Trumps største tabbe 

Ja, listen over Trumps tabber er lang, så det er antagelig ikke opplagt for den som leser dette hva Trumps største tabbe er. Trump er heller ikke en person som sjelden begår tabber, for å si det slik. Trump er ikke bare en anti-intellektuell person, han er, hvis man da i det hele tatt kan sette en merkelapp på ham, en slags nasjonalist-proteksjonist-konservativ som handler på basis av mavefølelsen heller enn å tenke grundig igjennom en problemstilling før han treffer en beslutning. 

Dette innebærer naturlig nok at mye av det han gjør er feil. Det vi skal kommentere i dag er hans største tabbe, dvs. hans hittil største tabbe. Med hans modus operandi er det rimelig opplagt at det lett kan komme flere tabber av mer eller mindre den samme størrelsesorden i tiden fremover, alt tyder på at han vil bli sittende som president i fem år til.  

Han største tabbe til nå er hans klarsignal til Tyrkias sterke mann Recep Erdogan om at Tyrkia kan eskalere sin krig mot kurderne. Kurderne har som kjent i en årrekke være alliert med USA, og har vært til betydelig hjelp for USA i krigen mot visse islamist-grupper.  

Kurderne har ikke noe eget land, men de holder til i  et område som kalles Kurdistan, og som ligger i områder som omfatter arealer i Tyrkia, Syria, Irak og Iran. De vil gjerne opprette et eget land, og bla. av den grunn er forholdet til Tyrkia ikke spesielt harmonisk, for å si det slik.  

USA har altså i en årrekke reellt sett vært alliert med kurderne og har hatt ikke ubetydelige militære styrker i sterkt kurdiske områder. Men USA er også alliert med Tyrkia gjennom NATO! For noen dager siden besluttet Trump å gå videre med sine løfter om å trekke USA ut av krigene i dette området, noe som innebar at de amerikanske styrkene som var stasjonert sammen med kurdere skulle trekkes ut. 

La oss før vi går videre ytterligere poengtere at selv om kurderne har kjempet med USA mot islamistene i IS, så er de ikke mors beste barn, noe som går frem av artikkelen «Don’t Romanticize the Kurds»: 

https://www.frontpagemag.com/fpm/2019/10/dont-romanticize-kurds-andrew-bostom/

Vi vil også nevne at grupper på venstresiden i en årrekke har krevet at USA skulle trekke seg ut av krigene i dette området, men når dette nå virkelig skjedde fikk pipen en annen lyd. Her fra en leder i VG: «Sviket mot kurderne. Kurderne har vært USAs mest pålitelige forbundsfelle i kampen mot den såkalte islamske stat (IS) i Syria. Ingen har gjort mer for å nedkjempe terrorbevegelsen. Ingen har lidd større tap. Og likevel blir de sviktet i et stormaktsspill. Enda en gang.»

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/nanLon/sviket-mot-kurderne

Også SVer Audun Lysbakken reagerer mot USA: «Lysbakken: Kurderne sviktes av vestlige allierte – Norge må på banen … ». 

https://www.smp.no/ntb/utenriks/2018/03/18/Lysbakken-Kurderne-sviktes-av-vestlige-allierte-–-Norge-må-på-banen-16306512.ece

Her er Lysbakken på Twitter: «En skam at Vesten vender kurderne ryggen. @SVparti krever en kraftig norsk protest mot Nato-landet Tyrkia!» 

https://twitter.com/audunlysbakken/status/975453185774182401

La oss også kort gjengi en oppsummering av de siste års utvikling i Tyrkia under Erdogan: «Tyrkia har gjennom flere tiår drevet en aggressiv assimileringspolitikk mot kurderne i eget land og slår hardt ned mot regimekritikere. Antall fengslede ordførere, opposisjonspolitikere, journalister og akademikere er helt uten sidestykke i NATO … De har gitt spillerom for jihadistiske [dvs. islamistiske] grupper …» (Eirik Eiglad i Aftenposten 18/10-19) 

Men tilbake til hovedsaken: Trumps beslutning, som innebar at 1000 amerikanske styrker/rådgivere i området Rojava (i den delen av Kurdistan som ligger i Syria) ble trukket ut av områder kurderne hadde kontroll over, var som nevnt reellt sett et klarsignal til Tyrkia om at de kunne intensivere sin krig mot kurderne, nå som de ikke lenger var beskyttet av USA. En annen aktør som satte pris på Trumps beslutning var Russland, som i flere år med betydelig suksess har forsøkt å innynde seg hos Tyrkia og som har ønsket å styrke sin stilling i Midt-Østen og i områdene omkring. Når USA trakk seg ut oppsto det et vakuum som Sovjet, unnskyld Russland, kan fylle. 

Her er Trump på Twitter 24/10: «The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields!» 

https://twitter.com/search?q=Turkey%2FKurds&src=typd

Dette kom altså etter at Trump hadde kunngjort at USA skulle trekke seg ut. Men tidligere har jo Trump hevdet at IS var knust. Nå sier han at de kan oppstå igjen! Da har «knusingen» ikke vært grundig nok.  

Kurderne har holdt 10 000 IS-terrorister som fanger, og Tyrkia er ikke så fiendtlig innstilt til IS som et NATO-land burde være – snarere tvert imot. Erdogan er islamist, så det at han har en viss sympati med IS burde ikke overraske noen. Hvis kurderne får militære problemer, noe de lett kan få når de står uten sin viktigste allierte mot en allianse av Tyrkia og Russland, kan det bli svært vanskelig for kurderne å fortsette å holde disse 10 000 terroristene i fangenskap.    

(Kilde på opplysningen om  de 10 000 fangene: https://edition.cnn.com/2019/10/14/politics/donald-trump-turkey-kurds-isis-prisoners-fact-check/index.html ) 

Først trekker altså Trump ut 1000 amerikanske soldater fra Rojava i syriske Kurdistan, og gir derved Erdogan grønt lys for å invadere kurdiske områder. Men i stedet for å sende troppene hjem, sender Trump dem til Irak/Syria. Så hevder Trump at «våpenhvilen» fungerer når den åpenbart ikke gjør det. Og hva skriver avisene etter dette?   

«The White House is considering options for leaving about 500 U.S. troops in northeast Syria and for sending dozens of battle tanks and other equipment, officials said Thursday, the latest in an array of scenarios following President Trump’s decision this month to remove all troops there.»

https://www.wsj.com/articles/u-s-weighs-leaving-more-troops-sending-battle-tanks-to-syria-11571958019

Det er også en intressant kommentar her: 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trumps-focus-on-protecting-oil-in-syria-highlights-an-evolving-us-mission/2019/10/24/fbb91f3e-f68d-11e9-829d-87b12c2f85dd_story.html

Antagelig har Trump innsett at det var en feil å signalisere at USA ville trekke støtten til kurderne. Beslutningen om å trekke USAs støtte til kurderne var da en feil som Trump muligens ville ha begått dersom han hadde tenkt seg om før han tvitret. Og soldatene trekkes altså ikke ut allikevel, de sendes til Irak/Syria. Hm.   

Og hvor stiler Tyrkia på andre områder? 

Kanskje  denne veien: «Erdogan says it’s unacceptable that Turkey can’t have nuclear weapons» som sammen med dette er mer enn en smule urovekkende: «Turkey reboots with masterplan for Erdogan one-man rule until 2028»

https://www.reuters.com/article/us-turkey-nuclear-erdogan/erdogan-says-its-unacceptable-that-turkey-cant-have-nuclear-weapons-idUSKCN1VP2QN

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkey-reboots-with-masterplan-for-erdogan-one-man-rule-until-2028/

Hva er resultatet av dette? 

Tilliten til USA som alliansepartner er strekt redusert siden USA plutselig trakk støtten til kurderne. 

Det åpner for at islamisten Erdogan kan styrke kampen mot kurderne og hjelpe sine venner i IS.  

Den åpner for at Russland kan styrke sin stilling i området. 

(Mer om dette siet punktet her: 

https://theconversation.com/turkeys-invasion-of-syria-a-stark-warning-of-how-irrelevant-nato-could-become-125451 ) 

Russisk innflydelse vil ikke føre til økt individuell frihet og markedsøkonomi for å si det slik. Tyrkisk innflydelse, under Erdogan, vil ikke føre til økt religionsfrihet og ytringsfrihet, for å si det slik. 

Hva bør man gjøre? Man – Vesten – bør fortsette alliansen med kurderne, nedkjempe IS fullstendig, fjerne Erdogan fra Tyrkia og bygge opp den mer sekulære arven fra Atatürk som Erdogan er kommet langt i å avvikle, evt. å sparke Tyrkia ut fra NATO.  

Og som oppsummering: 

I perioden før annen verdenskrig førte USA en isolasjonistisk politikk, en politikk som var begrunnet ut i fra et håp om at dette ville holde USA utenfor alle kriger. Men da krigen (annen verdenskrig) først kom ble den enormt stor, og rammet USA hardt og direkte i og med angrepet på Pearl Harbor i november 1941. Som en lærdom av dette førte USA etter annen verdenskrig en annen linje, USA fulgte en politikk som innebar engasjement for å stanse kommunismen overalt hvor den bredte seg utover, enten den kom fra Sovjet eller Kina. I tillegg til opprettelsen av NATO var krigene i Korea og Vietnam viktigst, men USA engasjerte seg også i konflikter i land i Afrika og i Sør-Amerika. Denne politikken gikk ut på at USA skulle konfrontere mindre trusler i stor avstand fra eget territorium. På enkelte konkrete områder var politikken ikke vellykket, men hva ble resultatet? Kina fikk etter hvert et betydelig innslag av markedsøkonomi, Sovjet opphørte å eksistere, og hundretalls millioner av mennesker i den såkalte tredje verden ble løftet ut av fattigdom pga. større innslag av økonomisk frihet.

(Det største nederlaget var USAs tap og kommunistens seier i Vietnam midt på 70-tallet, et resultat som innebar at velstandsveksten der kom noen tiår senere enn det ellers ville ha kommet. Velstandsveksten kommer når de kommunistiske idealer om en statsstyrt økonomi blir forlatt, og fra 90-tallet ble kommunismen svekket overalt, unntatt på Cuba og i Nord-Korea, som fortsatt dessverre er svært ufrie og derved også fattige).         

Den nye militære trusselen, etter kommunismens fall, er militant islam, som for alvor begynte sin vekst etter at president Carter på 70-tallet trakk USAs støtte til sjahen av Iran og derved lot landet bli overtatt av krefter som gjorder landet om til en islamistisk republikk. Iran var under sjahen et forferdelig diktatur, og USA burde etter min ringe vurdering gjort langt mer for å gjøre landet sivilisert. Sjahens Iran var ille, men det islamistiske diktaturet som fulgte var og er mye verre, og dette regimet terroriserer ikke bare sin egen befolkning, men hele Vesten den dag i dag gjennom støtte til ulike terroristgrupper. 

Islamistisk terror (som utføres av en rekke grupper, og som støttes på ulike vis av Iran og Saudi-Arabia) er den største fiende i dag, denne fienden bør nedkjempes militært, og Vesten bør være lojal mot sine alliert i denne ekstremt viktige krigen.      

Med denne tabben snudde Trump den politikken som innebar at USA skulle bekjempe fiender og alliere seg med grupper som kjempet mot Vestens fiender. Denne tabben kan ha store negative konsekvenser i lang tid fremover.  

6 kommentarer til «Trumps største tabbe »

 1. At én muslimsk gruppe gyver løs på én annen – ved dette tilfellet alliansen Tyrkia og Syrian National Army mot alliansen Syria og Syrian Democratic Forces – er ingenting å bry seg om. Dette har muslimene holdt på med i 1300+ år. Dessuten forsvarer ikke kurderne vestlige verdier (og langt fra objektivistiske verdier) – med mindre man regner (nasjonal)sosialismen som en vestlige verdi. Man skal ALDRI bruke vestlige skattepenger på å alliere seg med eller å beskytte muslimer – det er bortkastede penger og kontraproduktivt.
  Contrary to media myth, Trump did not betray the Kurds
  Erdogan’s jihad offensive didn’t begin with Trump’s withdrawal; it began many months ago
  The Kurds are paying a heavy price in this battle — but not because of a US betrayal
  Syrian Christians Proclaim “Trump is right on Syria”
  Fake “Rojava” Narrative and Truths about Syria

  1. Det er mye som er korrekt i det Ultima_Thule sier her. At kurderne ikke står for vestlige verdier er korrekt (og ble poengtert i min artikkel). Men jeg er ikke enig i at dette primært handler om muslimske grupper går som løs på hverandre. Islamister har som mål å legge hele verden under sharia, og dette kan vi kun hindre med miltær makt. Dette handlere altså i første omgang om å legge hindringer i veien for islamistene i Tyrkia, og å nedkjempe IS – som begge er gode formål. Det Trump gjorde er det motsatte av dette.

   1. Den vestlige taktikken med å velge mellom pest eller kolera har alltid slått tilbake på et senere tidspunkt.

    1. Vesten nedkjempet nasjonalsosialismen i WW2, og nedkjempet kommunismen i Den kalde krigen. Nå står Vesten foran sin sterkeste fiende, militant islam.

     Dessverre mangler Vesten pr idag den moralske styrke som må til for å nedkjempe militant islam.

     Inntil vi har denne styrken bør vi bruke alle muligheter som byr seg for å eliminere ulike islamistiske grupper. Hvis vi ikke benytter disse mulighetene når de byr seg vil militant islam bare vokse seg sterkere og sterkere ….

 2. Her er John Kelly om dette:

  John Kelly: Syria Withdrawal Was ‘Catastrophically Bad Idea’. Former White House chief of staff John Kelly on Saturday criticized President Donald Trump’s decision to withdraw U.S. troops from northern Syria, labeling it as a “catastrophically bad idea.”

  “I want to get out of the endless wars, too. The problem is, the other side, even if we wanted to surrender, will not take our surrender. They hate us because of who we are, the way we live our lives, the way we worship our God,” Kelly, a retired Marine Corps general, said during a conference held by the Washington Examiner. “What was working in Syria was that for very little investment, the Kurds were doing all the fighting, the vast majority of the dying, and we were providing intelligence and fire support assistance. And we were winning,” he added. Kelly then called the pullout a”catastrophically bad idea” and expressed worry that the move will hurt the U.S.’s influence in the Middle East. …

  https://www.breitbart.com/politics/2019/10/26/john-kelly-syria-withdrawal-was-catastrophically-bad-idea/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *