Hva bør Hellas gjøre?

Som kjent er de økonomiske problemene i Hellas enorme. Vi henter følgende fra en beskrivelse på resett.no: 

«Da Hellas kollapset høsten 2009 så var det et resultat av høye gjeldsnivå … For høy gjeld ble løst med mer gjeld. … Ingenting av det grunnleggende er reparert. Tvert imot har Hellas fått tilleggsutfordringer i form av høy immigrasjon. Fattigdom, ledighet og korrupsjon er blitt hverdagen. Realiteten er at Hellas sitter i gjeldsfengsel på livstid. … Hellas har ingen muligheter til å overleve med dagens gjeldsnivå, som er nærmere 500 milliarder euro. Det er umulig å vokse seg ut av denne situasjonen. … Hellas går en tøff tid i møte. Ingen nasjon kan vokse økonomisk uten tilgang til kreditt. Hellas står på listen over de ikke kredittverdige, og når man også vet at de største talentene flytter utenlands, er det vanskelig å se hvorledes dette skal ende. Ungdommen, Hellas’ fremtid, flytter enten ut eller er arbeidsledig i Hellas …. Den brutale virkelighet er imidlertid at Hellas’ eneste løsning er gjeldssanering og euro-exit». 

Kort om årsaken til problemene: den greske staten har brukt for mye penger, penger som dels er tatt inn i skatter og avgifter fra befolkningen, og dels er tatt opp som lån fra i hovedsak europeiske banker. Pengene er brukt på offentlige tilbud til befolkningen, og til å opprette uproduktive stillinger i stat og kommune. Alle de store partiene har støttet opp om denne politikken, og de aller fleste grekere har stemt på disse partiene i valg – det ser ut til at veien til politisk suksess er å love å dele ut gratis-goder. Men man finner etter hvert ut at disse godene ikke er gratis, goder som man nyter godt av i dag og som er finansiert med lån må betales av fremtidige generasjoner. Det som har skjedd i Hellas er at store deler av befolkningen i en tid levde på stor fot, mens senere generasjoner må betale ved at de lider under «fattigdom, ledighet og korrupsjon», og «ungdommen, Hellas’ fremtid, flytter enten ut eller er arbeidsledig i Hellas…». 

Før vi sier hva som må gjøres vil vi kort kommentere det som de fleste i mainstream sier er løsningen, og som også artikkelen på resett.no nevner: euro-exit. Dvs. mange tror at problemene ville ha vært mindre om Hellas hadde hatt sin egen valuta, og at problemene nå kan reduseres ved la Hellas forlate euroen og gå over til sin gamle valuta, drakmen, en valuta som var styrt av den greske nasjonalbanken. Dagens valuta i Hellas, som altså er euro, er styrt av en slags europeisk nasjonalbank som greske myndigheter har liten kontroll over.    

Noe av det aller viktigste man må ha for at en økonomi skal fungere, er stabile penger. Den eneste måten man kan få dette på er å ha et fritt bankvesen (ingen statlige reguleringer, ingen lover om tvungent betalingsmiddel, etc.), noe som vil resultere i at pengene vil være forankret i en gullstandard; i et fritt marked er det gull som blitt den valuta som all stoler på. Å gjennomføre noe slikt på kort sikt i dag er umulig, dagens mainstream-økonomer har ingen kunnskaper om hvordan et pengevesen bør organiseres for å oppnå en stabil økonomi. 

Om Helles og euro vil vi si følgende: det er en svært god ting at Helles er på euroen. Dersom de hadde hatt sin egen valuta, styrt av en gresk sentralbank, og skulle bruke denne til å redusere problemene, ville de gjort det samme som en rekke land har gjort opp igjennom historien, de ville ha økt pengemengden/trykt opp penger og betalt gjelden med nyopptrykte penger. Resultatet av dette ville ha vært at de som mottok pengene mottok penger som var langt mindre verd enn de lånene de tok opp (det er noe lignende som nå skjer i Venezuela, hvor inflasjonen nærmer seg 1 000 000 %, og hvor pengene er blitt verdiløse). 

Vi vil nevne at det er mulig at ledelsen i Hellas ikke ville ha valgt en like idiotisk politikk som sosialistene i Venezuela, men det som gir best grunnlag for en god økonomi med jevn vekst er en stabil pengeverdi, dvs. at inflasjonen er null. Og det er ikke mange tiår siden at landene i Vesten hadde en årlig inflasjon på om lag 15 %, noe som var svært skadelig. (De som styrer euroen har de siste årene utsatt den for en årlig verdireduksjon, dvs. inflasjon, på ca 2 %.)      

Men en slik løsning – en stor økning av pengemengden – fører til at økonomien bryter fullstendig sammen: produksjonen opphører, butikkene blir tomme, folk mister jobben, folk finner ut at penger de har spart opp er ingen ting verd. Folk sulter. Dette kunne ha blitt løsningen dersom Helles ikke hadde være på euroen! I og med at Hellas er på euro må de bruke en valuta som er noenlunde stabil, og de unngår å havne i samme båt som det sultrammede, sosialistiske Venezuela – som altså har sin egen sentralbank og sin egen valuta! 

Men som man stadig kan se i pressen: mange av de som uttaler seg sier at en løsning for Hellas er euro-exit! Vi vil si at det at Hellas er på euro kraftig reduserer problemene; hvis Hellas hadde hatt sin egen valuta ville problemene ha vært langt større. 

Hva bør så Hellas gjøre i dag? De bør deregulere og privatisere alle offentlig oppgaver som ikke ligger under de legitime statlige oppgavene (politi, rettsapparat, det militære, samt noe administrasjon). De bør redusere skatter og avgifter, og fjerne reguleringer slik at det økonomiske systemet kun er basert på respekt for eiendomsretten, noe som også innebære et fritt, uregulert næringsliv og full frihandel. De bør selge alt det som det offentlig eier (f.eks. landområder), og som ikke benyttes til de legitime statlige oppgavene (politistasjoner, fengsler, militærbaser, etc.).  Inntektene ved salget bør brukes til å betale gjeld.

Videre bør de forhandle frem en ordning med långiverne som innebærer at de skal betale det de har lånt. De må vise långiverne at de vil overholde sine kontrakter, slik at långiverne blir sikre på at de vil få tilbake det som den greske staten har lånt (eller garantert for). Dette vil skape tillit, og skape et klima som er positivt for investeringer.  

Dette er den eneste veien til en god fremtid for Hellas – men den vil være lang; de problemene som de som har tatt opp lånene har påført Hellas, er kolossale. 

Kommer Hellas til å velge denne veien i nær fremtid? Neppe. Ikke på en god stund ennå. Det vil derfor gå svært lang tid før de problemer som rammer Hellas´ befolkning vil bli vesentlig redusert. Men problemene ville ha vært enda større dersom de hadde forlatt euroen!

 

 

https://resett.no/2018/08/21/gratulasjonene-fra-brussel-er-intet-annet-enn-meningslos-propaganda/

https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi

 

 

2 kommentarer til «Hva bør Hellas gjøre?»

  1. Dersom Hellas hadde valgt løsningene du skisserer så hadde jeg umiddelbart flyttet til Hellas. I løpet av forholdsvis kort tid ville Hellas da blitt et flott velfungerende velferdssamfunn (velferdssamfunn i denne kontekst er selvfølgelig det motsatte av dagens europeiske velferdsstater), samt med et klima jeg generelt foretrekker.

    1. Ja, Hellas ville ha trukket til seg enorme megder investeringer og et stort antall produktive mennesker …. Utrolig nok er det få som innser at det er slike forhold som gir velstand – og at det motsatte (den politikken Hellas og alle andre velfersdsstater fører) gir fattigdom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *