Ren nihilisme

For noen uker siden publiserte vi en kommentar (link nedenfor) som handlet om vandalers forsøk på å hindre normal aktivitet for å fokusere på det ikkeeksisterende problemet global oppvarming. Siden da har dette problemet vokst enormt i omfang; det har vært en rekke slike aksjoner de siste ukene og vi gjengir kun noen få av de mange avisoverskriftene vi har sett: 

«Just Stop Oil activists attack ‘Girl with a Pearl earring’ painting at Dutch museum. … Stop Oil protesters have targeted the iconic Johannes Vermeer painting at the Hague» (daily mail).

«Just Stop Oil activists throw soup at Van Gogh’s Sunflowers. Protesters then glue themselves to wall beneath painting at National Gallery in London» (The Guardian) 

«Just Stop Oil targeted Park Lane and an Aston Martin garage in their 16th day of eco-zealot disruption … hey hit Harrods in west London, Fortnum & Mason in Piccadilly, and a Waitrose in Edinburgh among others» (daily mail). 

«Just Stop Oil’s Calendar of CHAOS: From throwing soup at Van Gogh’s Sunflowers to scaling the QE2 Bridge… eco-mob reach day 26 in their month of mayhem with 585 activists arrested so far» (daily mail) 

Denne kommentaren inneholder et par nye punkter, men først gjengir vi vår oppsummerende vurdering av disse vandalene fra den forrige artikkelen: 

 • De har ingen respekt for fakta
 • De har ingen respekt for andres meninger
 • De har ingen respekt for andres eiendom
 • De har ingen respekt for demokratiske prosesser
 • De har ingen respekt for andre menneskers forsøk på å leve sine vanlige, produktive liv – de forsøker å hindre vanlige folk i å komme på jobb!
 • De kjenner ikke til, eller vil ikke rette seg etter, fakta som er kommet frem ved bruk av elementær vitenskapelig metode
 • De kjenner ikke til historien, hverken den lange eller den korte. (Den korte sier at alle påstander om katastrofale virkninger av klimaforandringer har vært feil; den lange sier at klima til alle tider har variert, og at det har i tidligere tider vært opptil 4-5-6 grader kaldere eller varmere enn det er nå)
 • De mener at dersom andre ikke vil rette seg etter deres «argumenter og konklusjoner», så har de rett til å bruke vold og tvang og hærverk for å få gjennomført det de mener er riktige konklusjoner.

Men dette er jo ikke noe annet enn fundamentale kjennetegn ved venstresidens ideologi. Dens formål er å bruke makt/tvang for å tvinge gjennom en elites ønsketenkning.

Så til de nye momentene. 

Som nevnt over har antallet tilfeller av slikt hærverk økt kolossalt i omfang siden i sommer (vår forrige kommentar om dette ble publisert 20. juni.) 

En rekke kunstverk er blitt forsøkt vandalisert, men heldigvis er de fleste av dem ikke blitt skadet, dette fordi de er beskyttet av glass. Men så vidt vi har sett har kunstverdenen ikke reagert på dette. Det finnes personer i dag som betegnes som kunstnere og som har en viss status i kulturen, det finnes kunstnerorganisasjoner, det finnes gallerier, det finnes akademikere og forskere som burde være opptatt av kunst – men så vidt vi har sett er det ingen som tilhører dette miljøet som har reagert med styrke på forsøkene på å ødelegge tidligere tiders mesterverk. 

Dette kan bare bety at de som er engasjert i dagens kunstnermiljø overhodet ikke reagerer på at tidligere tiders mesterverk, verker som har en meget sentral og viktig plass i kunsthistorien, blir ødelagt eller forsøkt ødelagt. Dette er verre enn skrekkelig. Det viser at dagens kunstmiljø ikke har respekt for tidligere tiders store kunstnere og deres verker. Det ord man kan sette på denne holdningen er det samme ordet som man kan sette på mye av den såkalte kunsten som produseres i dag: Dette er ren nihilisme. 

Et annet poeng er at de etablerte rettsapparat som har som oppgave – eller skal vi heller si at det burde ha som oppgave, og som det opprinnelig hadde som oppgave – å beskytte borgernes frihet og eiendom, overhodet ikke bryr seg om denne vandalismen og dette hærverket. 

Vi har ikke sett noe som tyder på at disse vandalene får en straff som fortjent. Dette betyr også at de som er i rettsapparatet, inkludert politi og påtalemyndighet, ikke bryr seg om denne vandalismen og dette hærverket. Dette er også ren nihilisme. 

Dette er en utvikling som er meget urovekkende. Etter vårt syn burde disse vandalene få lange fengselsstraffer under kummerlige forhold, men dessverre kommer de antagelig til å få noe som ikke er verre enn en liten dask på lanken, og så vil vi ikke bli overrasket dersom de etter kort tid kommer tilbake til sine studieplasser på de mest prestisjefylte universiteter, eller til sine stillinger i akademia eller i byråkratiet eller i NGOer hvor de håver inn betydelige lønninger – finansiert av skattebetalerne – hvor de høyst sannsynlig kun produserer intetsigende artikler, rapporter, konferanser, mens de muligens reiser verden rundt på første klasse, også på skattebetalernes regning, for å snakke om hvor farlig klimaendringene er og at folk flest må redusere antallet sydenturer, turer som veldig mange liker å ta for å komme unna det kjølige og gufne klimaet som man har på store deler av den nordlige halvkule, og som en global oppvarming ville gjøre mer levelig. 

Dette hærverket, og reaksjonene på det, er enda et tegn som tyder på at dagens kultur i Vesten er svært usunn. 

Som vi har sagt mange ganger før er det fundamentale filosofiske ideer som bestemmer både samfunns utvikling og historiens gang. En annen formulering av dette poenget er at «politikk er nedstrøms fra kultur». Når disse tingene vi har omtalt her ikke bare forekomme, men også aksepteres og tillates av de sterke miljøer i samfunnet, viser dette at de idéene som dominerer samfunnet er så råtne og menneskefiendtlige at fremtiden umulig kan bli lys.  

.

.

.

.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11361247/Eco-activists-target-Girl-Pearl-Earring-masterpiece-Dutch-museum.html

https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/14/just-stop-oil-activists-throw-soup-at-van-goghs-sunflowers

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11336249/Just-Stop-Oils-Calendar-CHAOS-throwing-soup-Van-Goghs-Sunflowers-scaling-QE2-Bridge.html


3 kommentarer til «Ren nihilisme»

 1. Det mest komiske (eller utspekulerte) med disse protestene er at de alltid går etter deres egne: kunstverden, store ESG-vennlige selskaper, mainstream politiske partier..

  For eksempel: økofanatikere brøt seg inn i det britiske parlamentet og avbrøt debatten der – hvordan klarte disse underernærte hippiene å komme seg forbi sikkerhetsvaktene?
  Westminster er et av de mest bevoktede og overvåkede områdene i UK; en kan jo spørre seg selv om hva som hadde skjedd hvis en Brexit-means-Brexit-type aktivist hadde prøvd noe lignende.

 2. Nikos Sotirakopoulos, programleder hos Ayn Rand Centre UK, har et treffende uttrykk for disse aktivistene: «Protesting as carneval». Formålet med disse aksjonene er altså ikke å nå fram til deres ideologiske motstandere og få dem til å skifte mening, men å uttrykke deres sinnstilstand fysisk. Det er derfor deres «tordentaler», om man kan betegne dem således, fokuserer så mye på deres følelser om samtiden og andre menneskers forhold til det de oppfatter som en trussel mot jordkloden (ikke sivilisasjon, må vite). Og det er nettopp derfor protestene går utover de som i utgangspunktet er enige med dem, med et mulig unntak i aksjonene deres på motorveiene, endog befolkningen generelt er enige i deres filosofiske utgangspunkt.

  Aksjonistene er opplært i skoleverket til å tro at følelsene deres har en metafysisk vekt på omverdenen («primacy of consciousness»), og ikke det motsatte, at det er det de sanser rundt seg som er metafysisk signifikant («primacy of existence»). På skolen opplæres man også til å avslå egoisme, etikk for sitt eget liv, og omfavne altrusime, etikk for alt annet liv. Især det amerikanske utdannelsessystemet fornekter individets fornuft og opphøyer istedet gruppens kognitivitet, i kjent hegeliansk stil. Dette sentimentet er også finne i det konvensjonelle tyske utdannelsessystemet som er mest utbredt i dagens Europa.

  Således får vi de dominerende politiske bevegelsene vi har idag: Den ene vil ofre individet til fordel naturen, den andre «nasjonen» en tredje «rasen» og så videre og så videre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *