President Obama til Norge 

I disse dager besøker president Obama Norge for å holde foredrag for et publikum arrangøren omtaler som næringslivsledere. Siden alle store aktører i norsk presse – inkludert Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen. NRK og TV2 –- de siste 10-12 årene reellt sett har fungert som et ukritisk propagandaapparat for Obama og hans politikk, gjengir vi her en kommentar som ble publisert på DLF s nettside den dagen Obama gikk av som president. I denne kommentaren finner man en del opplysninger og vurderinger som burde vært allment kjent, men som mainstreammedia stort sett har fortiet eller forvrengt. (En lenke til den opprinnelige publiseringen er gitt nedenfor, og lenker til alle benyttede kilder er å finne der.) 

I dag går Barack Obama av som president i USA. Endelig. Han har vært den desidert verste og mest skadelige presidenten USA noen gang har hatt; han har vært nye verre enn både Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, Richard Nixon og Jimmy Carter. Med «skadelig» mener vi at han har ført en politikk som motvirker viktige verdier som fred, harmoni og velstand; hans politikk har ført til økt antall terrorangrep og oppblomstrende kriger bla. i Midtøsten og i Libya, den har ført til skjerpede rasemotsetninger i USA, og den har ført til større økonomiske problemer for en stor andel av USAs befolkning i dag, og vil gjøre skattebyrden for USAs borgere enda tyngre i fremtiden. Vi kommer tilbake til konkrete eksempler på dette, men først vil vi si at vi har vært sterkt kritiske til Obama siden før han ble valgt, noe som er enkelt å konstatere ut i fra tidligere nyhetskommentarer publisert her på stemDLF.no.

Disse kommentarene var så negative at en journalist i VG beskyldte oss for å være «antiamerikanske». Men å være «antiamerikansk» kan ikke betyr at man er imot en politikk som føres av USAs president, å være «antiamerikansk» er å være imot de grunnleggende ideer og verdier som USA ble grunnlagt på – og da er vi sterkt proamerikanske, mens det er Obama som er anti-amerikansk! Obama er eksplisitt imot de grunnleggende individualistiske og frihetlige ideene som kommer til uttrykk i USAs uavhengighetserklæring og konstitusjon.

De grunnleggende amerikanske verdiene kommer til uttrykk i uavhengighetserklæringen, som bla. sier: «Vi anser følgende sannheter for å være selvinnlysende: Alle mennesker er skapt like, de er av sin Skaper utstyrt med visse ukrenkelige rettigheter, blant disse er retten til liv, frihet, og retten til å søke etter lykken. For å sikre disse rettighetene er statsmakten opprettet . . . ». Obama er uenig i denne individualistiske tilnærmingen; hans credo er det kollektivistiske «You didn’t build that», dvs. han mener at man ikke ved egen innsats gjør seg fortjent til fruktene av ting man selv har gjort,  alle er avhengige av andre, og vi må alle underordne oss våre herrer og mestre, dvs., vi må underordne oss politikerne.

For mer omfattende kritikk av konkrete saker vil vi henvise til våre mange tidligere kommentarer om hans politikk (noen linker er å finne nedenfor), men her vil vi kun gi en kort oppsummering av noen av de aller verste av hans beslutninger og føringer.

Han var den første afro-amerikanske president, og mange trodde at valget av Obama kunne bety en slutt på de elementene av rasisme som fortsatt fantes i USA. Men Obama har opptrådt på en slik måte at han har forsterket motsetningene mellom afro-amerikanere og resten av befolkningen. Måten han har gjort dette på er bla. ved å kommentere saker som pågår i rettsapparatet hvor de mistenkte gjerningsmennene har vært mørkhudede og nærmest eksplisitt sagt at den mistenkte er uskyldig og at politifolkene som har grepet inn mot vedkommende er rasister. Han har støttet den rasistiske organisasjonen Black Lives Matter, til tross for at medlemmer av denne gruppen har drept politifolk i tjeneste ene og alene fordi de var politifolk.

Hans helsereform, upopulært kalt Obamacare, har ført til at helsetilbudet for svært mange amerikanere er blitt dyrere og dårligere. Gang på gang før den ble innført sa han at de som var tilfreds med den ordningen de tidligere hadde hatt (før Obamacare) kunne beholde den, noe som ikke var sant.

Den amerikanske statsgjelden er blitt fordoblet under Obamas åtte år som president. Mens han var senator kritiserte han sin forgjenger George Bush for å øke gjelden sterkt, en kritikk som var velbegrunnet. Men Obama har altså økt gjelden like mye som alle hans forgjengere til sammen. At hans administrasjon har tatt opp så mye gjeld er en del av forklaringen på at det ser ut som om den amerikanske økonomien går relativt godt (det er relativt lav arbeidsløshet, det er en viss økonomisk vekst). Men egentlig har det store gjeldsopptaket gjort økonomien svakere enn den ellers ville ha vært fordi kapital er blitt fjernet fra den private økonomien og blitt konsumert av staten. Lave renter diktert av The Fed i samarbeid med regjeringen holder lånekostnadene nede for staten og svekker  også økonomien ved at fri prisdannelse for kreditt ikke finner sted (dvs. lånetilbudet faller).

Obama har også brukt kolossale beløp på «bailouts» til store banker og andre virksomheter, penger som er totalt bortkastet, og som det selvfølgelig er skattebetalerne som etter hvert må betale.

I de siste åtte årene er USA (og Europa) blitt utsatt for en rekke terrorangrep utført av militante muslimer, og terroristene har hentet sin begrunnelse for disse angrepene i islam. Allikevel har Obama gang på gang hevdet at slike angrep overhode ikke har noe med islam å gjøre: han hevdet at den såkalte «Christmas Day bomber» var en «isolated extremist», han sa mennene bak angrepet på et jødisk marked i Paris var «violent, vicious zealots», hendelsen hvor en amerikansk offiser (som var muslim) drepte 13 mennesker på Fort Hood ble omtalt som «workplace violence», han hevdet at angrepet på USAs ambassade i Benghazi 11. september 2012 var forårsaket av at en amerikaner hadde laget en video som krenket Muhammed (og mannen bak videoen ble til og med arrestert), etc. og at det var tilfeldig at angrepet skjedde akkurat 11. september.

Når vi nå beveger oss over til utenrikspolitikken er det mange temaer som konkurrerer om å bli den av hans beslutninger som var aller mest skadelig. Blant de verste var hans beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av Irak etter at krigen i hovedsak var avsluttet, i den tro at landet nå var stabilt og ville bli fredelig; visepresident Biden uttalte til og med at «Irak ville bli en av Obama-administrasjonens store suksesser»*). De fleste husker at etter annen verdenskrig var Japan og Tyskland okkupert i mange år før administrasjonen av disse landene ble overlatt til landenes egne borgere. Dette var den eneste riktige politikken; dersom disse landene ikke hadde blitt okkupert i en årrekke etter kirigsavslutningen hadde de ideologiene som førte til at disse landene startet krigene, blusset opp igjen. Men Obama tok ikke lærdom av historien, han trakk soldatene ut, og resultatet er et Irak i kaos og en oppblomstring av ISIS og en rekke andre terroristgrupper som opererer i Irak. I lang tid benektet Obama at dette var i ferd med å bli et problem, bla. omtalte han ISIS som et JV-team* (dvs. som relativt harmløse), og at ISIS var «contained»**.

USA ved Obama og utenriksminister Hillary Clinton var også pådriver for å bedrive «humanitær bombing» i Libya, aksjoner hvor også Norge deltok, for å hjelpe opprørere som kjempet imot Gaddafis styrker. Dette endte med at opprørerne vant frem, Gaddafi ble lynsjet, og at Libya havnet i kaos. Også her trives islamistiske terroristgrupper. Libya under Gaddafi var et diktatur, men det var noenlunde stabilt, og ikke spesielt farlig for andre land.

Også overfor Putin har USA ført gal politikk. Forholdet mellom USA og Russland ble gradvis verre under Obama forgjenger, men Obama ville starte forholdet på nytt, og som han (Obama) pleier å gjøre, viste han ettergivenhet, bla. ved å kansellere enkelte forsvarsplaner for land i Øst-Europa som var forhandlet frem under president Bush. Putin ante svakhet, og begynte å brøyte seg frem; han har i Obamas periode annektert Krim, og invadert eller støttet pro-russiske opprørere i Georgia og Ukraina.

Overfor sosialisttyranniet Cuba har Obama vist hvem han virkelig er. Han besøkte Cuba, han hyllet landets revolusjonshelter, de som står bak tyranniet, og han har gjort det vanskeligere for cubanere å flykte til USA.

Han unnlot å gi noen som helst støtte til de pro-frihetlige opprørerne i Iran, han ga ikke engang verbal støtte, og han er den av USAs presidenter som har vært mest negativt innstilt overfor Midtøstens eneste demokrati, Israel. Han har heller ikke reagert overfor terrorisering av og drap på et stort antall kristne i en rekke land i Midtøsten.

Terrorisme er blitt en voksende bransje under Obama; til sammen ca 60 000 mennesker er blitt drept i aksjoner utført av ulike terroristgrupper i 2014 og 2015; og disse tallene er voksende****. De fleste aksjoner er utført av ISIS, Boko Haram, Taliban, og al-Qaeda. Når da president Obama i en slik kontekst sier at «[he is] succeeding against … violent extremism», er det bare absurd****.

Det er en utfordring å finne det verste han har gjort, men nedrustningsavtalen med Iran er en sterk kandidat til topp-plasseringen. USA fikk en verdiløs avtale om at Iran skulle stanse utviklingen av atomvåpen, til gjengjeld fikk Iran 100 milliarder dollar i «sanction relief». Iran vil antagelig bruke disse pengene til å styrke Hamas, Hizbollah og lignede organisasjoner.

Vi skulle gjerne ha sagt at når en ny mann nå overtar så må det gå bedre. Det kan vi ikke si. Den nye mannen er en bajas, en mann uten ideologi, uten prinsipper og uten politisk erfaring. Han har kommet med en rekke merkelige utspill, han har gått bort fra en rekke løfter han ga i valgkampen, men hva han kommer til å gjøre som president er det meget vanskelig å spå noe om – men det er enkelte ting som tyder på at han vil kunne foreta noen riktige valg. En av de aller første U-svingene var dog følgende: før valget sa han til sin motkandidat Hillary Clinton «You belong in jail», etter valget takket han henne for hennes mangeårige «service to her country».

Trump er dog ikke en mann som går rundt den varme grøten, han sier iblant ting som er riktige, ting som må og bør sies, men som ingen i maktposisjon tidligere har sagt. To eksempler: han har nylig sagt slike ting som at «NATO er foreldet» og at «EU vil bryte sammen».

Men det vi kan være sikre på er at mainstream presse (MSM) vil være like vinklet negativt mot Trump som den var vinklet positivt for Obama, og dersom man leser kun MSM vil man ikke være spesielt velorientert. Som Mark Twain sa det: «if you don’t read newspapers, you are uniformed; if you read newspapers, you are misinformed».

I motsetning til det man kan lese i MSM vil man her på stemDLF.no kunne lese kommentarer som er helt upartiske; vi har som nevnt kritisert Obama, vi har kritisert Trump, og det vil vi fortsette å gjøre [men ikke lenger på stemDLF.no, nye kommentarer er å finne på www.gullstandard.no]. Vi holder oss til fakta, vi har ingen ting å forsvare annet enn det som er faktabasert og sant og rett og riktig, sett med et individualistisk og frihetlig utgangspunkt.

 

 

 

 

 

 

 

*http://www.weeklystandard.com/biden-once-called-iraq-one-of-obamas-great-achievements/article/794909

**Obama … “The analogy we use around here sometimes, and I think is accurate, is if a jayvee team puts on Lakers uniforms that doesn’t make them Kobe Bryant.» (For the nonsports fan, JV stands for junior varsity, and it usually means a high school or college’s secondary team.

***https://edition.cnn.com/2015/11/14/politics/paris-terror-attacks-obama-isis-contained/

****https://www.the-american-interest.com/2016/11/21/donald-trumps-new-world-order/#_ftn9

https://www.breitbart.com/california/2016/12/21/legacy-10-ways-barack-obama-broke-american-system/

https://tv.nrk.no/serie/obama-aatte-aar-som-president/sesong/1/episode/3

https://www.dagbladet.no/nyheter/nordmenn-betaler-over-30000-for-a-ta-bilde-sammen-med-obama/70234498

https://www.aftenposten.no/norge/i/gPAn8J/Barack-Obama-til-Norge-i-september

Opprinnelig publisert her: 

http://www.stemdlf.no/node/5767/

2 kommentarer til «President Obama til Norge »

  1. «I dag går Barack Obama av som president i USA. Endelig. Han har vært den desidert verste og mest skadelige presidenten USA noen gang har hatt; han har vært nye verre enn både Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, Richard Nixon og Jimmy Carter. »
    Vi kan vel gjerne også tilføye sosialdemokraten Kennedy på listen over de verste. En (stort sett) ubesluttsom og udyktig president med store helseproblemer og dertil stadig større inntak av amfetamin, testosteron, steroider og andre mer eller mindre kjente medisintyper.
    Uansett så er Obama nr. 1 på listen over de verste presidentene i USA .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *