Valg i Sverige 

I dag går svenskene til valg. Det er to ting som er spesielle ved dette valget: Sverige har enorme problemer, og det finnes for første gang et reellt opposisjonsparti som kan komme inn i Riksdagen med en stor gruppe representanter – men ingen av de store partiene innser hva det reelle problemet er.

Først: hva er problemet? Det som synes på overflaten er følgende, som vi henter fra en kronikk av FrPs Himanshu Gulati: «I 2017 var det over 1700 bilbranner og 400 skolebranner i Sverige. Antall voldelige islamister som sikkerhetspolitiet SAPO følger med på er tidoblet på ti år. I tillegg til dette har det de siste syv årene vært 1500 skyteepisoder i de tre største svenske byene … Ingen andre vestlige Eurostat eller OECD-land har hatt en så stor asylinnvandring per innbygger som Sverige. I løpet av perioden 2007-2017 kom det 543 000 asylsøkere til Sverige. Det er 4 ganger så mange som til Norge …Dette har også endret den svenske demografisammensetningen. I løpet av de siste 20 årene er befolkningen med innvandrerbakgrunn økt med over 1,2 millioner, mens befolkningen uten innvandrerbakgrunn har økt drøyt 29 000. Den store innvandringen av blant annet enslige mindreårige gutter har ført til at det er 11 prosent flere gutter enn jenter i aldersgruppen 15-19 år i Sverige …».

SVT forteller i 2016 hva dette koster: «Migrationen kostar mer än hela försvaret. I höstas beräknade regeringen att utgifterna för migrationen skulle ligga på 19,4 miljarder kronor. Men efter den stora ökningen av antalet asylsökande under hösten och vintern tvingas nu regeringen skjuta till ytterligare 31 miljarder, vilket är ett historiskt stort belopp i en vårändringsbudget. De summor som normalt skjuts till i en vårändringsbudget ska ju täcka oväntade ändringar som inträffat sedan regeringens beräkningar från i höstas. De extrapengar som nu läggs på migrationen gör att utgiftsposten ökat till 50,4 miljarder kronor för 2016. 50,4 miljarder är nästan 10 miljarder mer än vad hela rättsväsendet inklusive polisen kostar i år, det är 2 miljarder mer än utgiften för hela försvaret samt samhällets krisberedkap under 2016».

Dette viser at Sverige har enorme problemer – hvis vi bare ser på tall. Hvordan svenskene trives med så mange fremmede innslag i sine nærmiljøer tar vi ikke opp denne gangen, men det finnes nok av materiale som viser at mange ikke triver så godt (se videoer på Samhällsnytt, linker nedenfor),. Og vi siterer kun dette fra resett: «Historiene vi hører fra Sätra er tragiske men velkjente. Mødre forteller om barn som blir ranet og banket opp. En gravid kvinne får kastet steiner store som knyttnever på sin gravide mage, slik at hun må inn på sykehuset for å sjekke om fosteret har det bra. En mor forteller om sin 13-årige datter som ble seksuelt antastet og banket opp. Overgrepet ble filmet av overvåkningskamera, politiet har navn på gjerningsbarna (årets nyord?). Ingen har vært anholdt – ingen blir straffet. Dette noen få av historiene vi får høre. Å bli kalt hore er dagligdags. Trusler om at man skal slaktes, drepes, voldtas er ikke uvanlig. Svenske barn får ikke lov til å gå til sentrum om kveldene, det er rett og slett for farlig. Å gå på tur med hund på kvelden er en risikosport, da både hunder og hundeeier blir utsatt for steinkasting og kinaputter (hund er et skittent dyr i islam). Anmeldelser får ingen konsekvenser annet enn mer trusler og utrygghet for de som våger anmelde. Dessuten er de fleste av disse kriminelle handlingene utført av mindreårige, så i verste fall blir det en «fika» hos Socialstyrelsen. Umiddelbart etterfulgt av trusler og nye overgrep mot de som fortsatt orker varsle de impotente svenske myndighetene.» 

Som sagt, det er valg i Sverige i dag, søndag 9/9. Alle de store partiene, både de venstreorienterte og de konservative, har ført den samme politikken, den som har ført til disse problemene (begge fløyer har hatt regjeringsmakt de siste tiårene). Disse to blokkene har til sammen en oppslutning på mer enn 80 % av velgerne. Med andre ord: mer enn 80 % av svenskene slutter i store trekk opp om den politikken som er blitt ført, og vil at den skal fortsette i samme retning.   

Opposisjonspartiet er Sverigedemokratene, som ifølge de siste meningsmålinger har en oppslutning på ca 17-20 % (men meningsmålinger for denne type partier er notorisk upålitelige; slike partier får gjerne større oppslutning ved valg enn målingene tyder på).

Vi kalte Sverigedemokratene et opposisjonsparti, men det er i opposisjon på kun to områder: det vil ha en langt strengere innvandringspolitikk enn de andre partiene (inkludert å sende personer som ikke har lovlig opphold hjem til opprinnelseslandet), og det er kritisk til islams økende innflydelse. Men på alle andre punkter er SD et sosialdemokratisk parti som er en sterk tilhenger av velferdsstaten. 

Til tross for dette behandles partiet som spedalsk av alle andre aktører – til og med av en programleder på SVT under en partilederdebatt: «den svenske statskanalen gikk til det skritt å ta avstand fra en uttalelse [fra SDs leder Jimmie Åkesson]» (document.no). Men dette fikk konsekvenser: «SVT bytter valgredaktør etter SD-kontrovers» (Resett) og «Redaktør må gå som følge av Åkesson-bråket» (Resett).

Dette tyder på at de to punktene hvor SD skiller seg ut fra de andre sosialdemokratene er svært viktige for alle andre aktører, inkludert de som burde være upartiske, nemlig programledere i SVT.  

Men det er velferdsstaten, og de verdier som ligger til grunn for den, som er årsaken til problemene, og det finnes (fra de store partiene) ingen opposisjon til denne.   

Velferdstaten innebærer høye skatter og avgifter, og at alle som har lovlig permanent opphold har rett til å bli forsørget på statens, dvs. skattebetalernes regning. Denne er utslag av en holdning som sier at alle i utgangspunktet trenger hjelp, og at staten må sørge for at de får hjelp ved å tvinge skattebetalerne til å finansiere kalaset. En ting som følger av denne grunnholdningen er at det er synd på de kriminelle, og at de helst ikke skal straffes, i hvert fall hvis det de har gjort ikke er spesielt grovt – det er ikke lenge siden at straffen for å drepe noen i Sverige var ca 6 – 8 år i fengsel. Andre typer kriminalitet ble da straffet langt mildere – men vi blir ikke overrasket dersom den eneste type lovbrudd som straffes strengt er å forsøke å redusere det man betaler i skatter og avgifter.  

De fleste vil hevde at innvandring er problemet i Sverige. Vi er ikke enige i dette. Problemet skyldes at folk kan komme til Sverige, og etter en prosess hvor mydighetene avgjør om den ankomne oppfyller kravene til lovlig opphold, og så blir vedkommende forsørget for resten av livet på skattebetalernes regning. Dette fører selvsagt til at antallet som kommer vil øke, og at de som kommer ikke blir spesielt godt motivert til å jobbe og forsørge seg slev. Og som det heter, lediggang er roten til alt ondt: mange av disse har lite eller ingen ting produktivt å bruke tiden sin til, og da kan det hende at noen henfaller til kriminalitet. Og så oppdager de at man kan begå mye kriminalitet uten å bli straffet, og dette fører selvsagt til en økning i kriminaliteten. Dessuten er mange av disse innvandrerne muslimer, og en andel av disse har liten respekt for Vesten og Vestens verdier, og noen av disse velger å ta del i en lavintensitets krig mot Vesten – et eksempel på det er å tenne på et av de fremste symboler på individualisme og individuell frihet: privatbilen!   

Ingen av de store partiene i Sverige tar opp akkurat denne problemstillingen, SD er som sagt et gjennomført sosialdemokratisk parti som er tilhenger av velferdsstaten. Dette betyr at politikken i Sverige vil fortsette i omtrent samme spor som tidligere, dette selv om SD får innpå 25 %,  noe som ikke er umulig. 

Antall innvandrere er det vanskelig å gjøre noe med: personer som søker opphold som flyktninger, personer son søker opphold på humanitært grunnlag, personer som søker om familiegjenforening er det vanskelig å si Nei til.  

Det burde være opplagt at velferdsstat og mer eller mindre fri innvandring er uforenlige. Alle venstreorienterte og konservative slutter opp om velferdsstaten, men er samtidig tilhengere av mer elle mindre fri innvandring. Dette kommer av at venstreorienterte lever av og for en kolossal virkelighetsfornektelse – de bare fornekter alle negative virkninger av den politikken de støtter, og de er ikke villige til å lære av erfaring. Det som er spesielt med SD er at de har innsett at velferdsstaten ikke er forenlig med fri innvandring, og de velger da å gå inn for en begrensning  av innvandringen. Liberalister innser at velferdsstaten er uforenlig med fri innvandring, og logisk nok er de da motstandere av velferdsstaten.      

For å oppsummere. Sverige har enorme problemer, og det skyldes velferdstaten og de verdier som ligger til grunn for velferdstaten. Så lenge velferdsstaten består vil disse problemene ikke bare forsette,  de vil øke. Og det samme vil gjelde i alle velferdsstater, og siden alle land i Vesten er velferdsstater er det ikke en lys fremtid vi har foran oss. Det vil være forferdelig hvis de eneste lyspunkter vi vil se er privatbiler som er satt i brann.

Og til slutt: problemene skyldes velferdsstaten og de verdier som ligger til grunn for den, og denne modellen og disse verdiene har en oppslutning på om lag 99 % eller mer. Dette sier noe om hvor vanskelig det vil være å unngå at den type problemer vi har omtalt oven vil fortsette å vokse i alle vestlige land de nærmeste årene.  Det sier også at de som er tilhengere av disse verdiene og denne modellen er medskyldige i det som skjer. 

 

 

 

 

https://www.nettavisen.no/meninger/himanshugulati/for-sent-for-sverige/3423534013.html

NRK-sjefen: – Kunne ikke skjedd i Norge

Socialdemokratisk riksdagskandidat fjernet – sa at islamske regler er viktigere enn svenske

https://resett.no/2018/09/08/sverige-et-land-pa-bristepunktet/

Moderaterna mister unge talenter, som går til SD

SVT bytter valgredaktør etter SD-kontrovers

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/knallharde-fronter-i-svensk-valginnspurt/3423534682.html

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/valget-kan-ende-med-kaos-krise-og-nyvalg/3423534514.html

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/migrationen-kostar-mer-an-hela-forsvaret

Samhällsnytt https://samnytt.se

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *