Støtteordninger!

Til tross for at temaet er velkjent gir vi en kort bakgrunn for det siste årets strømkrise. Den begynte mot slutten av fjoråret og har vart helt til i dag – og kommer til å vare i lang tid fremover. Årsaken er at en rekke land i Europa har lagt ned sin effektive strømproduksjon (atomkraft, kullkraft) for isteden å satse på ineffektive produksjonsformer som sol- og vindkraft. Produksjon har derfor gått kraftig ned. Men etterspørselen har vært omtrent på samme nivå, og da har flere land i Europa benyttet import av russisk gass som backup. På grunn av krigen i Ukraina, som startet i februar 2022, er det blitt problemer med å få kjøpt russisk gass, og da etterspørselen i utgangspunktet var langt større enn tilbudet gikk prisen opp. 

I Norge har normal pris på kraft vært på omkring 0,50 kr. per kWh, men nå har den i enkelte perioder vært oppe i 10 kr. per kWh. Mye av kraften i Norge kommer fra vannkraft, og da har også prisen variert på grunn av været; har det vært lite regn på sommeren og høsten har magasinene hatt lite vann, og strømprisen har vært høy. Så dette er altså langt fra første gang vi har hatt en såkalt strøm krise i Norge; det som er nytt er at den strømkrisen vi har nå kommer til å vare i flere år. De siste dagene har det vært en god del regn så nå har strømmen sunket i pris, men dette kommer bare til å være midlertidig. 

Men hva er det politikere, kommentatorer og folk flest tenker på for å løse dette problemet? Jo, det kan dessverre oppsummeres i et eneste ord: «Støtteordninger!» Det de tenkte var: «Vi må ha en ny støtteordning!»

Ganske tidlig i år kom den første støtteordning på bordet. Den var beregnet på vanlige husholdninger, og var omtrent som følger: Dersom prisen på kilowattimen gikk over et visst nivå ville staten dekke 90 % av det som var prisen over dette nivå. 

Det viste seg raskt at denne støtteordningen hadde noen viktige huller: Enkelte borettslag har noen av strømutgiftene felles (for eksempel er det noen borettslag som har varmtvann på en felles regning for hele borettslaget) – og denne kostnaden var ikke omfattet av strømstøtten. Den omfattet heller ikke fritidsboliger, altså hytter: de som hadde en hytte på fjellet som da måtte holdes varm om vinteren for at vannrørene ikke skulle fryse fikk en strømregning som var langt høyere enn den de vanligvis fikk, altså en regning som ikke ble redusert på grunn av av strømstøtteordninger. 

Stort sett så det ut til at denne ordningen førte til at de fleste vanlige husholdninger fikk en nokså overkommelig strømregning selv om den for mange allikevel ble mer enn dobbelt så stor som den tidligere hadde vært. 

Men hva med bedriftene? De bruker også strøm. Strøm brukes ikke bare til oppvarming av leiligheter og til lys og matlaging hjemme hos folk, strøm brukes også av alle mulige bedrifter: varer må produseres, de må fraktes, noen må må oppbevares kjølig, noen må fryses, osv. Dette krever store mengder strøm. Bare tenk på det som finnes av frysere og kjølere i en vanlig dagligvarebutikk. 

Og det eneste folk flest, kommentatorer og politikere tenkte på var: «Vi må ha en støtteordning som omfatter bedrifter!»

Men hvordan skal man ordne en slik støtteordninger for bedrifter i praksis? Noen bedrifter går godt, mens andre er på konkursens rand eller har gått konkurs allerede fordi de har fått en tidobling av sin strømregning. 

Det kom en rekke forslag på bordet, og de hadde en rekke forskjellige betingelser/begrensninger: Bedrifter som gikk godt eller hadde overskudd skulle ikke omfattes av støtteordningen, bedrifter som ga utbytte til eierne skulle ikke omfattes av støtteordningen. Skulle ordningen gjelde i begrenset tid eller over lengre tid? Skulle støtten gis som lån eller som direkte tilskudd? Var det krav til bedriftene om at de skulle foreta energieffektiviseringstiltak? Var det krav om at bedriften måtte investere i tiltak som skulle begrense strømforbruket? Skal støtten gis til alle mulige bransjer? Skal det være et maksbeløp per bedrift? Skal staten gå inn for incentiver som gjør det lettere å etablere fastprisavtaler? 

Fredag 16. september kom det en strømpakke på bordet. Hvor omfattende var den? Vi siter fra Nettavisen: «Norge har nær  600.000 virksomheter, og strømpakken treffer bare 20.000 av dem, ifølge regjeringens eget forslag. Strømkompensasjonen treffer altså 1/30 av bedriftene, der de aller fleste har høye strømpriser. En maksgrense på 3,5 millioner kroner og kun 25 prosent av strømprisen over 70 øre, gjør at mange bedrifter fortsatt rammes hardt av de høye strømprisene. Bildet blir ikke noe bedre av at den foreløpig bare gjelder frem til nyttår. Som største produsent av kraft, tjener staten grovt på de høye strømprisene. Hvis vi legger til grunn strømpriser på 2,50 kroner per kilowatttime, kan strømregningen for næringslivet (40 terawattimer i året) anslås til 100 milliarder kroner i 2022. Til sammenligning er altså kompensasjonsordningen som regjeringen foreslår (med støtte fra LO, NHO og Virke) på tre milliarder kroner.»

Vi nevner også at reglene som støtten gis etter er å finne i et dokument som er langt som flere vonde år, og små bedrifter vil ikke ha nok personellressurser til å kunne sette seg grundig inn i betingelsene for å motta støtte. Noen bedrifter vil derfor gå glipp av strømstøtte de egentlig har krav på. 

Nå er slike ting svært vanskelig å måle, men kanskje disse oppslagene kan gi en indikator: 

«Økning i antall konkurser. Antall konkurser har økt med nesten 6 prosent i første halvdel av 2022, målt mot samme periode i 2021. Antall arbeidstakere som har mistet jobbene sine grunnet konkursrelaterte årsaker har økt betraktelig i samme periode.» (Finansavisen)

«I august gikk 215 selskaper konkurs i Norge. Det er 52 prosent flere sammenlignet med august i fjor. I serveringsbransjen ble antall konkurser nesten doblet.  Serveringsbransjen og detaljhandelen trekker opp konkurstallene. I alt gikk 27 serveringsvirksomheter konkurs i august, nesten dobbelt så mange som i august i fjor. I august ble konkursene også større og mer alvorlige. Virksomhetene som gikk konkurs, omsatte for omtrent 1,1 milliarder kroner, opp 86 prosent sammenlignet med august i fjor. 723 ansatte ble berørt av konkursene.» (Document).

Før vi går videre sitter vi litt fra en omtale av debatten i Stortinget som skjedde før regjeringen la fram strømstøtte-ordningen. 

Høyre: «Det som nå er viktig er at vi ikke lar krigsøkonomien gå for hardt ut over folk og deres arbeidsplasser, var noe av budskapet fra Høyre-leder Erna Solberg. Hun sa at Høyre er glad for at både strømstøtten til husholdningene er blitt økt, og at det kommer en ordning for bedriftene. Solberg var samtidig klar på at de må se detaljene før de kan si om støtteordningen til næringslivet, er ment å vare til nyttår, er god nok.

– Det som er forbausende er at ordningen er foreslått avviklet til jul. Det er det altfor tidlig å konkludere med nå. Jeg tror det er en litt naiv tro på at fastprisavtaler i et overopphetet prismarked skal løse alle problemer for små og mellomstore bedrifter, sier Solberg.»

Venstre: «Venstre-leder Guri Melby mener det fortsatt er usikkert om ordningen for bedriftene er treffsikker nok, men sier Venstre skal bidra med konstruktive forslag.

– Når forslaget først kommer, er det fortsatt usikkert om den treffer de bedriftene som sliter mest, sa Melby i sitt innlegg.»

FrP: «Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, sier at partiet igjen foreslår å innføre en makspris på strøm på 50 øre kilowattimen, og hvor staten dekker alt over dette både for private husholdninger og for bedrifter. – En slik løsning vil sørge for å holde liv i norsk næringsliv, hindre konkurser og tap av tusenvis av arbeidsplasser, samtidig som vanlige folk kan møte en kald vinter i trygghet om at de vil få endene til å møtes, sa Listhaug.»

Rødt: «Rødt foreslo også, som de tidligere har gjort, at det skal innføres makspris på strøm, men foreslår et ennå lavere tak enn Frp på 35 øre. Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsker også ha stans i eksport av norsk vannkraft.»

Så man ser en rekke forskjellige meninger, og resultatet blir da en ordning som det virker som om veldig mange er svært misfornøyd med. 

Vi tar også med følgende vurdering av ordningen fra VG: «Kan tjene 50 000 på strømstøtte: −  Regjeringen kaster penger etter rikfolk. VG har sett på hvem som tjener på Støre-regjeringens strømstøtteordning. Tallene viser at de rike kan stikke av med over dobbelt så mange støttekroner som de fattige». 

Men hva er alternativet til dette? Hva er alternativet til støtteordninger og annen politisk styring? 

Hva hvis man hadde hatt et fritt marked? 

Et fritt marked i strøm og energi vil blant annet omfattet følgende ting: Det vil ikke vært noen statlige restriksjoner på produksjon av strøm, det vil si det ville ikke vært noe forbud mot atomkraft. Det ville ikke vært noen statlige avgifter på strømprisen. Det vil ikke vært noen subsidier til vindkraft og solkraft. 

Prisen på strømmen ville blitt den som balanserte tilbud og etterspørsel og hvis prisen ble høy ville det vært mer lønnsomt å produsere mer kraft og det ville vært etablering av flere kraftverk det vil si i praksis atomkraftverk. 

Dette er en produksjon som ikke er avhengig av været – i motsetning til vannkraft som er avhengig av mye regn – og man ville ha hatt en stabil energiforsyning med derav følgende stabile priser, og siden det ikke var noen restriksjoner på produksjon ville prisen vært så lav som det vil i praksis være mulig å få den.

Men dette er da resultatet av et fritt marked – og hva er grunnene til at vi ikke har et fritt marked? Grunnen er at enkelte hevder og har fått mange med seg på det absurde synd at det er det frie marked som fører til kaos og at statlig styring og kontroll må til for å ha ordnede og forutsigbare forhold. Vi ser jo av beskrivelsen over, og det vi ser i praksis omkring oss, hva statlig styring og kontroll fører til. Men folk vil altså ha statlig styring og kontroll, det er statlig styring og kontroll vi har på strømmarkedet i dag (og har vi hatt i svært lang tid) – og nå ser vi alle hva resultatet av dette er: høye priser, konkurser, et kaotisk støttesystem som har resultater som er skjeve og urettferdige. Men det er slik det alltid blir når staten regulerer et marked.

.

.

.

.

.

.

https://www.finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2022/07/04/7894033/okning-i-antall-konkurser?zephr_sso_ott=IJVGZ9

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/husvarm-lo-leder-prover-a-diktere-stromstotte-debatten-i-stortinget/o/5-95-660938

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/BWl4Xw/ekstraordinaert-stroemmoete-nytter-ikke-aa-vedta-at-vi-har-nok

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/765VeV/kan-tjene-50-000-paa-stroemstoette-regjeringen-kaster-penger-etter-rikfolk

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *