Elon Musks svik

Det er svært mye man kan si om Elon Musk: Han er en av vår tids fremste entreprenører – PayPal og Tesla er blant noen av de viktige firmaene han har vært involvert i, og som følge av sin entreprenørvirksomhet er han blitt verdens rikeste mann. (Egentlig er det Vladimir Putin som står øverst på listen over verdens rikeste mann, men slike lister pleier å utelate gangstere, og derfor er det sjelden Putin omtales som verdens rikeste mann. De som blir tatt med på listen er som regel vanlige forretningsfolk.)

Musk har også engasjert seg på en rekke andre områder, blant annet har han i altfor stor grad støttet klimahysteriet, selv om han i den siste tiden har formulert seg noe mer forsiktig om dette enn han gjorde tidligere. Han engasjerte seg også i debatten omkring corona-epidemien på en ikke spesielt innsiktsfull måte. 

Han er med rette blitt kritisert fordi han har tjent mye penger ved satse på områder hvor det er mye statsstøttepenger å hente – batteribilen Tesla er blitt svært lønnsom i stor grad på grunn av av subsidier, støtteordninger og avgiftsfritak. 

Men det var en ting som nylig etter vårt syn gjorde at Musk kunne bli betraktet med nye og svært positive øyne. Rett etter at Russlands invaderte Ukraina forsøkte de å slå ut Internett-tilgangen for alle borgerne i Ukraina – men da stilte Musk opp og sa at han ville gjøre sitt satellittsystem Starlink gratis tilgjengelig for borgerne – og hæren –  i Ukraina slik at de kunne få Internett gjennom dette systemet. Virkelig bra!!! 

En avis forteller følgende om Starlink: «Elon Musk’s  SpaceX-owned  satellite internet broadband service Starlink [is] present in all seven continents, including Antarctica. This means even the most remote areas can soon have connectivity via satellite internet.» 

Dette var et tydelig tegn på at Musk støtter en angrepet og noenlunde fri stat mot en angriper som forsøker å gjøre landet om til et ufritt lydrike. 

Men Musk har store interesser i Kina: Der finnes det for eksempel fabrikker som er viktige i produksjonen av Tesla-biler. Lederne i det kinesiske diktaturet er ikke spesielt fornøyd med at borgerne har tilgang til et fritt Internett slik de vil få gjennom Starlink; det er som kjent omfattende sensur i Kina: i diktaturer kan ikke borgerne ha tilgang til alminnelig informasjon; noe slikt vil underminere diktatorens makt. De har derfor bedt Musk om å ikke åpne Starlink over Kina. 

Vi siterer dette fra intervju med Musk i Financial Times: «Musk says Beijing has made clear its disapproval of his recent rollout of Starlink … in Ukraine to help the military circumvent Russia’s cut-off of the internet. He says Beijing sought assurances that he would not sell Starlink in China.»

Det står ikke her eksplisitt at Musk har sagt Ja til å ikke gjøre Starlink tilgjengelig i Kina, man man kan jo tenke sitt … 

Hvis Musk stenger Starlink over Kina samarbeider han aktivt med tyranner. Motivet er åpenbart å tjene penger – hvis Musk ikke samarbeider her kan det hende at kinesiske myndigheter stenger fabrikkene hans. Han er ikke den første som har tjent penger ved å samarbeide med undertrykkende myndigheter, men det er uansett forkastelig. 

Før vi konkluderer nevner vi et par andre punkter som forteller noe om hvor lite innsiktsfull Musk er. Musk gikk nylig inn for at det burde holdes folkeavstemninger i de provinsene i Ukraina som Russland har annektert, dette for å avgjøre om de virkelig skal tilhøre Russland eller bli i Ukraina. Han har uttalt noe lignende om forholdet mellom Taiwan og Kina (Oppsummert: «Taiwan bør anerkjenne Kinas overherredømme, men bør kreve at de får en slags selvstendighet under Kinas paraply»): I begge tilfeller sier han at det bør komme forhandlingsløsninger slik at det kan bli slutt på krig og mulig krig om disse to områdene. 

Dette er svært ille. Dette er å vise total ettergivenhet overfor aggressive diktaturer. Eksemplet fra historien som alltid trekkes frem når dette poenget dukker opp er Chamberlains ettergivenhet overfor Hitler: Han forhandlet frem en avtale med Hitler, en avtale som skulle gi «fred i vår tid», men som alle vet: Hitler hadde aldri tenkt å respektere denne avtalen, og resultatet ble en verdenskrig. Myndighetene i Moskva og Beijing kommer heller aldri til å respektere avtaler som går imot deres aggressive imperialisme. Det virker som om Musk er ukjent med dette poenget, eller i hvert fall ikke forstår konsekvensene av det: Overfor diktatorer og tyranner fører slik ettergivenhet kun til at de blir motivert til å fortsette sin aggresjon overfor naboer som kan la seg okkupere og/eller undertrykke.  

Det er også feil fokus å legge stor vekt på folkeavstemninger. En folkeavstemning i de regionene i Ukraina som Russland gjør krav på vil gi befolkningen følgende to alternativer: Skal dere være del av et noenlunde fritt Ukraina eller skal dere innlemmes i diktaturet Russland? Skal dere underlegge dere en aggressiv diktatorisk makt som har drept titusener av dere, som har ødelagt enorme verdier i bygninger, infrastruktur, etc.

Hvis man skal velge side en konflikt burde det være åpenbart at det kun er ett kriterium man skal gå etter: Hvilken side står for mest individuell frihet? I dette tilfellet er det klinkende klart at det er Ukraina som står for størst frihet. Å i det hele tatt åpne for en mulighet for at disse regionene skal innlemmes i et diktatur er bare helt forkastelig. 

Tilsvarende om Taiwan: Taiwan har i motsetning til kommunist-diktaturet i Kina stor grad av frihet. Og hvis man tenker på en spesialordning hvor Taiwan skal ha en viss selvstendighet, men være underordnet kommunistregimet i Beijing, så kan man jo minne om at det var jo dette som var planen da Hongkong ble gitt tilbake til Kina av britene. Og for de som ikke vet hvordan det gikk: Borgerne i Hongkong har stadig mistet mer og mer av den friheten de hadde under britene. 

Men kanskje Musk tenker slik: Mine Tesla-biler blir i stor grad bygget i Kina. Hvis jeg utfordrer kommunist diktaturet i Beijing vil det kanskje føre til problemer for mine fabrikker, de vil kanskje måtte legges ned og jeg vil miste store inntekter. 

Ja, dette kan muligens være riktig. Men for å sette dette poenget på spissen så betyr dette at produksjonen av Tesla biler bygger på slavearbeid, og dette er selvsagt fullstendig umoralsk. 

Musk burde trekke seg ut av Kina. Man kan bruke et gammelt uttrykk om det å ha produksjon i Kina: Det er man da tjener er blodpenger. 

Dersom utviklingen i Kina hadde gått i positiv retning, det vil si retning av større frihet, kunne engasjement i Kina har vært akseptabelt. Men når utviklingen går i negativ retning, dvs. i retning av stadig mer innskrenket frihet, er det umoralsk å fortsette å ha slikt engasjement i Kina. 

Men er ikke dette noe bare som skjer langt vekk, på den andre siden av jordkloden – angår det oss hvordan forholdene er i Kina? 

Ved å engasjere seg der støtter man et diktatur, og det er forkastelig. Men diktaturer er aggressive, de invaderer og okkuperer sine naboer (Tibet), eller de truer med å angripe naboer (Taiwan), og i områder lenger unna styrker de sine interesser på andre måter. 

Vi siterer fra en artikkel vi tidligere publiserte her på Gullstandard om Vestens forhold Kina (link nedenfor)

«I mere end et årti har Kina i det skjulte opkøbt europæiske virksomheder inden for strategiske sektorer, navnlig inden for teknologi og energi. Kina bruger tilsyneladende disse europæiske aktiver i bestræbelserne på at opfylde det kinesiske kommunistpartis (CCP) ambitioner om at blive en global magt, blive teknologisk uafhængig af Vesten og i sidste ende erstatte USA som verdens økonomiske, politiske og militære    supermagt.»

«Peter Schweizer avslører at 23 senatorer og kongressrepresentanter har gått i Kinas tjeneste etter at de sluttet i politikken. Det er en lukrativ geskjeft, selv om det går på bekostning av landets sikkerhet, forsvar og arbeidsplasser. Det forklarer også hvorfor Trumps tariffer møtte så sterk motstand. Systemet er kjøpt og betalt av fienden, som ikke lenger er noen fiende, men neste top dog». (document).

(I artikkelen kom vi ikke inn på de svært omfattende investeringer og engasjement som Kina har i rekke land i Afrika.)

Kina er et aggressivt kommunistdiktatur som bør møte fast motstand når regimet forsøker å spre sin ideologi og sin innflydelse i Vesten, og dersom Beijing med militær makt truer med å antyde at de vil forsøke å okkupere friere områder, bør de få tydelige signaler om at de ikke vil lykkes med dette. 

Elon Musk burde kreve at Starlight får operere uhindret også over Kina. Han bør også trekke sine interesser ut av Kina. Om han da vil tjene mindre så er det noe han må finne seg i; penger tjent på kriminell virksomhet er blodpenger.  

Vi tar med følgende poeng helt til slutt: Svært mange av de produktene vi bruker daglig er produsert i Kina. Hvordan bør den vanlige borger i Vesten forholde seg til dette? Han bør i størst mulig grad boikotte produkter produsert i Kina, og han bør ikke investere i Kina. Videre bør alle regjeringer i Vesten i størst mulig grad presse myndighetene til å øke kinesernes frihet ved å kreve slike ting som at at ytringsfriheten respekteres, at politiske fanger slippes fri, at økonomien liberaliseres, og ved å sett inn kraftige tiltak mot kinesiske myndigheters tyveri av slike ting som patenter og copyright. 

Kommer noe slikt til å skje med det første? Neppe. Vesten vil antakelig vise seg like ettergivende overfor Kina som Vesten viste seg ettergivende overfor Putin inntil invasjonen i Ukraina i februar i år. Noen har sagt at det eneste man lærer av historien er at ingen lærer av historien. Det man burde ha lært er at ettergivenhet overfor diktatur og tyranni gjør at diktatorer blir mer og mer pågående, og så ender det ofte med krig, en krig som forhåpentligvis kunne ha vært unngått hvis man tidligere hadde stått fast imot den aggressive diktatoren. 
.

.

.

.

https://www.outlookindia.com/business/elon-musk-s-starlink-satellite-internet-has-reached-antarctica-but-why-it-s-still-not-available-in-india–news-224621

https://www.finansavisen.no/nyheter/politikk/2022/10/10/7943027/elon-musk-involverer-seg-i-kina-taiwan-konflikten

https://www.ft.com/content/5ef14997-982e-4f03-8548-b5d67202623a

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *