Mainstreamaktørers råd om fred i Midtøsten

For tre uker siden blusset krigen i Midtøsten opp til et nivå som vi aldri har sett maken til. Hamas-krigere tok seg da inn i Israel fra Gaza og angrep ungdommer som deltok på på en musikkfestival, og torturerte og drepte dem på grusomme måter. Kibbutzer i området ble også angrepet, og om lag 1400 mennesker ble drept. Det ble også tatt ca 200 gisler. 

Israel, som under den ikke spesielt dyktige statsministeren Benjamin Netanyahu, var et land i indre politisk krise, en krise som stakk så dypt at et stort antall reserveoffiser erklærte at de ikke lenger ville tjenestegjøre i forsvaret. Etter angrepet samlet befolkningen seg, og hæren mobiliserte, også de som hadde sagt at jeg ikke vil tjenestegjøre i forsvaret, møtte opp: nå skulle Hamas elimineres! På kort tid klarte hæren å stille med visstnok 300 000 soldater, og mange av dem ble utplassert på nordgrensen av Gaza. Formålet var en invasjon av Gaza. (Gaza er lite område, 40 km langt og med en bredde som sjelden overstiger 10 km.)

De fleste israelere var enige om at nå måtte Hamas elimineres en gang for alle. 

Men så begynte en rekke aktører i Vesten å gi råd til de israelske myndigheter om hvordan de skulle føre krigen, og til og med USAs president besøkte Israel for utad og si at han sto solidarisk med Israel, men internt ba han Israel være forsiktig og være tilbakeholdne. 

Vi kunne sitert en rekke kilder som viser dette, men vi siterer bare Aftenposten. Lederartikkelen 25. oktober har tittelen «Israel bør lytte til advarsler fra sine venner», og poenget er at Israel bør være svært tilbakeholdne med sin krigføring i Gaza. «Folkeretten gir Israel et stort ansvar når landet slår tilbake. Sivile skal skjermes så godt som råd er. Det samme gjelder skoler, sykehus og annen sivil infrastruktur. Syke og skadede må få pleie. Ekstra vanskelig blir dette i et så tett befolket område som Gaza, der legitime mål befinner seg i områder med mange sivile. Kutting av tilgang på drivstoff, strøm og vann fremstår ikke som målrettet mot Hamas. Konsekvensene av bombingen for barn og andre sivile er hjerteskjærende. En bakkeinvasjon vil bli en humanitær katastrofe. Derfor blir Israel advart av sine gode venner, inkludert USAs president, Joe Biden.»

Dette er oppfordringen, selv om Aftenposten i samme artikkel skriver følgende: «Israel er i sin fulle rett når landet slår hardt tilbake mot en terrororganisasjon. Hamas-krigere angrep og drepte sivile israelere med metoder som minner om den islamske staten (IS). En slik trussel kan ingen stat leve med i sin nærhet. … Opptrappingen av konflikten ble utløst av Hamas’ angrep. Det fyres stadig av raketter mot Israel fra Gaza. Organisasjonen holder en rekke israelske gisler.» 

Vårt poeng er at alle mainstreamaktører gir følgende råd til Israel: vær forsiktige, hold dere tilbake, dere må legge stor vekt på å ikke ramme sivile. Aftenposten formulerer dette slik: «Folkeretten gir Israel et stort ansvar når landet slår tilbake. Sivile skal skjermes så godt som råd er. Det samme gjelder skoler, sykehus og annen sivil infrastruktur. Syke og skadede må få pleie.» Det Aftenposten sier med dette er at det er umulig for Israel å føre en krig som vil føre til at angrepene fra Hamas opphører. 

Vi gjentar dette viktige poenget: alle mainstreamaktører gir råd om at Israel skal være forsiktige og tilbakeholdne i sin krigføring. Alle mainstreamaktører sier at det er umulig for Israel å føre krig mot Hamas. Siden Hamas har sine baser i eller i nærheten av skoler, sykehus, barnehager og andre sivile institusjoner så kan ikke Israel føre krig mot Hamas. 

Men ingen vi har sett gir deg råd som virkelig vil føre til fred i Midtøsten – hvis det følges. Det rådet som alle burde ha gitt er følgende: 

«Hamas har som mål å eliminere staten Israel. Hamas har så lenge organisasjonen har eksistert angrepet Israel med raketter skutt ut fra Gaza, og ved å sende terrorister inn Israel fra Gaza, terrorister som har angrepet tilfeldige sivile mål (kaféer, busser, gater og torg). Som kjent var det i en periode mulig for personer som bodde på Gaza og reise fritt inn i Israel for å jobbe, men når så mange av disse som reiste inn i Israel utførte terroraksjoner ble grensen stengt. Fred mellom Hamas og Israel blir det derfor først når Hamas gir opp sitt krav om at Israel skal elimineres, og når Hamas ikke lenger sender terrorister inn i Israel for å angripe tilfeldige mål. Vårt råd er derfor følgende: Hamas må akseptere Israels eksistens, og Hamas må ikke lenger sende terrorister inn i Israel.» 

Som sagt, ingen mainstreamaktører har kommet med dette rådet. (Aftenposten skriver riktignok at «Hamas må … legge våpnene ned», men dette er noe annet enn å be Hamas om å oppgi sine planer om å eliminere staten Israel.) 

Aftenposten har også et par noe overraskende formuleringer, formuleringer som tyder på at de er klar over visse fakta, men som de ikke tar konsekvensen av: «Ekstra vanskelig blir dette [for Israel i og med at de skal følge det som kalles folkeretteslige prinsipper] i et så tett befolket område som Gaza, der legitime mål befinner seg i områder med mange sivile», og «I praksis holder den [Hamas] også befolkningen i Gaza fanget». 

Hvis det er strid mellom det å forsvare seg mot en svært aktiv og brutal og grusom terroristorganisasjon på grunn av av noe som kalles «folkerettslige prinsipper», dvs. hvis folkerettslige prinsipper sier eller innebærer at man bare må finne seg i å nærmest hver dag bli utsatt for grusomme terrorangrep, er det vårt syn at da er det de såkalte «folkerettslige prinsippene» som er feil, og det er de som må vike.  

Når Aftenposten også sier at Hamas holder befolkningen i Gaza fanget, er dette en overraskende påstand. Det ble avholdt valg i Gaza for 15 år siden, valg som gjorde at Hamas fikk makten på demokratisk vis. Det har ikke vært valg i Gaza etter dette, men det er ingenting som tyder på at befolkningen er misfornøyd med det styret som Hamas står for, snarere tvert imot. Ved å fremstille sin befolkning som undertrykt og okkupert, klarer Hamas å sørge for at enorme pengebeløp strømmer inn til dette området fra de fleste land i Vesten. Men Gaza er ikke okkupert, Israel trakk seg ut for cirka 15 år siden, og hvis befolkningen i Gaza er undertrykt så er det Hamas som står for den undertrykkelsen, og det virker som om befolkningen synes dette er greit.  

Vi gjentar hovedpoenget: en rekke mainstreamaktører har gitt råd til Israel, og disse rådene går ene og alene ut på at Israel må være tilbakeholdne. Vi har ikke sett en eneste aktør som har kommet med det råd til Hamas at de må akseptere Israels eksistens og avslutte sine terrorangrep mot Israel. 

Israel er et sivilisert demokrati etter vestlig modell, mens Hamas er en brutal og barbarisk  terroristorganisasjon. 

De rådene man finner i mainstream kilder er alle slik at de ber det siviliserte demokratiet være tilbakeholdne i sine forsøk på å eliminere en terroristorganisasjon som stadig angriper det. 

Men hva med sivile tap? Det klassiske eksempelet er det som skjedde i Tyskland i 1945. De allierte bombet Tyskland, mange sivile ble drept, noen av dem sikkert anti-nazister, men skylden for og ansvaret for dette lå fullt og helt på naziregimet. 

La oss til slutt si noen få ord om hvorfor alle råd går på at Israel skal være tilbakeholdne, og ingen råd går ut på at Hamas må endre sin kurs. Alle mennesker styres fundamentalt sett av den moralske overbevisningen de har, og det moralske ideal som dominerer i Vesten i dag er altruisme. Altruismen sier at det som er moralsk er å gi avkall på verdier som fremmer eget liv til fordel for andre. Denne etikken gir fordeler til de onde, og legger begrensninger på de gode. I dette tilfellet skal et sivilisert demokrati ikke forsvare seg med nødvendige midler mot en barbarisk terroristorganisasjon. Det er altruismen som ligger til grunn for alle råd som Israel gis: Israel oppfordres reellt sett til å ikke forsvare seg mot en brutal terroristorganisasjon.  

Fred i Midtøsten blir det først når alle regimer og alle aktører som holder til rundt Israel og som er/var fiendtlig innstilt til Israels eksistens, oppgir sine planer om å eliminere staten Israel. Det er dette råd Aftenposten & Co burde gi: Akseptér Israels eksistens, alle angrep på Israel må opphøre. 

Israel har all rett til å gjøre det som er nødvendig på Gaza for å sørge for at det ikke kommer flere angrep mot Israel derfra. Om dette medfører sivile tap, ligger ansvaret for dette helt og fullt på Hamas.  .

.

.

https://e-avis.aftenposten.no/titles/aftenposten/1445/publications/91776/pages/2/articles/1917716/2/1


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *