Politiet misforstår sin oppgave 

For noen dager siden skrev vi om noe som skjedde med Natteravnene: de ble utsatt for steinkasting og trakassering. Etter at vi skrev om dette har aviser og andre nettsteder publisert flere artikler om denne type hendelser. 

Vi siterer  fra en NTB-melding: «Politiet fikk melding like etter klokken 23 fra en melder i området. Hun hadde observert en gruppe ungdommer som ropte og skrek til hverandre.

– Vi hadde patruljer ikke langt unna, så vi sendte dem mot stedet med tanke på siste tids hendelser for å forebygge en eskalering. Vi fikk også melding om et lite slagsmål, men ingen kom til skade, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB. De involverte er mellom 17 og 20 år. Operasjonslederen opplyser at politiet har kontroll på «de fleste» som var involvert. – Da vi kom, løp en del ungdommer i forskjellige retninger. Vi har kontroll på de fleste. Samtlige blir bortvist til i morgen tidlig klokken 8. Flere av guttene er kjent for til dels alvorlig kriminalitet, opplyser Jøkling. Ingen er pågrepet.» 

Myndighetene har svart slik på denne type hendelser (ifølge en overskrift i Aftenposten): «– Det er en uholdbar situasjon, sier justisminister Tor Mikkel Wara. Nå settes 30 nye politifolk inn i Groruddalen i Oslo».

Men det eksempel som klarest viser hva som er i ferd med å skje er det følgende, sitert fra TV2:  «Flere av hendelsene [i det siste] har vært rettet mot natteravner som patruljerer i området. Nå har politiet stoppet natteravnpatruljene på Vestli.– Det var en vanskelig avgjørelse å ta, og de ønsket selv å gå videre. Men på grunn av deres sikkerhet har vi valgt å be dem om å ta et lite opphold, sier John Roger Lund, leder for politiet Enhet Øst. Natteravnene skal fortsatt patruljere i resten av Oslo, men har altså blitt bedt om å holde seg unna Vestli.»

Det som skjer er at politet ber fredelige personer holde seg unna områder fordi områdene er utrygge eller farlige.  

Vi kan bare si at det virker som om politet har misforstått sin oppgave. Politiets oppgave er ikke å fortelle folk om områder som ikke er trygge og så be dem holde seg unna, politiets oppgave er å sørge for at alle områder er trygge. 

Det politet burde ha gjort er å sørge for at disse områdene (og alle andre området) er trygge. Dette kan de enkelt gjøre ved å arrestere de som gjør områdene utrygge. (Og som det fremgår av sitatet fra Aftenposten over, politet vet hvem dette er.)    

Vi går litt dypere inn i denne problemstillingen: hvorfor gjør de ikke dette? Hvorfor setter de ikke de kriminelle bak lås og slå? Det er fordi dagens lover og retningslinjer, gitt av myndighetene/lovgiverene, ikke gir hjemmel for det. Hvorfor ikke? Fordi de verdier som dominerer hos lovgivere er slik at de ikke går inn for å sette denne type kriminelle (de som gjør områder utrygge med steinkasting, trakassering, blikking, etc.) i fengsel.    

Ingen partier går inn for å sette denne type kriminelle i fengsel. Vi må også huske på det som ligger i ordtaket «et folk får de politikere de fortjener». Poenget her er at de verdiene partiene har er de samme verdiene som folk flest har, og disse verdiene går ut på at det er synd på de kriminelle, de vet ikke hva de gjør, og at man må tilgi og være ettergivende. Den som klarest formulerte denne etikken var Jesus, og det han sier har nærmest full oppslutning i befolkningen i dag: «Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, gå to med ham, … tilgi de som krenker dere, tilgivelse er en større verdi enn rettferdighet»  (dette er hentet fra flere stedet i Det Nye Testamentet i varierende oversettelser). 

Så lenge denne etikken har stor oppslutning, og det har den i dag, vil storsamfunnet i betydelig grad la kriminelle herje fritt (småkriminelle får gå fri, storkriminelle får milde straffer, etc). For å få slutt på denne type kriminalitet, og all annen kriminalitet, må denne etikken skiftes ut med en etikk som setter verdier som rasjonalitet, rettferdighet, produktivitet og ærlighet høyt – og disse verdiene er stikk motsatt de verdier som Jesus ga uttrykk for. Sagt på en annen måte: den altruismen som Jesus forfektet, og som i dag er allment akseptert som det eneste høyverdige etiske ideal, må skiftes ut med rasjonell egoisme.    

Før vi avslutter vil vi nevne et par andre ting. Vi har hørt representanter for myndighetene si at det ikke er viktig å ta de kriminelle som står for denne type kriminalitet som skjer her: at Natteravner jages, at ungdommer blir «bøtelagt» av kriminelle ungdommer for «blikking» (mer om dette i en link til NRK nedenfor), etc., det som er viktig er å ta bakmennene. Men å henvise til bakmenn er intet annet enn en unnskylding for ikke å gjøre noe som helst. Vi skrev om akkurat denne problematikken i en nyhetskommentar på DLFs nettside for en tid siden, og vi linker til den nedenfor.

Om kapasiteten hos politiet og i fengslene – er det nok celler til å bure inne alle disse kriminelle som vi mener bør bli arresteres så raskt som mulig? For det første vil en legalisering av narkotika føre til at en enorm kapasitet hos politet og i fengslene blir frigjort, og for det annet: dersom de som begår denne type kriminalitet raskt blir idømt betydelige fengselsstraffer, vil kriminaliteten raskt syke til null: hvis de som kaster stein mot Natteravner og politi og ambulanser og brannbiler blir idømt f.eks. to år i fengsler under kummerlige forhold (med f.eks. samme type mat som serveres på dagens offentlig drevne eldresentre, et wifi som stadig faller ut, etc.) vil denne type kriminalitet opphøre svært raskt. 

Så med et lovverk som kun straffer reell kriminalitet, og straffer de kriminelle strengt, vil kriminaliteten raskt synke drastisk og behovet for politi vil dermed kraftig redusert. Så det å sette inn flere politifolk, slik dagens regjering gjør, er å gjøre det stikk motsatte av det man bør gjøre.       

   

 

 

https://www.aftenposten.no/norge/i/bKBAKl/Justisminister-Wara-i-kontakt-med-politiet-i-dag-om-Vestli-brak–Vi-ser-en-okende-og-ny-form-for-ungdomskriminalitet#xtor=RSS-3

https://www.tv2.no/a/9828575/

https://www.document.no/2018/05/02/nytt-brak-pa-vestli/

https://www.nrk.no/norge/tenaringer-gir-vestkantungdom-boter-for-_blikking_-og-a-_leke-deilig_-1.14021232

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matteus+5&version=LB

http://stemdlf.no/node/3462/

 

2 kommentarer til «Politiet misforstår sin oppgave »

  1. Dessverre er trenden klart motsatt. Sosialistene og altruistene er i ferd med å vinne (deres syn dominerer det meste). Dermed vil vårt siviliserte samfunn bl.a. basert på rasjonelle vestlige verdier dessverre kunne kollapse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *