Ønsketenkning, ikke fakta, også mht. kvinner i Forsvaret

Man bør være rasjonell, det vil si man bør kun basere seg på fakta og logikk. Dette er en av de viktigste dyder, men dessverre er det en svært lite utbredt dyd. På en rekke området viser det seg at de fleste baserer seg på ren ønsketenkning og ikke lar fakta påvirke sine standpunkter.  Et av de siste områdene hvor vi har sett uttrykk for dette er at vernepliktige kvinner trakasseres i Forsvaret. (Også kvinnelig befal er blitt utsatt for dette, men har lar vi dette poenget, som på viktige punkter er annerledes, ligge.)

En artikkel i Nettavisen omtaler en nylig TV-debatt om dette som en katastrofe for Forsvaret – ikke bare at det skjer og har skjedd i flere år uten noen reell reaksjon, men fordi Forsvarsledelsen overhodet ikke er i stand til å håndtere saken. 

«Her snakker vi fullskala katastrofe. Sjelden har jeg [Nettavisens kommentator Erik Stephansen] sett en forsvarssjef på tynnere is enn Eirik Kristoffersen på NRK Debatten tirsdag kveld [21/2].  Varslene om trakassering i forsvaret har vært et kjent problem helt siden 2018. Kristoffersen har vært forsvarssjef siden 2020.

Etter den tid har standhaftige reportere i NRK kommet med gjentatte avsløringer om trakassering og overgrep. Og  lørdag smalt det igjen. Tirsdag formiddag satt derfor både forsvarsledelsen, tillitsvalgte og forsvarsministeren i oppvaskmøte.

Ett av problemene som har vokst seg større og større, er at forsvarssjefen gjentatte ganger har benektet at det finnes noen ukultur i Forsvaret. Tvert om har han gang på gang presisert at det  ikke  fantes noen ukultur.

For i stedet for å anerkjenne en tydelig og gjentakende ukultur, har Eirik Kristoffersen snakket om  nulltoleranse, at det  skal  være trygt å være i Forsvaret, som om det er en slags besvergelse.  

Og videre: at det ikke er mer seksuell trakassering i Forsvaret enn andre steder.

La oss gå med på at det ikke er mer trakassering der. Forskjellen er likevel at vernepliktige soldater ikke kan dra noen steder. De er tvunget til å være der. Og som en tidligere soldat sa det hos Solvang tirsdag kveld:  «Du kan ikke bare gå ut av brakka og se deg om etter nye klassekamerater».»


Vi anbefaler alle å lese artikkelen som er å finne på en link nedenfor. 

Vi har nå et system med verneplikt, og både gutter og jenter blir innkalt. Dette er et uttrykk for ønsket om at også Forsvaret skal være en arena for likestilling. 

Svært mange jenter forteller om ulike former for trakassering som de opplever i løpet av tjenestetiden, og dette er bare grusomt. Dette er altså noe som vi har hørt om i fem år. (Verneplikt for kvinner ble innført i Norge i 2015, og alle partier på Stortinget unntatt KrF stemte for.) 

Som nevnt i sitatet fra Nettavisen har dette vært alminnelig kjent siden 2018, altså i fem år, og allikevel har Forsvarsledelsen overhodet ikke klart å gjøre noe med det. 

Det som skjer er at ungdommer i 20-årsalderen tvinges til å bo sammen i omtrent ett år, og unge mennesker på den alderen er som regel svært interessert i det annet kjønn. Spesielt gutter/menn er gjerne svært pågående på dette området. Men når det gjelder vernepliktige er det slik at de som bor sammen ikke har valgt å bo sammen, de er tvunget til å være i leieren;  de kan, som Nettavisens skribent formulerte det, ikke bare stikke av og finne seg andre klassekamerater. 

Så lenge ordningen er slik kan vi ikke se annet enn at dette problemet er uunngåelig. Tvinger man et stort antall menn og kvinner i 20-årsalderen sammen, er det uunngåelig at det blant dem finnes endel unge menn som oppfører seg ufint (her bruker vi et svært forsiktig uttrykk) overfor damene. 

Men det er ønsketenkning som råder, og da ignorerer man en del viktige poenger, blant annet det vi nevnte umiddelbart over. De som baserer seg på ønsketenkning vil både ha verneplikt, og at menn og kvinner skal tjenestegjøre sammen. Det er dette som er problemet. 

Vårt syn er følgende: vi må ha et sterkt Forsvar. Det skal ikke være verneplikt. Tjenestegjørende kvinner og menn bør ikke bo nær hverandre, og kvinner bør ikke delta i stridende avdelinger så fremt de ikke på basis av egen erfaring (etter å ha tjenestegjort en viss tid) har et sterkt ønske om å delta på denne måten. 

De forferdelige problemene Forsvaret har på dette området vil ikke oppstå dersom Forsvaret blir organisert slik som vi skisserte i linjene ovenfor. Vi sier at det er Forsvaret som har problemer, og det er korrekt, men det virkelige problemet er det som rammer de mange unge kvinner som blir utsatt for trakasserende oppførsel

Den fikse ideen om at vi skal ha verneplikt og at kvinner og menn skal tjenestegjøre sammen, står sterkt i befolkningen, i eliten (i akademia, i pressen, blant politikere) og i Forsvaret, og det betyr at alle disse aktørene, for å kalle dem det, er skyld i de problemene som en god del unge kvinner blir utsatt for mens de er i militæret. Det disse aktørene egentlig gjør, er, med utgangspunkt i sin egen ønsketenkning, å plassere et betydelig antall unge kvinner i en forferdelig situasjon, og gir dem opplevelser som kan skade dem for livet. Men siden de anser at plikt og selvoppofrelse er moralske goder, og at de ikke vil ta fakta til seg, så kan det ikke annet enn gå galt. 
.

.

.

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/forsvarssjef-mot-varsler-i-debatten-her-snakker-vi-fullskala-katastrofe/o/5-95-931271

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *