Arrestordren på Putin

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte i forrige uke en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin. 

NRK skriver: «Den internasjonale straffedomstolen med arrestordre på Putin. Den internasjonale straffedomstolen mener de har identifisert hundrevis av barn som har blitt tatt fra barnehjem i Ukraina, og har blitt gitt til adopsjon i Russland. Domstolen mener Russland blant annet har deportert barn ulovlig fra ukrainsk territorium til Russland.  – Dette er det første konkret steget, det foregår også andre undersøkelser i Ukraina, sa Karim Khan. Han er sjefanklager for den internasjonale straffedomstolen. Han sier at ICC har identifisert minst hundrevis av barn som har blitt tatt fra barnehjem i Ukraina….» (link nedenfor). 

ICC anklager Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina. Det er ingen som helst tvil om at Putin er skyldig i det han her er anklaget for – og at han også er skyldig i en rekke andre grove forbrytelser som ikke direkte har med krigen å gjøre. Spørsmålet er allikevel om det er klokt å gå ut med en slik beslutning mens krigen pågår. Arrestordren innebærer at dersom Putin skulle reise til et av de landene som er tilsluttet ICC vil han kunne bli arrestert, fraktet til Haag og stilt for retten for Den internasjonale straffedomstolen.  

«Den internasjonale straffedomstolen … er en permanent,  internasjonal domstol  opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for  krigsforbrytelser,  forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser  eller forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen har sete i  Haag  i  Nederland, men rettssaker kan holdes hvor som helst …Domstolen anerkjennes ikke av store land som  USA,  Russland,  Kina,  India,  Indonesia  og  Tyrkia.» (Wikipedia). 

Vi nevner kun et par av de viktigste momentene. Mer enn 120 land er med i ICC, og innenfor mainstream er denne domstolen nogenlunde ukontroversiell. Men man må huske på at verden ikke unisont slutter opp om Vesten og Ukraina i denne krigen; om lag halvparten av verdens land er mer eller mindre nøytrale eller heller i retning av å støtte Russland. En arrestordre utstedt på Putin kan føre til at svært mange land vil mer eller mindre formelt vil trekke seg ut av ICC. Nå har ikke vi spesielt stor respekt for ICC, men dette vil føre til at det blir en ytterligere polarisering i verden mellom Vesten og resten – med andre ord: denne arrestordren kan føre til at en rekke land utenfor Vesten vil søke å alliere seg mot Vesten. 

Den fundamentale årsaken til splittelsen mellom Vesten og resten er at ideen om individuell frihet står langt sterkere i Vesten enn den gjør utenfor Vesten, dette selv om disse ideene dessverre står svært svakt i Vesten. Man kan si at det finnes visse forestillinger om individualisme i Vesten, men utenfor Vesten finnes ikke det disse idéene i det hele tatt. 

Når noen da snakker om at de vil bekjempe USAs hegemoni mener de egentlig at de vil bekjempe ideen om individuell frihet, dette selv om USA og de andre landene i Vesten i dag representerer individualismen på en svært dårlig måte. 

Men tilbake til arrestordren: vi ser på en parallell her. Putins invasjon av Ukraina førte til at land som Sverige og Finland søkte seg til NATO. Denne arrestordren kan føre til at flere land kan legge opp til en politikk som innebærer at de svekker sine koblinger til Vesten og styrker sine koblinger til land utenfor Vesten, i hovedsak Russland og Kina. 

Den viktigste innvendingen er allikevel at dette vil kunne føre til at Putin i enda større grad vil intensivere krigen, dels ved å trappe opp krigen i Ukraina, men også ved å betrakte alle vestlige land som har ytet støtte til Ukraina som deltagere i krigen. Dette kan føre til at Russland angriper NATO-land. 

Vi har tidligere her på Gullstandard gjengitt en rekke sitater fra ledende politikere i Vesten, sitater som er meget ukloke og som kan gi Putin gode argumenter for å utvide krigen fra Ukraina til å omfatte hele NATO (se f.eks. vår kommentar om sprengningen av Nord Stream-ledningen 13/3) 

Denne arrestordren fra ICC er bare enda en av en rekke meget ukloke utspill fra ledere i Vesten, utspill som i verste fall kan være med på å utløse en svært omfattende krig mellom Russland og kanskje Kina på den ene siden, og USA og NATO på den andre siden. En slik krig vil bli en enorm katastrofe.

.

.

.

https://www.nrk.no/urix/den-internasjonale-straffedomstolen-med-arrestordre-pa-putin-1.16341699


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *