Når politiet angripes …

Vi leste nylig følgende i en NTB-melding: «Flere politifolk ble slått av en gjeng med ungdommer da de ville hindre et slagsmål i Oslo sentrum natt til mandag. Politiet fikk melding like før klokka [0100] om at det sto ungdommer utenfor kjøpesenteret Byporten i Oslo sentrum, og at det virket som det brygget opp til slagsmål … Da politiet ankom med flere patruljer, var det flere av ungdommene som satte seg opp mot politiet og slo til flere av politifolkene … » 

Politiet sendte ut følgende melding på twitter 7/4: «#Oslo. Vi er på Vestli torg med flere enheter, etter at en av våre patruljer ble utsatt for aggressiv oppførsel og snøballkasting fra ca 20 ungdommer. Noen var også maskerte. Vi har nå kontroll på stedet.» 

Denne hendelsen ser isolert sett nokså uskyldig ut, men vi har i de siste årene sett lignende og langt verre hendelser i en rekke byer i Vest-Europa og USA. Men også i Norge begynner det å danne seg et farlig mønster. Nettavisen forteller: «De siste 2-3 ukene har ungdomsgjenger med barn i ned i 14-års-alderen gyvet løs på politiet flere steder på Oslo Øst.»

På youtube kan man finne videoer av en rekke hendelser hvor demonstranter – for å kalle dem det – bokstavelig talt jager politifolk gatelangs etter at politet har forsøkt å begrense noe som i utgangspunktet var fredelige demonstrasjoner. 

Etter vårt syn er det helt uakseptabelt at politet lar seg jage av det som reellt sett er kriminelle elementer. 

Alle har rett til å demonstrere (så lenge det foregår fredelig). Men man har ikke rett til å bedrive hærverk, og man har ingen rett til å trenge seg inn på private eiendommer uten eierens tillatelse. Dersom politet gir pålegg om at noen skal fjerne seg fra et område, eller dersom politiet krever at en demonstrasjon skal opphøre, må man følge slike pålegg.  Dersom noen begynner å slåss med politet er dette uakseptabelt, og politiet må stoppe dette med de midler som er nødvendige, og alle nødvendige midler  – vi legger vekt på nødvendige midler – må da være tillatt for politiet å bruke. Å ha en tilstand hvor det er gateslag hvor politet blir angrepet, jaget og må trekke seg tilbake, er intet annet enn lovløshet og anarki, og dette er en tilstand hvor det i stadig større grad blir fritt frem for kriminelle. Og dette er en tilstand hvor folk flest vil tape stort, de vil i stadig større grad bli fritt vilt for kriminelle.

Det er dette som har skjedd i de såkalte no-go-sonene som nå finnes i enkelte storbyer i Vest-Europa. Dette er områder hvor gjenger som i hovedsak består av personer som i stor grad følger en bokstavtro versjon av islam, står for det som i praksis er områdets justis. Denne justisen består av elementer som at alle i området pålegges å følge sharia (typiske eksempler på denne type justis er kvinner har langt færre rettigheter enn menn, at det ikke er tillatt å selge alkohol og svinekjøtt, at kvinner ikke kan gå med korte skjørt og helst skal bruke burka/hijab/niqab, og at jøder ikke skal føle seg velkomne). Kanskje viktigst i denne sammenhengen er at politet i dag ikke våger å ta seg inn i disse områdene for å opprettholde landets lovverk, dette fordi dersom de gjør dette vil de bli angrepet med alt fra steinkasting til å bli beskutt. 

Som sagt over, etter vårt syn er slike tilstander totalt uakseptable, og politiet må bruke de midler som er nødvendige for å opprettholde landets lovverk og sørge for at de som bryter det blir straffet. 

For å vende tilbake til hovedpunktet: man har rett til å demonstrere, og det kan hende at politier gjør feil i sin håndtering av en demonstrasjon. Men det rette svaret i slike tilfeller er ikke å kjempe imot eller slåss med politet, det rette svar er å ta slike saker opp i rettsapparatet. 

Det har forekommet at noen i slike saker har kjempet mot politet i stor skala – vi tener på et par saker i USA, kjent som Ruby Ridge og Waco. Etter vårt syn ble det i begge disse sakene begått alvorlige feil fra politiets side, men siden de som kjempet imot politet i disse sakene var sterkt bevæpnet, utviklet dem seg til skuddvekslinger (og en brann som sannsynligvis ble påsatt av politet (eller, mer presist FBI og ATF)) som førte til at et stort antall mennesker ble drept (76 personer inkludert kvinner og barn i Waco, 2 drept i Ruby Ridge). 

Som sagt, man har ingen rett (og vi snakker om rettsstater her) til å kjempe imot politet med vold. 

Og angående den type saker som vi når ser de første tegn til i Norge, må politet slå tilbake alle angrep med de midler som er nødvendige; det er helt uakseptabelt at politet jages eller at noen som slår politifolk går løse. 

Vi tar opp et poeng til fra artikkelen i Nettavisen. Journalisten spør: «Justisminster Tor Mikkel Wara, hva vil du gjøre for å løse det vi ser av ungdomskriminelle som går løs på politiet, skaper frykt i nærmiljøet og som uroer mange av oss?» 

Wara svarer: «-Det er tre ting. Vi må la Oslo-politiet få ressurser. Det har de fått. De har fått styrket bevilgningene. Så må vi la dem organisere seg i tråd med det som er endringene i kriminalitetsbildet, så vi ikke blir for konservative. I tillegg er det viktig at vi jobber forebyggende … ».

Vi slutter oss til de to første av disse tre punktene, men vi vil også nevne at enorme ressurser i rettsapparatet vi bli frigjort til å bekjempe reell kriminalitet dersom narkotika legaliseres. Den konservative regjeringen vi har vil selvsagt heller ikke på dette punktet gå inn for tiltak som virkelig vil løse problemer. 

Til Waras tredje punkt – om at det offentlige skal jobbe forebyggende – er vårt syn at dette ikke er en offentlig oppgave. Forebyggende arbeid er dog svært viktig. (Med «forebyggende arbeid» menes at unge skal, for å sette det på spissen, læres opp til ikke å bli kriminelle.)      

Slikt forebyggende arbeid skal skje ett sted (eller i én sammenheng): det skal skje i familien. Det er familiens oppgave å oppdra barn, og det er kun familien som kan gjøre dette på en effektiv måte. Det offentlige kan ikke gjøre dette på en effektiv måte. Offentlige tiltak som skal bestå i å drive «forebyggende arbeid» har pågått i et betydelig antall tiår, og resultatene ser vi i det problemet som artikkelen i Nettavisen skriver om (akkurat det samme poeng er å finne i en rekke andre artikler i pressen de siste tiårene). Effekten av slike offentlige tiltak er svært små, om den i det hele tatt finnes. 

Videre, offentlige tiltak av denne typen finansieres med skattemidler, og skattemidler er tatt fra borgerne med tvang. Disse tiltakene består da reellt sett i at staten tar penger fra folk med tvang for å hindre (eller forsøke å  hindre) at enkelte ungdommer tar penger fra folk med tvang. 

Som sagt, forebyggende arbeid skal skje i familien. Dessverre har alle store partier de siste tiårene ført en politikk som har vært skadelig for familien som institusjon, ikke bare er familiene betydelig nedvurdert av praktisk talt alle aktører som har tilgang til media og akademia, men det finnes også en rekke konkrete tiltak som f.eks. barnetrygd og subsidierte barnehaveplasser. 

For å oppsummere: de kostbare tiltak som nå settes i verk kommer ikke til å ha noen betydelig effekt. Det som må til er to ting: for det første måt det skje en oppvurdering av familien (dvs. at alle typer tiltak som nedvurderer familien som institusjon må bygges ned), og for det andre må alle angrep på politet slås tilbake med de midler som er nødvendige, og de som står for dem må straffes. 

Ingen av disse tingene kommer til å skje, dessverre, noe som betyr at de problemene vi ser begynnelsen på i Norge kommer til å øke i årene fremover.        

 

https://resett.no/2018/04/02/ungdommer-slo-politifolk-i-oslo/

https://www.nettavisen.no/nyheter/wara—jeg-frykter-svenske-tilstander-hvis-vi-ikke-lykkes/3423435509.html

https://www.document.no/2018/04/08/oslo-politiet-angrepet-av-gjeng-maskerte-menn/

https://m.youtube.com/watch?t=10s&v=PBtct-z9JS8

https://www.youtube.com/watch?v=_qktOvVNXwc

https://www.youtube.com/watch?v=1visF7W234U

https://www.youtube.com/watch?v=Ulp-7gAot4whttps://en.wikipedia.org/wiki/Waco_siege

 

En kommentar til «Når politiet angripes …»

  1. Helt rett Vegard. Bare gjennom at la polisen få resurser og befogenheter til å opprettholde lag og orden vill få folk flest til å gå sikkrere på gaten. Vi kan ikke la kriminelle gjenger ta kontroll over områder i Oslo innerstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *