Naivt syn på svart arbeid hos DNs lederskribent 

«Svart arbeid og skatteunndragelser er en vederstyggelighet. Det er tyveri av fellesskapets midler og dermed også av den enkelte skattebetaler. Dersom flere inntekter oppgis til beskatning, kunne skattene bli satt ned til glede for alle.» 

Slik begynner Dagens Næringslivs leder 26/4. Vi kan ikke si annet enn at dersom dette er alvorlig ment, så tyder dette på en kolossal naivitet og en manglende evne til konsistent tenkning hos den som har skrevet lederen. La oss analysere det som er skrevet. 

«Svart arbeid … er en vederstyggelighet».

Dette er vi enig i. Svart arbeid skjer for å unngå å betale tvangspålagte skatter og avgifter, og for å unngå byråkrati og skjemavelde. Det finnes kun én måte å bekjempe dette på, og det er å redusere skatter og avgifter og å redusere skjemaveldet som alle som er involvert i kommersielt arbeid tvinges til å beskjeftige seg med. Å forsøke å redusere svart arbeid ved kontrollordninger vil bare gjøre problemet større og å kreve enda mere ressurser til det helt uproduktive kontrollarbeidet.  Med andre ord: høye skatter og byråkrati dyrker frem kriminalitet!   

«Det er tyveri av fellesskapets midler». 

Dette er å sette tingene på hodet. Nå vil ikke vi forsvare noen ulovligheter, men dersom noe fortjener å bli omtalt som tyveri så er det beskatningen. Skatter tas fra den enkelte noe han eier mot eierens vilje, og oppfyller dermed definisjonen av tyveri; tyveri er definert som «å ta noe som tilhører en annen». Vi betrakter den enkeltes inntekt, vedkommendes lønn for utført arbeid, som noe som tilhører den som har utført arbeidet. Å beskatte vedkommendes inntekt er dermed å ta noe fra ham uten hans samtykke. Nå er det mange som sier at de gjerne vil betale skatten og at de betaler sin skatt med glede, og til dem vil vi bare si at de gjerne må gjøre det; vi vil ikke hindre dem i det. Vi mener bare at det er galt å ta noe fra noen uten deres samtykke, og for de som ikke vil betale skatt så blir skatten tatt fra dem uten deres samtykke.   Vi mener også det er galt å betrakte den enkeltes inntekt som om den egentlig ikke tilhører ham selv, men egentlig tilhører fellesskapet.   

Det er en kompliserende faktor å omtale skatt som tyveri i og med at beskatning er lovlig; det at staten skal kreve inn skatter og avgifter har et så stort flertall bak seg at de kan i en nasjonalforsamling trumfe igjennom slikt omfattende tyveri av hvert enkelt produktivt menneske. Men å definere tyveri som «å ta noe som tilhører en annen unntatt hvis et flertall støtter opp om det», er opplagt feil.        

(For de som lurer på hvordan et samfunn uten tvungne skatter vil fungere vil vi henvise til DLFs valgprogram, linket til nedenfor.)  

Nå sier lederskribenten at det som staten tar inn i skatt er «fellesskapets midler». Dette er et greit syn å ha. Det er etter vårt syn feil, dette synet har et kollektivistisk utgangspunkt; det betrakter gruppen som det primære og dermed er hver enkelt ikke primært et selvstendig individ, primært er hver enkelt en del av gruppen. Som sagt, dette kollektivistiske synet er svært utbredt, men det innebærer etter vårt syn ikke at man dermed kan betrakte de som har et annet syn som om de deler dette synet. Vår syn er at det er individualisme som er det korrekte grunnsynet; dette fordi det er individer som tenker og handler.    

(Vi vil også skyte inn at i begrepet «skatt» inkluderer vi her offentlige avgifter som bare har som formål å øke statens inntekter og som ikke er en rimelig stor direkte betaling for en tjeneste man mottar.)

Lederskribenten sier at skatteunndragelse er «tyveri av den enkelte skattebetaler». Lederskribenten sier altså at å beskatte ikke er tyveri av den enkelte skattebetaler, men dersom han forsøker å redusere det beløp han betaler i skatt (i strid med lovverket), er det tyveri. Dette er bare merkelig.  

I lederen leser man også følgende: «Dersom flere inntekter oppgis til beskatning, kunne skattene bli satt ned til glede for alle». Dette kan ikke være alvorlig ment. Dette er bare et forsøk på å sukre den svært bitre pillen som det å betale skatt er – skattenivået Norge i dag er slik at de med vanlige inntekter og et vanlig forbruksmønster betaler i nærheten av 70 % i samlede skatter og avgifter til det offentlige. Og ingen intensiv kamp mot svart arbeid vil kunne redusere dette; alle de store partiene er for økede skatter. Ja, selv med Høyre og FrP i regjering øker skattetrykket: et enkelt mål på skattetrykket er det offentliges utgifter, og disse øker for hver år uansett hvem som sitter i regjering. (Det offentliges samlede utgifter er et greit mål på skattetrykket fordi alle disse utgiftene må betales av de som jobber produktivt, dvs. av de som bedriver reell verdiskapning.)          

Det er ikke uvanlig at ledere i avisene avsluttes med en småhumoristisk kommentar, og det gjør også lederspalten i DN denne dagen. Under tittelen «Ok, statsråd» kommer en humoristisk opplysning som avsluttes med «Nei da. Jo da. Nei da.». Men med denne tittelen «Ok, statsråd» kom vi til å tenke på den klassiske britiske TV-serien «Javel, statsråd», som ble sendt på NRK på 80-tallet. Denne serien gir et humoristisk, men allikevel nokså realistisk bilde av en person med et naivt syn på politikk og hvordan maktapparatet virkelig fungerer overfor disse naive menneskene. Den naive i serien er politikeren, statsråd James Hacker, og maktapparatet er representert ved hans utspekulerte sekretær, sir Humphrey Appleby. I en av disse episodene sier Hacker at dersom det hadde vært mindre skatteunndragelser ville skattene kunne bli satt ned, men sir Humphrey oppklarer: «Nei, hr statsråd. Det er ikke slik staten finner ut hva den skal gjøre, og så skaffer inntekter via skatter og avgifter som så skal dekke kostnadene ved disse tiltakene. Det som skjer er at staten tar inn så mye penger som den bare kan, og deretter finner den på ting som den kan bruke disse pengene på».

Det er dessverre slik at dersom radikale sannheter skal sies høyt må de sies på en måte som innebærer at  de muligens ikke er alvorlig ment, de må forkles som komedie – og slik har det vært i svært lang tid: ved en rekke hoff inntil ca 1700-tallet var det en narr (naturlig nok kalt «hoffnarr»), som hadde to oppgaver, han skulle underholde, og han skulle fortelle kongen upopulære sannheter, sannheter som andre ved hoffet ikke våget å fortelle. Det var dette som var budskapet i TV-serien «Javel, statsråd», hvor alle episodene gir realistiske blikk inn i hvordan politikken fungerer – men på en humoristisk måte  (man finner en rekke klipp fra serien på youtube). Kanskje DNs lederskribent ville ha godt av å se noen episoder av denne serien!       

 

 

 

http://stemdlf.no/stortingsprogram/

 

En kommentar til «Naivt syn på svart arbeid hos DNs lederskribent »

  1. Glimrende artikkel ….men, hallo, hva skal vi finne på å skatte eller avgiftsbelegge nå da?! med blåsosialistene i regjering de senere år har jo avgiftene bare økt med rundt 6,6 milliarder kroner. Dette under Frp-leder Siv Jensens tid som finansminister. Jeg vil anbefale Jensen, regjeringen og ikke minst ledende byråkrater om å se nøye gjennom følgende kreative forslag for å sørge for ytterligere statlige inntekter:
    https://m.youtube.com/watch?v=eDdnI87xLVY

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *