Krig?

En artikkel i Daily Mail forteller at det er store mulighet for krig – og da snakker vi ikke om krig langt unna, vi snakker om krig i Europa, en krig som kanskje også kan involvere fredelige Norge – i løpet av de kommende årene. Vi siterer: 

«Nato braced for all-out war with Russia in the next 20 years: Top defence chief issues starkest warning yet and says civilians and governments must brace for cataclysmic conflicts and potential conscription. Admiral Rob Bauer urged civilians to prepare for cataclysmic  conflicts. 

A top  defence chief has revealed that NATO forces are bracing for an all-out war with Russia in the next two decades. Admiral Rob Bauer, the chairman of NATO’s Military Committee urged both civilians and governments to prepare for cataclysmic conflicts and the chilling prospect of being conscripted.

‘We have to realise it’s not a given that we are in peace. And that’s why we [NATO forces] have the plans, that’s why we are preparing for a conflict with Russia,’ Bauer told reporters after a meeting of NATO defence chiefs in Brussels» (link nedenfor). 

Krig er grusomt, krig er forferdelig, krig fører til død og lemlestelse og lidelser og selvfølgelig også til enorme materiell ødeleggelser. Dette er noe vi tydelig ser i dag på Gaza, hvor svært mange er blitt drept og hvor det er enorme materielle ødeleggelser. Denne krigen er et resultat av Hamas´ angrep på Israel 7. oktober i fjor. Israels mål er å eliminere Hamas, og det er et helt legitimt mål. Israel har all rett til å fortsette krigen, og til å eskalere den, inntil Hamas kapitulerer totalt og betingelsesløst. 

Men tilbake til varslene om mulig krig i Europa. Hvorfor luftes muligheten for at det kan bli krig i Europa i løpet av et par tiår? 

Det finnes et ordtak som sier at «hvis du vil ha fred, forbered deg på krig!». Det er sannheten i dette ordtaket som forteller hvorfor det kan bli krig. Vesten har ikke forberedt seg på krig; på dette ekstremt viktige punktet har Vesten sviktet totalt. 

Med Vesten mener jeg de land hvor man til en viss grad har oppslutning om prinsipper som individuell frihet, ytringsfrihet, markedsøkonomi, frihandel. Ja, i de fleste land i Vesten er oppslutningen om disse prinsippene blitt svakere de siste årene, og dette er forklaringen  på at Vesten også har sviktet det viktige prinsippet om å være forberedt på krig. De områder som ligger utenfor Vesten er da i hovedsak Russland, den arabiske verden, Kina, og store deler av Afrika. Inkludert i Vesten er da ikke bare Vest-Europa og Amerika, men også for eksempel Japan, Sør-Korea, Taiwan, Australia.

Vesten vant klart over nasjonal-sosialistiske Tyskland og over tyranniske Japan i annen verdenskrig, men etter dette har Vesten ikke vunnet en eneste krig. 

Det er kanskje feil å si at Vesten ikke har vunnet en eneste krig etter 1945; Israel har vunnet par kriger mot noen av sine naboland (men grupper som Hamas og Hezbolla fortsetter å krige mot Israel), og Storbritannia vant en kort krig mot Argentina tidlig på åttitallet. Man kan også si at Vesten vant den kalde krigen mot kommunistdiktaturet Sovjetunionen. 

Men de to sterkeste kreftene mot fred og frihet og velstand i dag er militant islam, de totalitære kreftene i Russland, og Kina. 

Aktører som kjemper for militant islam har utført et kolossalt antall angrep mot Vesten, og Vestens ledere eliter har ikke erkjent at det er terrorister som representerer militante islam som står bak, og at militant islam er en fiende av alt Vesten står for. I moderne tid begynte denne krigen etter at Iran ble en islamistisk republikk på slutten av 70-tallet, noe som skjedde etter at USA under president Carter avsluttet sin støtte til sjahens regime i Iran. (Sjahens Iran var et diktatur med en god del primitive trekk, men det var langt bedre enn det som fulgte etter at ayatolla Khomeini fikk makten.) Man kan si at den første hendelse i denne krigen var Irans okkupasjon av USAs ambassade i Teheran i november 1979. Det største av de utallige angrepene militante islamister har utført mot Vesten var det som skjedde 11. september 2001. Dette angrepet førte til USA-ledede kriger i Afghanistan og Irak, kriger som var svært lite vellykkede. Verst var nederlaget i Afghanistan for et par år siden, da 20 års krigsinnsats ble avsluttet med en ytterst pinlig tilbaketrekning, og de som hadde makten i Afghanistan før 11. september 2001 – Taliban – fikk makten tilbake da USA trakk seg ut. 

De totalitære kreftene i Russland ble mer og mer tydelige etter årtusenskiftet, og allerede omkring 2006 ble det klart hva som var Putins mål; han ønsket å gjenopprette Russland som en stormakt; hvorvidt Sovjetunionen virkelig var en stormakt kan diskuteres, men landet hadde kontroll over alle land i Øst-Europa, holdt liv i enkelte kommunistdiktaturer langt unna, som for eksempel Cuba, og støttet såkalte frigjøringsbevegelser i Afrika. 

Vestens elite har mot begge disse ødeleggende kreftene – militant islam og det totalitære Russland – forsøkt å late som om den kolossale faren som disse to aktørene representerer, ikke har eksistert. 

Gjentatte terroraksjoner fra militant islam, inspirert av blant annet regimene i Iran og Saudi-Arabia, er blitt ignorert, det vil si de er blitt betraktet som kriminelle handlinger og ikke som en ideologisk motiverte angrep med formål å spre en ideologi, en ideologi som er helt uforenlig med Vestens individualisme, frihet og velstand.  

Putins stadige angrep på interne opposisjonelle, både på individer, partier og presset, og på landområder i Russlands nærhet, er også blitt ignorert, det vil si man har erkjent at angrepene har skjedd, men man har ikke sett dette som et ledd i en overordnet plan som har gått ut på å ekspandere Russlands makt og territorium. 

At disse farene er blitt ignorert har gitt angriperne blod på tann, og angrepene er blitt sterkere og sterkere og sterkere. 

For to år siden gikk Russland til et storskala militært angrep på Ukraina, men dette var bare den siste av en rekke mer anonyme angrep som Russland har utført på noen av sine nærliggende områder, blant dem aksjoner i Georgia og annekteringen av Krim. 

Vestens ignorering av angrepene fra aktører som representerer militant islam førte til Hamas´ angrep på Israel 7. oktober 2023, og nå Houtienes angrep på skipsfarten i Rødehavet. (Både Hamas, Hizbollah og Houtiene er ikke langt unna å direkte representerer Iran.)

Som nevnt, vil man ha fred må man forberede seg på krig. Vestens ledere har ikke forberedt seg på krig, de har ikke sørget for å ha en militær styrke som kan slå tilbake noe angrep, de har stukket hodet i sanden og forsøkte å innbille seg og andre at store, reelle trusler fra Russland og islam farer ikke har eksistert. Dessuten, de farer som har eksistert har man forsøkt å tro kan løses ved dialog og pengestøtte (pengestøtte er gitt med utgangspunkt i den ekstremt naive oppfatning at problemer, som f.eks., terroraksjoner, ikke er ideologisk motivert, men skyldes fattigdom…..). 

Resultatet av den politikken som er blitt ført de siste tiårene kan bli krig. En stor krig. 

Enkelte husker at Vesten ved Storbritannia forsøkte å være ettergivende overfor Hitler i mange år før annen verdenskrig brøt ut mot slutten av 1939. (Vi skyter her inn i en parentes at andre steder i verden har man andre oppfatninger av når annen verdenskrig begynte. I Afrika mener man at annen verdenskrig begynte med fascistiske Italias invasjon av Etiopia i 1935, i Asia mener man at annen verdenskrig begynte med tyranniske Japans invasjon av Kina i 1937, i Europa mener man at annen verdenskrig begynte med nazistiske Tysklands invasjonen av Polen i 1939.) Mange husker vel ordtaket som sier at det eneste man lærer av historien er at ingen lærer av historien. 

Ettergivenheten som Vesten har vist overfor militant islam og overfor Russland er tragisk og kan ende med en stor krig med enorme ødeleggelser. 

Vi håper at Vesten fortsetter å støtte Ukraina, og at Vesten fortsetter å støtte Israel. Kanskje det er feil å si «fortsetter» å støtte Israel, de oppfordringer som er kommet fra Vestens ledere til Israel går ut på at Israel må være tilbakeholdne i sin krig mot Hamas. Dette er intet annet enn å støtte Hamas, og å støtte Hamas er intet annet enn å støtte voldelige aktører som forsøker å spre islam og å innføre sharia, og dette er for Vesten intet annet enn en selvmordsstrategi. Ja, militante islamister, inkludert Hamas, har som mål å spre islam og sharia over hele verden.  

Vi avslører med noen ord om hvordan en krig bør føres. Hvis man engasjerer seg i en krig må man vinne. Man må først angripe militære mål, så strategisk mål, så politiske mål, og til slutt sivile mål hvis dette er nødvendig for å vinne krigen. Målet er at fienden skal gå med på en betingelsesløs kapitulasjon, og jo tidligere den gjør det, jo mindre skade blir den (fienden) påført. 

Det var en slik strategi de allierte fulgte overfor Nazi-Tyskland og Japan i annen verdenskrig, og det var en riktig strategi. De barbariske ideologiene som hadde ført til Tysklands og Japans aggressive krig for å spre sine ideologier, ble, som en følge av denne strategien, knust.

Kun en krig som føres på denne måten kan gi varig fred etter at den er avsluttet. 
.

.

.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12981021/Nato-braced-war-Russia-20-years.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *