Er trucker-aksjonen virkelig en «Freedom Convoy»?

Det har vært mye snakk om de kanadiske lastebilsjåførene og deres aksjon mot coronatiltakene de siste ukene. Lastebilsjåførene er blitt omtalt som frihetstilhengere – aksjonen skal være en støtte til mer frihet. Men er det slik?  

Sjåførene protesterer mot de meget frihetskrenkende coronatiltakene: de protesterer mot vaksinepass, de protesterer mot tvungen vaksinering, de protesterer mot lockdown. Alle disse tiltakene er frihetskrenkende, og fortjener å bli møtt med stor motstand. 

VG omtaler aksjonen slik: «Traileropprøret startet som en reaksjon på en ny lov som krever koronavaksinering for å krysse grensen mellom Canada og USA. Demonstrasjonene har siden utviklet seg til en bredere protest mot koronarestriksjoner generelt. I Canada må man fremvise et gyldig vaksinekort for å slippe inn på de fleste steder innendørs, som restauranter, treningssentre og barer, skriver VG.» (sitert fra Resett).

Ikke uventet har venstreorienterte politikere forsøkt å svartmale disse demonstrantene ved å lyve om hva de står for. Her er en Twitter-melding fra statsminister Justin Trudeau fra 2. februar: 

«Today in the House, Members of Parliament unanimously condemned the antisemitism, Islamophobia, anti-Black racism, homophobia, and transphobia that we’ve seen on display in Ottawa over the past number of days. Together, let’s keep working to make Canada more inclusive».  

Trudeau forsøker altså å stemple de som protesterer mot frihetsinnskrenkende coronatiltak som islamofobe, rasister, homofobe, osv. Disse påstandene er rene løgner, men denne tilnærmingen er typisk for hvordan aktører på venstresiden – politikere, journalister, yrkesdemonstranter, mange velgere – opererer overfor de som er uenige med dem. 

En artikkel i Daily Mail gir et annet inntrykk av hvordan disse lastebilsjåførene er: «EXCLUSIVE: Freedom Convoy truckers say Trudeau and North America’s liberal [den korrekte norske oversettelsen av det amerikanske ordet «liberal» er «venstreorientert»] media are falsely demonizing them as ultra-right-wing crazies. And after spending a week in their midst, the Mail’s reporter can only conclude that these peaceful, good-natured protestors are 100% correct about that …».

Daily Mail sier altså at demonstrantene er fredelige og velmenende, og at påstandene om at de er gale («crazies») er en løgn. 

Det er da all grunn til å gå ut i fra at disse lastebilsjåførene i all hovedsak er vanlige, anstendige mennesker, og at formålet med deres protester er godt og riktig. Men kan man si at de fremstår som eller oppfører seg som frihetstilhengere?

Hva er det disse lastebilsjåførenes aksjon består i? De blokkerer grenseoverganger, de blokkerer gater og veier, de blokkerer boområder, de tuter med horn til alle døgnets tider. Dette fører til at folk ikke kommer på jobb, til at varer blir ikke levert til butikkene, støyen fører til at folk blir forstyrret i sine egne hjem. Og dette er en aksjon som ikke bare har vart noen timer, den har nå pågått i mer enn to uker. Denne aksjonen begynte i Ottawa i Canada, men ser nå ut til å spre seg til en rekke andre land i Vesten.  

Her er en Twitter-melding statsministeren sendte ut 8. februar: «Canadians have the right to protest, to disagree with their government, and to make their voices heard. We’ll always protect that right. But let’s be clear: They don’t have the right to blockade our economy, or our democracy, or our fellow citizens’ daily lives. It has to stop.» 

Her har statsminister Trudeau helt rett. For vår egen del vil vi tilføye at de som oppfører seg slik som disse lastebilsjåførerene gjør, de er ikke frihetstilhengere. 

Frihet innebærer retten for individer til å bestemme over seg og sitt, og det inkluderer retten til å være uforstyrret i sitt eget hjem, til uforstyrret å kunne dra på jobben, til å kunne sende sine barn på skolen, til å handle i butikken. Å blokkere gater og veier og å lage støy på en måte som innebærer at slike helt normale og nødvendige aktiviteter blir vanskelig eller umulig, det er ikke i samsvar med noen som helst frihetsideologi. Å forstyrre disse borgernes mulighet til å gå på jobben, handle i butikken, osv. er å krenke deres rettigheter når de over lang tid har brukt gater og veier til vanlig ferdsel. Når folk over lang tid gått på butikken for å handle er det en krenkelse av disses frihet å hindre dem i å gjøre dette.  

Nå hevder disse lastebilsjåførene at de har rett til å protestere. Ja, det er mulig at de ifølge loven har rett til å gjøre disse tingene, men selv om dette er lov betyr det ikke at det er i samsvar med prinsipper som forsvarer individuell frihet – det er jo ikke noe ukjent fenomen at lover i dag krenker frihet.  

En frihetstilhenger vil aldri på eget initiativ krenke andres frihet selv om loven tillater dette,  En frihetstilhenger vil respektere eiendomsretten, selv om loven gir ham adgang til å krenke den. (Vi ser her bort fra tilfeller hvor staten på borgernes vegne gjennom handlinger krenker friheten; frihetstilhengere har da all rett til å benytte seg av frihetskrenkende ordningene som blir innført under slike forhold; f.eks. å nyte godt av offentlige goder som er finansiert av skatter og avgifter.) Det vi snakker om her er konkrete situasjoner hvor den enkelte har et valg: skal han her og nå krenke eiendomsretten eller skal han ikke krenke eiendomsretten – og da må han velge. En frihetstilhenger vil da velge å ikke krenke eiendomsretten

Disse lastebilsjåførene velger derimot å krenke eiendomsretten. Man kan derfor ikke betrakte denne aksjonen som en slags «freedom convoi». De som som regel omtaler lastebilsjåførenes aksjon som en «freedom convoy» er da som regel ikke frihetstilhengere, de er som regel nasjonalkonservative. Blant de aktørene som støtter lastebilsjåførenes aksjon i Norge finner vi de nasjonalkonservative i document.no: «Det sprer seg en reaksjon fra land til land. Trolig vil det komme en frihetskonvoi i USA». 

Som sagt, vi har stor sympati for lastebilsjåførene ønsker om å fjerne frihetskrenkende tiltak, men vi kan ikke støtte den metoden de benytter. 

Disse aksjonene som er kommet i stand først i Canada og så i en rekke andre steder i verden; etter initiativ fra lastebilsjåfører protesterer flere og flere mot tiltak som det er all grunn til å kreve avviklet. Situasjonen nå, spesielt i Ottawa, hvor disse aksjonene begynte, er blitt uutholdelig for borgerne. 

Det er en regjerings fremste oppgave å beskytte borgernes frihet. Ja, alle regjeringer i all land i dag svikter på dette punktet. Men regjeringen har også en annen oppgave og det er å sørge for at samfunnet fungerer, at hver enkelt kan gå på jobben og skaffe seg de tingene han trenger. Dersom det oppstår kaoslignende tilstander, slik det er nå åpenbart har gjort i Ottawa, har regjeringen sviktet grovt. Det første en regjering må gjøre er å hindre at slike situasjoner oppstår. Med hensyn til Ottawa er det nå for sent. Hva bør regjeringen gjøre da? Den bør etterkomme lastebilsjåførenes krav og fjerne de tvangsmessige coronatiltakene. Men dette kommer ikke til å skje med det første. De som sitter regjeringen i Canada, og i alle andre land, er styringskåte personer, og nå har det også gått prestisje i å ikke vike tilbake på de standpunktene de har tatt og de ordningene de har innført. 

Som liberalister vet: Litt innskrenkinger av frihet fører til problemer, disse problemene fører gjerne til enda flere innskrenkninger av frihet og til slutt ender det med en uholdbar situasjon. (Dette er en utvikling som kan ta mange tiår når det gjelder samfunnet som helhet, men i enkelte mindre område kan det gå svært raskt.) Som vi nevnte over: det rette å gjøre for regjeringen er å øke friheten, det vil si å fjerne de tvangsmessig coronatiltakene. Dette kommer også til å skje, spørsmålet er hvor mye ødeleggelser som kommer til å skje før dette blir gjort. 

For kort å oppsummere: Lastebilsjåførenes krav er legitime, måten de markerer dette på er frihetskrenkende. Vi støtter kravene, men vi kan ikke støtte aksjonen. Regjeringen har på alle vis handlet feil også i dette spørsmål. Alle tvangsmessige corona tiltak bør avvikles så fort som mulig – noe som heldigvis er i ferd med å skje i mange land. 
.

.

.

.

.

.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10486483/Canadian-truckers-say-hate-crime-charges-bogus-attempts-make-abandon-protest.html

8 kommentarer til «Er trucker-aksjonen virkelig en «Freedom Convoy»?»

 1. Interessant at Leonard Peikoff har dette synet på saken, han mener kanskje tiden er kommet for å ta i bruk sterkere midler, og begynne å yte motstand utover fredlig ytring. Hvor går grensen der for når det er legitimt å gjøre motstand utover fredlige ytringer? Jeg har holdt meg til regelen om at så lenge man har fri ytring så bør man bruke dette, og ikke bryte lover, men når man nærmer seg grensen så blir den mindre tydelig. Når skal man sette ned foten? Når de gjør det umulig for folk å leve uten å ta en sprøyte? Peikoff vil kanskje hevde at da er det allerede for sent.

  Det er jo litt mer komplisert fordi internasjonale reiser mer eller mindre krever at man er vaksinert, men de som kjører truck må jo hele tiden krysse grenser for å kunne jobbe. Vi andre kan jo bare la være å reise enn så lenge og se an hvordan kravene utvikler seg, men truckførerne har dette som yrke og må gjøre valget nå.

 2. Hei! Takk for artikkelen. Jeg vil si at denne gangen er jeg fullstendig uenig i konklusjonene du trekker.

  Ser over at Leonard Peikoff også er uenig – selvsagt er han det. Et av de mest sentrale poengene i Atlas Shrugged er vel at John Galt et. al i hemmelighet trekker seg vekk fra samfunnet og starter sitt eget samfunn?

  Hvordan kan man i hemmelighet trekke seg vekk fra et samfunn, dersom man er totalovervåket?

  Det må absolutt forventes at vaksinekrav medfører overvåking, vaksinepass er et social credit-system i seg selv. Tenker man over det, så er jo vaksinepasset et binært kontrollsystem, som viser om man følger statens anbefalinger eller ikke. Jeg er forundret over at mange gode Liberalister ikke ser to-tre sjakksteg fremover.

  Jeg er omtrent 100% sikker på at Ayn Rand ville ha støttet lastebilsjåførene fullt ut. Dette får vi aldri vite, men argumentene er gitt over. Hun var flyktning fra Sovjet, og visste hva som stod på spill.

  Håper ikke jeg høres for agitert ut – men jeg er nettopp det. Jeg frykter for fremtiden, spesielt dersom intellektuelle lar skrekkscenarioer skje uten motstand.

  mvh Morten

 3. Morten skrev: «Jeg er omtrent 100% sikker på at Ayn Rand ville ha støttet lastebilsjåførene fullt ut. Dette får vi aldri vite…». Vel, her er Ayn Rands egne ord om en lignende situasjon:

  «But there is no justification, in a civilized society, for the kind of mass civil disobedience that involves the violation of the rights of others–regardless of whether the demonstrators’ goal is good or evil. The end does notjustify the means. No one’s rights can be secured by the violation of the rights of others. Mass disobedience is an assault on the concept of rights: it is a mob’s defiance of legality as such. …

  The forcible occupation of another man’s property or the obstruction of a public thoroughfare is so blatant a violation of rights that an attempt to justify it becomes an abrogation of morality.  . . .

  The only power of a mob, as against an individual, is greater muscular strength–i.e., plain, brute physical force. The attempt to solve social problems by means of physical force is what a civilized society is established to prevent.»

  Ayn Rand i «The Cashing-In: The Student’s Rebellion».

 4. Takk, ikke minst for at du publiserte min kommentar. Hadde ikke forventet noe annet, dog 🙂

  Jeg antar at uenighet ang. lastebilsjåførene bunner i hvorvidt man ser på vaksinekrav som en slags krig mot egne borgere eller ikke. I direkte selvforsvar, er alle midler legitime. Og det kan ansees at tuting, samt å blokkere gater, er en relativt fredelig form for protest. Dersom den kan oppfattes som direkte selvforsvar mot statlig overformynderi, av aller groveste type (dvs å tvinge et medikament i borgernes eget blod), så ville jeg påstå at lastebilsjåførene har sitt på det rene.

  Mediene benytter alle midler for å stemple disse lastebilsjåførene som «outcasts», noe som du formålstjenlig poengterer.

  Jeg vil også si at du selv tidligere har skrevet at det er noe som «ikke stemmer» med hele Coronanarrativet. Samt du har skrevet en review av Robert Kennedy Jr’s bok, dog med noen personlige forbehold. Dette anser jeg som at du absolutt er åpen for debatt på saksspørsmålet.

  Selv, har det vært omtrent marerittaktig å være vitne til at doktorer og epidemiologer, overhodet ikke ble lyttet til av verken mediene eller WHO, under utviklingen/utrullingen av «vaksinen». Jeg blir nødt til å sette vaksine i hermetegn, idet covid-vaksinen teknisk sett ikke er en vaksine, men heller en slags terapi. Den beskytter ikke mot å få viruset, og den beskytter heller ikke mot spredning.

  Disse doktorene/epidemiologene forsøkte i aller høyeste grad å bli hørt. Et eksempel er Geert Vanden Bossche, som satte sitt rykte på spill. Idet Israel var så og si fullvaksinerte, advarte han om at de kom til å få en case-rate som var høyere enn noensinne. Nettopp dette viste seg å skje, i september 2021.

  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

  Vel så, poenget mitt er at denne vaksineprosessen har vært preget av svært liten grad av kritikk. Det er helt uhyggelig at en såpass ingripende intervensjon, som kjøres ut på masseskala, har skjedd uten at de som advarte ble hørt. En annen som advarte, var forøvrig Dr Mike Yeadon, tidligere Pfizer Chief scientific officer.

  For alt jeg vet, *kan* disse, og mange flere, være skrullinger. Men det skremmende er at de overhodet ikke ble hørt. Hadde de blitt lyttet til, og motsagt i en debatt på objektive premisser, hadde jeg vært fornøyd. I det minste kunne jeg stole på prosessen. Men så skjedde ikke.

  At det er truckførere som nå protesterer, er for meg ikke overraskende. Dette er folk som ikke har blitt utsatt for marxistisk tankegods på universitetene, og de har beholdt en viss respekt for sin egen intuisjon. Analogien til klimaspørsmålet, er helt tydelig. Det er desverre de universitetsutdannede som først og fremst stoler på klimamodeller, til tross for at de har feilet fundamentalt i tiår.

  Vel, tror ikke jeg skal si så mye mer. Kunne lagt ved referanser ang. advarsler fra eksperter som ikke ble hørt. Men tror det er bedre at de som spør, får disse.

  Kan til slutt si at jeg har enorm respekt for deg, VM, og at jeg virkelig setter pris på det du gjør, og har gjort med tanke på å spre korrekte ideer. (jeg setter likhetstegn på frihetlige og korrekte ideer, idet empirien er fullstendig overveldende).

  Denne gangen er jeg ikke helt enig, jeg mener helt ærlig at du har oversett noe viktig. At denne saken (vaksine, corona-restriksjoner etc.) betyr svært mye for meg, er ganske opplagt, idet jeg skrev denne lange kommentaren 🙂 Ønsker deg ellers en fin dag!

  1. Jeg er også kritisk til vaksinene, og jeg er imot all tvang på dette området. Denne sykdommen er svært lite farlig for unge mennesker uten underliggende sykdommer. Tiltakene har i stor grad rammet akkurat disse.

   Men den kommentaren som var utgangspunkt for dine to svar handlet om trucker-aksjonen virkelig var en frihetskonvoi. Og slik jeg ser det så er den ikke det. Men at trucker-aksjonen virkelig er blitt utsatt for hets og sjikane og kriminelle overgrep fra staten er jo opplagt sant, og vi er ikke uenige på det punktet.

   Igjen, takk for dine innspill, og ha en fin dag du også.

   1. Takker for svar, jeg innser at jeg åpner for en debatt som går videre enn artiklens innhold. Var ikke mitt hovedpoeng å åpne en Pandoras boks. Dette kan gjøres i egne private fora, kanskje jeg starter en slags idégruppe selv en dag.

    Jeg håper 2022-23 medfører noe bedre enn det jeg frykter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *