komme.
  Israel har nå i 70 år okkupert mere og mere land , fordrevet folk fra sine hjem , gårder og fødesteder. En handling som er fordømt av en samlet internasjonal verden , minus Trump sitt USA . Som igjen la ned veto mot etterforskning av handlingene. Det sier vel mer enn nok når de ikke ønsker å få belyst hva som egentlig skjer . Raketter , kiter , rørbomber osv som dere her nevner er ikke vist på ett eneste bilde eller video. Apartheid staten Israel er terror land nr en i verden . Kristen zionistene har aldri lest Talmud , derfor er de også helt borte og vet ikke ett pip om hva de mener om mennesker som de. I deres tro er Jesus en horesønn og falsk profet . Som de er stolte over at de fikk drept . Og sørget for at han nå sitter i helvete og kokes i sin egen avføring . Ref Talmud. I Palestina har det ikke vært en jødisk stat siden år 930 før Kristus . 1050 til 930 . Dette bekreftes i bla bibelen. Og lederne i dagens Israel er ikke jøder , de er ackenazi kasharer. De har ikke en dråpe semittisk blod i sine årer , slik som bla palestinerne har . Fra Noas sønn Sem. Som i følge de troende er også er arabernes stamfar. Og sist men ikke minst . Jødenes frelser har ikke kommet , derfor har de heller ikke rett til noe land. Man skal passe seg for de som sier de er jøder men, som ikke er det. Deres gud spredde de for alle vinder og har ikke kommet tilbake for å samle de , i deres forgjettede land. Derfor er det også i Israel store protester mot zionistene , som de ekte jødene sier har stjålet deres lidelser og land . Derfor bor det i dag flere 100.000 jøder i bla Iran , Syria , Libanon , iraq , Jordan . Som ikke ønsker å bo i zionsit og apartheidstaten . Det var fred mellom jøder og arabere helt til Israel ble unnfanget. Protester er det til stadighet også i new York , London og flere andre internasjonale byer . Så få opp øyne dere kristen zionister . Start med Talmud . Hvor de bla skriver st andre raser er som insekter , beist på sitt beste . Som kun har ett langt liv så de skal kunne tjene deres herrer bedre. Når deres frelser har kommet tilbake skal hver jøde få 4000 slaver. Nei dere er noen patetiske uvitende sheeples.

 2. Mesteparten av dette er helt irrelevant for det som er sakens tema, og det som er relevant er omstridt. Om det som skjedde i området forkant av opprettelsen kan vi henvise til f.eks. Benny Morris´ «1948 : Den første arabisk-israelske krigen». Hamas´ mål er klart og går frem av charteret: «There shall be no recognition of the legitimacy of the Zionist entity».

  http://www.middleeasteye.net/news/hamas-charter-1637794876

  La meg bare nevne to ting til : friheten i Israel ville ha vært større dersom landet ikke hadde vært i krig, dersom landet ikke hadde være under kontinuerlig angrep siden 1948.

  «Det var fred mellom jøder og arabere helt til Israel ble unnfanget»

  Dette kan ikke være alvorlig ment. «The Jews of Medina had no choice but to oppose Muhammad as a false prophet who, from their perspective, was distorting the truth of God’s revelation that had already been fully disclosed and codified in the Torah. But from the perspective of Muhammad and his followers, the Medinan Jews were unequivocally trying to oppose God by resisting and delegitimizing his prophecy and the authentic redemptive message that he brought. Parallel scenarios are easily found with the emergence of Christianity and its revelation in relation to Judaism, the emergence of Islam and its revelation in relation to Christianity, and the emergence of post-Qurʾanic religion and its revelation such as Bahaism in relation to Islam. The aggrieved parties observe the conflict from radically different perspectives and each constructs a narrative to explain the conflict that favors its own particular point of view. Despite the conflict and the violence that it spawned ….»

  http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-17

  Alternativene er sharia eller vestlig demokrati.

 3. Helt korrekt, Vegard Martinsen. Og din konklusjon gjelder også for den krigen som majoriteten av den muslimske verden har iverksatt mot den siviliserte vestlige verden; kun ved å erkjenne at vi er i krig og igangsette tiltak i forhold til dette faktum vil på sikt innebære en varig fred, og herav økt frihet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *