Arbeiderpartiet og islam: et skremmende mønster

En rekke handlinger fra Norges regjering den siste halve året viser et klart mønster i forholdet mellom den norske regjeringen og islams mest ekstreme tilhengere. 

Anerkjennelse av Palestina 

«-Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Midt i en krig, med titusenvis av døde og skadde, må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere: To stater som kan leve i fred med hverandre, sier statsminister Jonas Gahr Støre. (regjeringen.no, link nedenfor) 

Det virker som om den norske regjeringen virkelig tror at årsaken til problemet i det som kalles konflikten i Midtøsten er at palestinerne ikke har sin egen stat, og at løsningen er å la dem få sin egen stat. Dette er helt feil. Det som sett fra de fleste palestineres side er årsaken til problemet er at Israel eksisterer. De anser Israels eksistens som en okkupasjon av et område som egentlig tilhører palestinerne, og blir ikke fornøyd før Israel er borte.

Vi har her på Gullstandard tidligere en rekke ganger forklart denne situasjonen og vi linker til en av de artiklene nedenfor, men det vi vil si her nå er at fred i Midtøsten blir det når en av partene vinner en klar militær seier. Det kan enten bli den palestinske siden, og da blir Israel erstattet av et shariadiktatur, eller det kan bli en klar seier til Israel og da vil israelere og fredelige arabere kunne leve sammen i Israel; allerede i dag er det et stort antall arabere som lever fredelig i Israel.  (Vi kommer nå tilbake til akkurat denne problemstillingen nedenfor.)   

Anerkjennelsen av Palestina er ikke noe annet enn å belønne Hamas for et grusomt terrorangrep, og denne anerkjennelsen vil oppmuntre til islamistiske terrorhandlinger i tiden fremover.

Ulykken som drepte Irans president 

For en ukes tid siden omkom Irans president i en helikopterulykke. Norges utenriksminister uttalte seg om denne ulykken: 

«- Sjokkert. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kondolerer etter helikopterstyrten i Iran, som tok livet av Irans president [Ebrahim Raisi], utenriksminister og syv andre, skriver TV 2. – Vi kondolerer alle de berørte etter den alvorlige helikopterulykken som kostet livet til Irans president og utenriksminister, deres følge og mannskapet. Våre tanker går til de etterlatte, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en epost til kanalen» (nrk, link nedenfor). 

Hvem var president Raisi? Når han døde var han altså president i Iran, et islamistisk terrorstyre av verste sort. Raisi selv var ansvarlig for svært mye av den ekstremt voldelige undertrykkelsen som regimet sto for. Vi henter følgende fra Amnesty International: «Over the past 44 years, he was directly involved in or oversaw the enforced disappearance and extrajudicial executions of thousands of political dissidents in the 1980s, the unlawful killing, arbitrary detention, enforced disappearance and torture of thousands of protesters; and violent persecution of women and girls defying compulsory veiling, among other serious human rights violations.

“Ebrahim Raisi should have been criminally investigated, including for the crimes against humanity of murder, enforced disappearance and torture, while he was alive. His death must not rob his victims and their families of their right to truth and to see all others complicit in his crimes held to account,” said Diana Eltahawy, Amnesty International’s Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa.

“For decades, perpetrators bearing criminal responsibility have enjoyed the systematic impunity that prevails in Iran. The international community must act now to establish pathways to accountability for victims of crimes under international law and other serious human rights violations committed by Ebrahim Raisi and other Iranian officials.”» (link nedenfor)  

Men Norges utenriksminister tenkte først og fremst på presidentens etterlatte. 

Vi skulle ønske at det som skjedde ikke var en ulykke, men et attentat utført av enten USA eller Israel, men det er ingen grunn til å tro at disse landenes regimer har store nok cojones til å utføre et slikt angrep. Vi skulle ønske at hele Irans politiske ledelse omkom på denne måten. 

UNRWA

Som kanskje noen husker ble Israel utsatt for et grusomt terrorangrep 7. oktober i fjor. Om lag 1200 sivile ble drept på til dels grusomme måter, og angrepet ble utført av Hamas-krigere som invaderte Israel fra Gaza. Mange husker også at Israel trakk seg ut av Gaza for om lag 20 år siden, og at etter dette ble Hamas av Gazas befolkning valgt til å styre i det som reelt sett var en palestinsk stat. Dette området ble fra da i stadig større grad brukt som base for angrep mot Israel. 

Alt tyder på at den viktigste aktivitet for Hamas og for befolkningen i Gaza var å planlegge angrep mot Israel, og det virker også som om Hamas´ ønske om å utslette Israel hadde stor oppslutning i Gazas befolkning. 

Som kjent har også FN en egen seksjon/avdeling/organisasjon – UNWRA –  som har som oppgave å arbeide for det som ofte omtales som de arabiske/palestinske flyktningene i Midtøsten. Det viste seg at et betydelig antall av de som var ansatt i denne organisasjonen deltok i terrorangrepet mot Israel 7. oktober. Og derfor: «Flere land har kuttet støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).»  Men ikke Norge:  

«[Utenriksminister Espen Barth Eide:] – Vi var klare fra første dag at det ikke er aktuelt å kutte støtten til UNRWA, fordi det i praksis vil være en kollektiv avstraffelse av millioner av palestinere. Det har vi vært tydelige overfor våre kollegaer også. Situasjonen i Gaza er ille nok, om vi ikke skal gjøre det vanskeligere ved å holde tilbake penger. – Derfor overfører jeg i løpet av neste uke 275 millioner kroner til UNRWA fordi de trenger det akkurat nå, understreker ha.» (nettavisen, link nedenfor)

Vi nevnte over at Hamas´mål er å utslette staten Israel. Dette går klart frem både av Hamas´ charter, og av uttalelser fra personer høyt oppe i Hamas makt-hierarki. Men norske politikere tror altså at Hamas vil bli tilfreds dersom de får en egen stat ved siden av Israel. Men det var jo dette de hadde i og med at de hadde makten i Gaza, og som nevnt over de brukte Gaza som en base for stadige angrep mot Israel. 

Israel er imot opprettelsen av en egen palestinsk stat fordi denne vil kun fungere som en base for angrep mot Israel. Historien viser klart at det er all grunn til å mene at Israel har rett i dette. 

Den som tror at palestinernes fattigdom, en fattigdom som er deres egen skyld, er årsaken til den krigerske holdning de har mot Israel, misforstår totalt hva denne konflikten handler om. Den handler om er at islams tilhengere ikke vil akseptere at et område som tidligere lå under islam – Israel – nå ikke lenger ligger under islam, og de kjemper for å få dette området tilbake, det vil si at de vil legge dette området under islam igjen. For å få dette til må Israel opphøre å eksistere. Denne siden vil fortsette å krige så lenge Israel eksisterer, hvis de da ikke går på et så klart militært tap at de forstår at videre kamp er nytteløst. 

Uniform i politiet

«Kamzy Gunaratnam vil at Ap skal tillate politi-hijab. Kamzy Gunaratnam har levert forslag til Arbeiderpartiets programkomité om at Ap skal gå inn for å tillate religiøse hodeplagg i politiet» (politiforum, link nedenfor) 

Enkelte viktige grupper bærer uniform for at publikum lett skal kunne identifisere dem, og vite hvem de er i en viktig situasjon Hvor assistanse fra utdannet personell er påkrevet. Dette gjelder for eksempel personalet som driver transport (konduktører, bussjåfører, flyverter), helsepersonell, militært personell – og politifolk. «Uniform» betyr «lik» – det vil si at alle som er i en bestemt tjeneste av den typen vi snakker om her skal ha samme type antrekk. 

Når noen og går inn for å tillate hijab til politiuniformen er det et brudd med prinsippet om at alle som utfører denne tjenesten skal være likt kledd. Bare av denne grunn burde hijab ikke bli tillatt i politiet. 

Den som bærer hijab viser også oppslutning om en bestemt politisk ideologi, en politisk ideologi som krever at dens tilhengere totalt adlyder deg denne ideologien sier, og ideologien sier også ideologiens tilhengere ikke skal ha venner blant personer som ikke slutter opp om denne ideologien: Koranan 4:144: «O believers! Do not take disbelievers as allies instead of the believers.» 

Så dersom en hijabkledde politiperson må gripe inn i en konflikt mellom en muslim og en ikke-muslim burde det være enkelt å se at politipersonen ikke ville klare å være nøytral og upartisk. 

Vi kan vel også nevne at alle land hvor denne ideologien står sterkt er diktaturer, at de aller fleste som utfører terrorangrep gjør dette med begrunnelse i denne ideologien – og nå skal altså tilhenger av denne ideologien ikke bare få mulighet til å tjenestegjøre i politiet, de skal også få lov til å demonstrere ved å bruke et lett synlig plagg at de virkelig er tilhengere av den ideologien. Slik vi kjenner Arbeiderpartiet vil det ikke overraske oss dersom partiet går inn for å tillate hijab i politiet. 

Hvorfor? 

Vi er ikke overrasket over dette; vi er altså ikke overrasket over at Arbeiderpartiets politikk er så sympatisk overfor islamsk mest ekstreme tilhengere. Dette kommer fundamentalt sett av at sosialismen og islam er nært beslektede ideologier. Denne politikken vil derfor gi islams ekstreme tilhengere vann på mølla – eller kanskje man skulle si blod på tann. 

Det som kan få slutt på alle angrep fra islams ekstreme tilhengere er at de taper det vil si at de taper militært der hvor det er krig mellom grupper som på den ene siden Hamas, Al Qaida, Taliban, Boko Haram, etc. og på den andre siden krefter som i hvertfall til en viss grad støtter individuell frihet, det vil si Vesten. Men vi såg hvordan dette gikk i Afghanistan: etter 20 års kamp mot Taliban og Al Qaida trakk Vesten seg tilbake og Afghanistan ble igjen et islamistisk diktatur under Taliban. (Vi kunne i den lange listen overfor inkludert utenriksminister Huitfeldts forsøk på å snakke Taliban til rette når det gjaldt kvinners stilling i Afghanistan ved å invitere en delegasjon fra Taliban hit til Norge, men dette forsøket var enda mer absurd enn forslagene i listen over så vi utelot det. Vi kommentert det dog på følgende måte i en tidligere kommentar her på Gullstandard: Den sak i år som tydeligst viser hvor naive og hvor liten virkelighetskontakt politikerne har er utenriksminister Anniken Huitfeldts møte med Taliban. En delegasjon fra Taliban ble hentet med privatfly til Oslo og fikk opphold her på skattebetalernes bekostning. Målet var å påvirke Taliban til å lette på noen av de restriksjonene som kvinner må å leve under under det islamistiske regimet i Afghanistan. En uttalelse i pressen hevdet Huitfeldt at de skulle stille «tydelige og tøffe krav» til Taliban (22. januar 2022) …».  

Men nå ser det dessverre ut til at stadig flere krefter i Vesten er mer og mer ettergivende overfor islams mest ekstreme tilhenger. Og da betyr dette kun at islam vil få stadig sterkere innflytelse. 

Dette vil innebære innskrenkninger i ytringsfriheten, vanskeligere forhold for homofile, vanskeligere forhold for kvinner, jøder vil bli enda mer undertrykt og forfulgt, osv.

Også på dette området er det svært liten grunn til å være optimist med hensyn til utviklingen i tiden fremover. 
.

.

.

.

https://www.nrk.no/nyheter/barth-eide-om-helikopterstyrten_—sjokkert–1.16889668

https://www.politiforum.no/kamzy-gunaratnam-vil-at-ap-skal-tillate-politi-hijab/260173

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-anerkjenner-palestina/id3040194/

https://www.nettavisen.no/nyheter/barth-eide-ikke-aktuelt-a-kutte-stotten-til-unrwa/s/5-95-1616957

https://quran.com/3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *