Sjokkert? Ingen grunn til det.

«Et moralsk skred», «rystet», «lyssky virksomhet med hardkokte kriminelle». Dette er uttrykk som Nettavisen har brukt i sin omtale av en ny dansk dokumentarserie, «Den sorte svane» (fem episoder, tilgjengelig på nrk.no, link nedenfor). Serien omtaler visse forhold i dansk næringsliv, og politikere og kommentatorer reagerer altså med sjokk. 

Nettavisen oppsummerer serien slik: «… tilsynelatende respektable forretningsfolk driver lyssky virksomhet med hardkokte kriminelle, … svarte penger blir hvitvasket i de samme systemene som rike forretningsfolk bruker for å snyte på skatten. Med skjult kamera vises … hvordan tilsynelatende rene forretningsfolk og hardkokte kriminelle … hjelper hverandre til å hvitvaske penger, snyte på skatten og få tilbake moms fra staten som de aldri skulle hatt.» 

Danmarks statsminister kommenterer: «[Serien viser at] forretningsfolk og advokater har sett gjennom fingrene med kriminalitet eller sågar samarbeid med bandemedlemmer. At de har samarbeid om utspekulerte måter å snyte penger på av vårt fellesskap på. Hvitvasking. Momskaruseller. Forfalskning av fakturaer. Dumping av forurenset jord, skriver statsminister Mette Fredriksen … «– Det er et uttrykk for et helt og aldeles uakseptabelt moralsk skred: Det er en likegyldighet og en respektløshet overfor vårt land og vårt rettssamfunn, som jeg tar dyp, dyp avstand fra. Jeg ser på dette med største alvor».»

Dagbladet følger opp et par dager etter Nettavisen: «Den danske justisministeren, Peter Hummelgaard, har innkalt alle politikere på det danske Folketinget, som tilsvarer Stortinget, til et møte. Det opplyser justisdepartementet i Danmark i en  pressemelding, ifølge danske  TV 2. Årsaken til innkallelsen er for å finne ut av hvordan de skal håndtere den type kriminalitet som kommer fram i dokumentaren «Den sorte svane», som i Danmark er lagd av TV 2 med et norsk samarbeid med NRK. Dokumentaren gir publikum et innblikk i Danmarks underverden, gjennom TV 2 sin undercover-journalist Amira Smajic, og viser hvordan gjengkriminelle samarbeider med advokater, forretningsfolk, entreprenører og offentlig ansatte.»

En naturlig utvikling 

Slik vi ser det er dette en tilstand som det ikke burde vært vanskelig å forstå ville utvikle seg. For den som har fulgt med er det altså ingen grunn til å være sjokkert. Dokumentarserien handler om forhold i Danmark, men, som det sies i artikkelen, det er all grunn til å regne med at tilsvarende forhold finnes i andre land som er organisert på samme måte som Danmark, det vil si i alle velferdsstater. 

Bortsett fra ett alvorlig forhold som vi nevner nedenfor, handler dette om at aktører innen næringslivet forsøker å beskytte seg mot at staten tar pengene deres. Intet annet. Og politikerne blir altså sjokkert over dette. Du store verden. Hvor naiv går det an å bli?  

Som kjent, nærmest daglig vedtas det nye lover og reguleringer som begrenser friheten til aktører i næringslivet. Dette påfører næringslivet enorme kostnader, og fører også til at produksjonen og produktiviteten blir lavere, noe som resulterer i lavere velstand for hele befolkningen. 

En betydelig andel av de pengene som staten bruker, går til nyttige ting: infrastruktur, helsevesen, pensjoner og trygder, skole, forskning, med mer. Det er dog ingen tvil om at private aktører ville utført disse oppgavene mer effektivt og med høyere kvalitet enn det som blir resultatet når staten organiserer og finansierer disse oppgavene.

Artikkelen overfører danske forhold til norske, og da kan vel vi også gjøre det motsatte; det vil si overføre norske forhold til danske. Sløseriombudsmannen, en av de mest pålitelige vaktbikkjer i Norge, hevder at i 2022 utgjorde offentlig sløsing cirka 100 milliarder kr, dette av et statsbudsjett med utgifter på 1576 milliarder kr. Det er all grunn til å regne med at sløsingen er langt større enn de 100 milliardene, så den reelle andelen sløsing er antagelig langt høyere enn de cirka 7 % som de 100 milliardene utgjør av statsbudsjettets utgifter. Disse tallene gjelder for Norge, men tilsvarende tall gjelder da også antagelig for Danmark. At viljen til å bidra til dette «fellesskapet», som det heter, da synker, burde absolutt ikke overraske noen. 

At verdiskapende aktører, aktører som blir utsatt for et stadig mer komplisert og mer tyngende lovverk og regelverk nærmest for hver dag som går, ønsker å gå utenom dette, er bare slik man kan forvente. At de samme aktører forsøker å beskytte seg mot at det offentlige forsyner seg med en stadig større andel av det de produserer, er også bare slik man kan forvente. 

Som sagt burde det være enkelt å forstå at produktive mennesker som skaper verdier og som tjene penger forsøker å forsvare seg mot de som beslaglegger en stadig større andel av det de tjener. 

Av noen av disse da allierer seg med profesjonelle kriminelle er da også bare som man kan forvente. 

Som vi har sagt her en rekke ganger tidligere: statlige reguleringer blir stadig mer byrdefulle for produktive aktører, og derfor dyrker de frem korrupsjon og kriminalitet. 

Politikerne kan ikke bare ture frem 

Det virker som politikerne tror at de bare kan vedta lover og reguleringer og andre restriksjoner på produktiv virksomhet nærmest i hytt og pine uten at de som blir rammet på noe som helst vis forsøker å forsvare seg for å unngå de byrdene som reguleringene påfører dem. De som tror at man bare kan påføre produktive aktører stadig større byrder uten at disse aktørene vil forsøke å forsvare seg er svært naive; de har liten virkelighetskontakt. 

De som blir sjokkert eller overrasket over dette forstår ikke implikasjonene av det de selv holder på med. 

Vi nevnte over at dokumentaren avslører ett forhold som er spesielt viktig. Vi siterer: «Foran skjult kamera snakker disse menneskene rett ut om hvordan de skal hjelpe hverandre med kriminell virksomhet – blant annet sparer eiendomsutviklere penger på å la kriminelle få farlig avfall til å «forsvinne» på en billig måte.» 

Hvis det stadig blir vedtatt lover som krenker individers liv og eiendom vil de forsvare seg ved å holde penger unna skattemyndighetene, ved å skrive falske fakturaer, osv. Men når det kommer stadig nye lover vil det også redusere respekten for alle gode og riktige lover. 

Lover og ulover  

Ja, selvsagt finnes det finnes gode og riktige lover. Gode lover er de som er laget for å beskytte individers frihet, liv og eiendom. Dårlige lover er de som krenker personers frihet, liv og eiendom. Dette er oppsummert i det kjente uttrykket «med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes». Ulover er lover som krenker personers liv og eiendom. Statens eneste legitime oppgave er å beskytte friheten til de som holder til på statens område. I jo større grad en stat krenker friheten, jo mindre legitim blir den. 

Med viten og vilje å forurense når det er mulig å håndtere farlig avfall på en økonomisk forsvarlig måte, er kriminelt, og at det som beskrives i dokumentaren skjer er bare enda et eksempel på at en stadig økende mengde ulover fører til redusert respekt for legitime lover.  (Lover mot forurensning har som formål å beskytte menneskers liv og eiendom.)

Som man kan vente vil politikerne gjøre det motsatte av det de må og bør gjøre for å løse dette problemet. Nettavisen: «[Statsminister] Fredriksen sier at de allerede neste uke skal behandle nye lover som skal styrke kampen mot bandene i Danmark. Samtidig vil justisministeren gå gjennom det som kommer fram i dokumentaren og se om det kan gjøres mer for å bekjempe den typen kriminalitet som blir avslørt.» 

Den eneste som kan redusere dette problemet er at det foretas endringer i lovverket slik at ulover fjernes, dvs. At lover som krenker individers liv og eiendom, fjernes. Dette innebærer at skattebyrden reduseres, at reguleringer/restriksjoner på produktiv virksomhet reduseres, og at det blir større frihet i næringslivet. (Det som kan fjerne problemet helt er at samfunnet og økonomien blir organisert slik at det er full individuell frihet.)

Det viktigste element som bygger opp kriminalitet er forbudet mot narkotika, og når dette forbudet fjernes vil man oppleve en kolossal reduksjon av reell kriminalitet. (Iblant definerer man kriminalitet som alle typer lovbrudd, men med «reell kriminalitet» mener vi handlinger som krenker individers rettigheter, det vil si svindel, innbrudd, hærverk, tyveri, overfall, ran, voldtekt, drap etc.)

Tiltakene vi nevnte over er det eneste som kan føre til at det blir en stor reduksjon i alle typer reell kriminalitet. Tiltakene som foreslås, og som Danmarks statsminister vagt omtaler i sitatet vi gjenga over, vil bare gjøre vondt verre. 

Utviklingen som er beskrevet i dokumentaren er akkurat slik som man kan forvente seg, og de som er sjokkert over dette er ikke spesielt oppdatert. 

Kort oppsummert: politikerne fører en politikk som må dyrke frem kriminalitet og korrupsjon, og så blir de sjokkert – sjokkert! – når denne korrupsjonen blir så omfattende at den er tydelig for alle. Så lenge folk flest, og politikere flest, ønsker at staten skal bli større og større og blandes opp i flere flere ting å regulere mer og mer og øke skatter og avgifter, vil utviklingen bare fortsette i negativ retning. 

.

.

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt-den-sorte-svane

https://www.nettavisen.no/nyheter/damnarks-statsminister-mette-fredriksen-sjokkert-over-dokumentar-om-hvitvasking-viser-et-moralsk-skred/s/5-95-1846389

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/kaller-inn-til-krisemote/81512527

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/100-milliarder-skattekroner-som-forsvant-i-2022/o/5-95-847477


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *