Sprengningen av Nord Stream-rørledningen

La oss innledningsvis si at vi ikke vet, og at vi heller ikke skal spekulere oss frem til en konklusjon om hvem som sprengte denne rørledningen, men vi skal gi en vurdering av forløp og konsekvenser, og som de som er vant til å lese her på Gullstandard vet vil vår vurdering være helt annerledes enn den man vil finne andre steder.

Sprengningen

Sprengningen skjedde 26. september 2022, og både Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ble rammet. Begge rørledningene ble bygget for å transportere naturgass fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen, og største eier er det russiske statseide gasselskapet Gazprom. Rørledningene var dog ennå ikke tatt i bruk. Sprengningen skjedde i internasjonalt farvann, men innenfor de økonomiske sonene til Danmark og Sverige. 

Formålet så ut til å være å stanse eksporten av russisk gass til Europa; i 2021 leverte Russland omtrent 45 % av all naturgass som ble importert av EU-stater. Etter Russlands invasjon av Ukraina ble det problemer med denne ordningen. 

I forkant 

27. januar 2022 fortalte USAs viseutenriksminister Victoria Newland at «If Russia invades Ukraine; one way or another, North Stream 2 will not move forward».

På en pressekonferanse 7. februar 2022 uttalte USAs president John Biden at «If Russia invades again, then there will no longer be North Stream 2. We will bring an end to it». Da en journalist etter dette spurte om «hvordan vil dere få dette til?», svarte han: «I promise you, we will be able to do it». 

30. september 2022 uttalte USAs utenriksminister Anthony Blinken at sprengningen av rørledningen innebærer «a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy and thus to take away from Vladimir Putin the weaponization of energy as a means of his imperial designs». 

23. januar 2023 uttalte viseutenriksminister Newland at «I am, and I think the Administration is,very gratified that North Stream 2 is now … a hunk of metal on the bottom of the Sea».  

Dette er selvsagt ikke bevis for at USA sto bak sprengningen. Men dette er ekstremt ukloke uttalelser. 

Etterforskning

Den 6. oktober opplyste den svenske sikkerhetstjenesten at deres foreløpige undersøkelser i den svenske økonomiske sonen, hvor sprengningen altså skjedde, viste omfattende skader, og at de hadde funnet bevis for sprengning, noe som styrker «mistankene om alvorlig sabotasje», dvs. at dette ikke var en ulykke. 

Svenske myndigheter har foretatt en grundig undersøkelse av åstedet, men har ikke villet dele med noen det materiele de har skaffet seg om det som skjedde. Dette er mistenkelig. 

Hvem kan ha stått bak? 

Sprengningen er utført av personell som må ha vært svært kompetente på både dykking og på militære operasjoner til sjøs, og det er da kun noen få aktører som kan ha stått bak dette. 

I forkant var det heller ingen observasjoner som kunne tyde på at noe var i ferd med å skje. Dette betyr at de som utførte den høyst sannsynlig var en del av, eller kunne skjule seg blant, normal aktivitet og trafikk i området. Det er tvilsomt om ikke-statlige aktører kunne hatt slik tilgang til dette området. 

Blant de statlige aktører som har kunnet utføre denne operasjonen finner vi USA, Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Polen, Tyskland – og Russland. Vi skal ikke si noe om hvor stor marine Ukraina har og hvor enkelt tilgang de har til Østersjøen, men det er svært lite sannsynlig at Ukraina hadde kapasitet til å sende marinefartøyer til Østersjøen uten at det ble oppdaget. 

Dette betyr dog ikke at det ikke kan ha vært andre aktører som sto bak sprengningen. 

Motiv, rykter 

Russland har hatt kapasitet til å utføre denne sprengningen, men har de noe motiv? Vil de ødelegge en rørledning som de selv eier og som skal føre deres egen gass til markeder/kjøpere i Vest-Europa? Men nå har jo også Vest-Europa boikottet russisk gass etter invasjonen i Ukraina, så det vil ta en stund før gassledningen vil kunne bli tatt i bruk på kommersielt nivå. På den annen side er falsk-flagg-operasjoner vanlige i krig, så man kan ikke helt utelukke at det er Russland som står bak. 

Hvem kan tjene på at muligheten for å føre russisk gass fra Russland til Europa bli stoppet? Hvem kan steppe inn for å erstatte den gassen som ikke lenger kommer fra Russland? Jo, det er Norge. Norge har gass, og er villig til å selge den til Europa. Det som har skjedd er at russisk gasstilførsel er stoppet, og at Norge da har fått et langt større marked for sin egen gassproduksjon. Norge har da også fått enorme inntekter på grunn av dette. 

Overfor gjenga vi noen sitater fra høytstående personer i den amerikanske administrasjonen, sitater som kan gi berettiget mistanke om at USA kan ha stått bak. Den 8. februar 2023 publiserte den kjente og tidligere respekterte amerikanske journalisten Seymour Hersh en artikkel på sin Substack-side hvor han påsto at angrepet ble beordret av Det hvite hus og utført ved bruk av amerikanske og norske agenter. Hersh baserer seg på en enkelt anonym kilde, som ifølge Hersh har «direkte kunnskap om den operasjonelle planleggingen». 

Noen har spekulert i at USA også har utøvet press på Norge for at norsk militært personell skulle delta i aksjonen som sprengte rørledningen. 

Man er ikke skyldig selv om man har motiv, men hvs Norge deltok var dette meget uklokt. 

La oss si litt mer om mistanken mot Norge. Statsminister Støre var på besøk i USA rett før sprengningen skjedde, og enkelte hevder at han kan ha blitt utsatt for press av amerikanske myndigheter for å godkjenne dette. Hans kalender i tiden før sprengningen er interessant. 19. september besøkte statsministeren sammen med forsvarsministeren den amerikanske marines 2. flåte (US Navy 2nd Fleet) og NATOs operative kommando (Joint Force Command) i Norfolk i USA. 26. september besøkte Støre Arendal og Kristiansand. For 27. september var det intet program. (Dette er fra statsministerens kalender; de mellomliggende dagene var statsministeren ved generalforsamlingen i FN). Vi minner om at spenningen altså skjedde 26. september.  

Gassrørledningen  Baltic Pipe, som forsyner Polen og Danmark med gass fra Norge, ble åpnet 27. september. Til stede under den høytidelige åpningen i Szczecin var den danske statsministeren, men ikke den norske – noe som ville ha vært naturlig i og med at dette var norsk gass som skulle føres gjennom en rørledning som var blitt bygget som resultat av delvis norsk initiativ. Sprengningen av gassrørledningen skjedde altså dagen før denne høytidelige åpningen. Vi skal ikke spekulere om hvorfor Støre ikke var der, men andre har antydet at Støre visste at sprengning skulle skje og at han ikke ville være til stede ved en slik anledning dagen etter at sprengningen skjedde: for å unngå plagsomme spørsmål fra et stort internasjonalt korps av pågående journalister valgte han derfor heller å besøke noen av Arbeiderpartiets lokallag på Sørlandet.

Om beskyldningene om at Støre ble utsatt for press fra amerikanerne vil vi bare si at det er rimelig tydelig at Støre ikke har den sterke personlighet som måtte til for å stå imot dersom USA utsatte ham for et sterkt press. 

Teorien om at USA og Norge sto bak sprengningen ble fremsatt av Seymor Hersh, og både amerikanske og norske myndigheter har avvist påstandene som oppspinn og tull. 

8. mars opplyste flere aviser at en ny mistenkt er blitt funnet: «Tirsdag meldte New York Times at amerikanske etterretningskilder mener det er en mulighet for at en proukrainsk gruppe uten tilknytning til ukrainske myndigheter sto bak sprengingen» (vg). 

Tyske myndigheter opplyste at de også har funnet det fartøyet som ble brukt under aksjonen. Det er eid av ukrainere og skal være registrert i Polen. De antyder at det er en ikke-statlig pro-ukrainsk gruppe som står bak stengningen. Flere nyhetskilder har opplyst dette. og vi linker til noen slike nedenfor.  Vår vurdering er at dette ikke er blant de mest plausible forklaringene av hvem som sto bak.

Var dette en terroraksjon? 

Terminologien er svært viktig også på dette området, og vi går derfor igjennom de klassifikasjonene som man må benytte for å få klart for seg hva dette er. Før vi kommer dit nevner vi et par relativt ferske eksempler på at politikere bruker feilaktig terminologi for å skjule eller tildekke hva som egentlig foregår. Vladimir Putin omtalte Russlands fullskala militære invasjon av Ukraina som en «militær spesialoperasjon» og ikke som det det er: krig. Statsminister Kjell Magne Bondevik omtalte Norge og NATOs innblanding/deltagelse i borgerkrigen i Kosovo i 1999 kun som en «begrenset militær aksjon». I 2011 blandet NATO seg inn i borgerkrigen i Libya blant annet ved å gjennomføre relativt omfattende bombeangrep mot den ene parten (for å hindre at denne parten skulle foreta omfattende massakre av sivile). Også norske fly deltok i denne aksjonen. Var dette krig eller deltakelse i en krig? Ikke ifølge daværende statsminister Stoltenberg: «Tidligere statsminister og nåværende Nato-sjef Jens Stoltenberg står fast på at det var riktig av Norge å delta i angrepet på Libya i 2011, og at dette ikke var å anse som krig» (nrk). Så selv norske politikere er i stand til å forsøke å snakke seg bort fra realitetene.  

Så spørsmålet er: hva er riktig begrepsbruk om sprengningen av Nord Stream?

Terroraksjoner er ideologisk motiverte angrep utført av private grupper mot mer eller mindre tilfeldig valgte sivile mål. Dette var da ikke en terroraksjon. 

Angrep mot bestemte sivile, ikke-strategiske mål utført av private grupper, er kriminalitet. Dette var ikke kriminalitet.  

Angrep utført av statlige aktører mot militære, strategiske, politiske eller sivile mål i et annet land er krigshandlinger. Om det var en statlig aktør som sto bak denne sprengningen er ikke kjent, men hvis det var en stat som sto bak sprengningen så er dette en krigshandling. Hvis det var USA og/eller Norge, eller en eller flere andre NATO-tilknyttede stater som sto bak sprengningen, er dette intet annet enn et NATO-angrep på Russland. 

Ukrainas forsvarsminister har opplyst at det ikke var Ukraina som sto bak sprengningen. Overfor antydet vi at Ukraina heller ikke er i stand til å utføre et slikt oppdrag. Man hvis det var en sabotasjeaksjon utført av en privat ukrainsk gruppe, er den nærmeste smmenligningen de sabotasjeaksjoner som ble utført av gutta på skauen da Norge var okkupert av Tyskland. Da er vår vurdering at dette var en del av krigen, men fra Ukrainas side, som allerede er involvert i en krig mot Russland. Dette var da et motangrep mot den som startet krigen, altså Russland – det er en del av Ukrainas forsvar mot Russland.  

Sprengningen av Nord Stream var rettet mot et strategisk mål som befant seg i Vesten, men Russland satt på eiersiden, og dersom dette ble utført av en statlig aktør var dette altså en krigshandling. 

Til slutt 

Vi refererte enkelte ukloke uttalelse fra amerikanske toppolitikere angående sprengningen av Nord Stream. 

Men disse føyer seg inn i en lang rekke av svært ukloke uttalelser som ledende politikere i Vesten har kommet med. Tysklands utenriksminister har uttalt at Tyskland nå er i krig med Russland. USAs president Joe Biden har uttalt at vi (Vesten, NATO) må arbeide for et regimeskifte i Russland. 

Visepresident Kamala Harris hevdet (februar 2023) at «– Russlands angrep er en forbrytelse mot menneskeheten. Russlands angrepskrig i Ukraina utgjør en forbrytelse mot menneskeheten …». 

Estlands statsminister Kaja Kallas er den siste vi siterer i denne omgangen. På en sikkerhetskonferanse i München for noen få dager siden, hvor temaet var «Visions for the Europene Security Architechture», mer enn antydet hun at Vesten burde invadere og okkupere Russland (hennes og flere andre innlegg er å finne på et opptak tilgjengelig på youtube nedenfor). 

Som sagt, vi vet ikke hvem som sto bak sprengningen av Nord Stream. Vi vil heller ikke spekulere. Men sannheten vil komme for en dag, og hvis den kommer for en dag før krigen i Ukraina er avsluttet og innebærer at det var USA/Vesten/NATO/Norge som sto bak, vil dette kunne føre til en katastrofal eskalering av krigen. 

De politikerne vi har sitert over har oppført seg og uttalt seg ekstremt uklokt; så uklokt at det de har sagt og gjort kan føre til en enorm krig mellom atommakten Russland og Vesten. 

Vi avslutter med noe vi har sagt tidligere: Vestens ledere burde kun ha sagt følgende: «Krigen er et forsøk fra Russland på å innlemme Ukraina i eget rike. Dette skal de ikke lykkes med, og vi skal hjelpe Ukraina og sørge for at dette ikke skjer. Vi er for at Ukraina skal beholde sin frihet, og derfor skal den russiske invasjonen av Ukraina slås tilbake.» Det er kun dette ledende politikere i Vesten burde sagt. Kommentatorer og journalister kan selvfølgelig si akkurat hva de vil, men politikere som er valgt til ledende verv i statsapparatet burde ikke snakke om ting som vi må sørge for skal skje internt i Russland etter krigens avslutning mens krigen pågår. Dette er bokstavelig talt livsfarlig. 
.

.

.

.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/jlwaPq/tyske-medier-tyskland-har-identifisert-baat-brukt-i-nord-stream-sabotasje

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=126375

https://www.nrk.no/urix/medier_-peker-pa-proukrainsk-gruppe-etter-nord-stream-sabotasjen-1.16325948


https://www.nrk.no/urix/stoltenberg-om-norges-libya-bombing_-_-ville-ha-gjort-det-samme-igjen-1.14207425


https://www.youtube.com/watch?v=dI6MPoKhBnk&t=1s


Aftenposten om den ikke-statlige pro-ukrainske gruppen som mistenkt: 


https://www.aftenposten.no/verden/i/Ll968J/russland-slaar-tilbake-mot-nord-stream-lekkasjer-dette-er-for-avansert-for-ukrainere


	

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *